Selecione

Capítulo XlI

Texto Original

Caput XII

De iis quae ante mortem sustinuit, fecit et dixit; de fervore ipsius et patientia; et de transitu eius et exsequiis.

 

64. 

1 Iam beatissimus pater Franciscus, annis a conversione sua decem et octo peractis, nullam vel modicam carni requiem dederat, sed per diversas mundi partes praedicando laboriose circuiens, inusitatis eam et novi generis disciplinis affligere non cessarat; 

2 et quamvis ei in multis languoribus effluxissent dies praeteriti, duobus tamen annis, qui adhuc vitae eius erant residui, gravioribus coepit et magis continuis infirmitatibus perurgeri. 

3 Sed, et licet caro naturali corruptelae necessarioque se praesentiret propinquare defectui, non tamen adhuc dissensit, quantum poterat, sub assueti rigoris lege teneri. 

4 In tantum enim vir reverendus se sibi subiecerat, tantaque corpus harmonia spiritui concordarat, ut etiam carnis repugnantiam vix sentiret in omnibus quae spiritus agenda dictabat. 

5 Igitur vir sanctus spiritu ad omne bonum promptissimus, qui tanto hactenus animarum zelo fervebat, adhuc in praedicatione non desistens intendere proximorum saluti, corpus emortuum fecit in asino per civitates et castela (cfr. Luc 8,1) circumvehi.

 

65. 

1 Suadebant autem fratres eique cum omni precum instantia supplicabant, ut infirmitatibus suis medicorum auxilio subveniri permitteret: videntes utique quod de die in diem magis magisque deficeret. 

2 Ipse vero consentire in hoc fratribus penitus recusabat, veluti qui hactenus carnis curam non egerat, iamque dissolvi et esse cum Christo (cfr. Phip 1,23) multo melius anhelabat. 

3 Verum quamvis stigmata Domini Iesu in corpore suo portaret (cfr. Gal 6,17) quia tamen in ipso oportuit ea quae passionum Christi deerant adhuc amplius adimpleri  (cfr. Col 1,24), coepit et aliis languoribus infirmitas oculorum gravissima superaddi. 

4 Tunc supradictus frater Helias, quem veluti loco matris elegerat et adhuc vivens gregi suo pastorem praefecerat, compulit eum et rationibus induxit, ut sibi mederi permitteret, timens ne forte per incuriam penitus oculorum lumen amitteret. 

5 Cui vir sanctus humiliter obtemperans tamquam patri, plura quis ex tunc oculis medicamina patiebatur apponi, quamvis ingravescente malo, nullius essent remedii. 

6 Tandem Reatam curandae iam dictae infirmitatis occasione perductus est, ubi, et domino Honorio papa tertio moram tunc temporis faciente, honorifica a curia Romana devoteque susceptus est. 

7 Familiarius tamen ei prae caeteris dominus Hugo, tunc Ostiensis episcopus, affuit, quem vir sanctus eodem domino annuente Honorio, in patrem ac dominum prae cunctis elegerat, cuius se cum universo Ordine suo tutelae commiserat, necnon et obedientiae mandato subiecerat, 

8 sed et eumdem, prophetico spiritu ductus, apostolico honori provisum fore non solum verbis praedixerat, sed et factis multimode praesignarat.

 

66. 

1 Hic igitur erga virum sanctum mirando dilectionis affectu flagrabat; hic pauperculo Iesu Christi, tamquam famulus domino, ministrabat. 

2 Contestabatur idem ipse postmodum ad apostolicam dignitatem provectus, se numquam in tanta perturbatione fuisse, quin omne mentis nubilum in solo viri Dei intuitu vel affatu discederet, subitaque serenitatis suavitas et iucunditatis dulcedo rediret. 

3 Unde et quoties ipsum videbat, ei tamquam Christi apostolo (cfr. 1Cor 1,1) reverentiam exhibebat. 

4 Hic itaque beatum Franciscum, ut curam sui gereret; instanter admonuit; cui et ipse sanctus in hoc humiliter, sicut et in aliis omnibus, obedivit. 

5 Factis igitur cocturis in capite, venis incisis, collyriis et emplastris adhibitis, nihil penitus ad sanitatem profecit; quin potius ipsum malum medicaminibus multiplicatis accrevit. 

6 Ipse vero tot incommoda corporis in omni patientia et gratiarum actione sustinuit; despectisque corporalium membrorum molestiis, totam ad Deum intentionem, spiritu confortato, direxit. 

7 Et ut internae consolationi liberius posset intendere, quatuor fratrum, virorum virtutis (cfr. 1Mac 5,50), deputabatur custodiae, qui et omni sollicitudine insistebant ipsius non solum necessitudini corporis procurandae, verum etiam quietudini spiritus observandae.

 

67. 

1 Iam gloriosus pater, in tantarum non mediocriter virtutum gratia consummatus, transegisse se dies vacuos reputavit; 

2 et quamvis esset ad exteriora corporis exercitia prorsus inutilis, semetipsum tamen adhuc ad triumphos novi certaminis incitavit. 

3 Dicebat enim: “Incipiamus, fratres, Deo servire. Incipiamus”, inquit, “et proficiamus, quoniam parum hucusque profecimus”. 

4 Volebat rursus ad simplicitatis redire primordia; volebat leprosis contemptibiliter de novo servire, et ab hominum conversatione ad loca remotissima se transferre. 

5 Ab omni quoque se cura regiminis cupiebat eximere, eo quod multis de causis periculosum assereret, maxime in hoc tempore, praelationis locum tenere; esse vero plurimis utile magis regi quam regere. 

6 Cumque moram faceret (cfr. Mat 25,5) apud Senas, quasi mense sexto ante obitum suum, toto corpore gravius quam solebat attritus, propinquare videbatur ad exitum. 

7 Festinato itaque de longinquo frater Helias accurrit, eumque in adventu suo paululum respirantem secum ad Cellam de Cortona perduxit. 

8 Ubi dum stetisset per modicum, acrius invalescente morbo, deduci se rogavit Assisium. 

9 Quo postquam pervenit, facta est non modica totius exsultatio civitatis; et gratias agentes (cfr. Eph 5,20) laudaverunt unanimiter Dominum, quod tantum penes se recondi speravere thesaurum (cfr. Tob 12,8).

 

68. 

1 Adductus igitur in palatium Assisiani episcopi, coepit non multo post totius corporis virtute destitui 

2 et tam atrociter per singula membra torqueri, ut interrogatus an potius martyrium a carnifice sustineret, triduanam huiusmodi passionem, etsi pro voluntate divina sibi placitam et acceptam, graviorem tamen quovis martyrio responderet. 

3 Cernens itaque proximare diem vitae novissimum, quem per revelationem iam biennio ante didicerat, convocavit ad se fratres quos voluit (cfr. Mar 3,13), singulosque, prout sibi dabatur desuper (cfr. Ioa 19,11), benedixit. 

4 Cumque caligantibus oculis videre non posset, sicut quondam patriarcha Iacob, manibus cancellatis, dexteram fratri, qui a sinistris eius sedebat, imposuit (cfr. Gen 48,14); 

5 interrogansque quis esset et intelligens esse fratrem Heliam (quem, ut dictum est, substituerat loco sui), sic se velle respondit. 

6 Primum igitur illi, ac deinceps universis in eius persona fratribus benedixit, et bona illi plurima imprecatus, benedictiones in eo multimodas confirmavit. 

7 Quibus completis, adiecit: “Valete, filii, omnes in timore Domini et permanete (cfr. Tob 2,14) semper in ipso, quoniam tribulatio vobis approximat et maxima super vos est futura tentatio. 

8 Felices autem illi sunt qui in bonis perseveraverint (cfr. Mat 10,22), quae coeperunt”. 

9 Tunc sine mora ad Sanctam Mariam de Portiuncula se transferri poscebat, volens illic animam reddere Domino, ubi primo, ut dictum est, perfecte viam veritatis (cfr. Ps 118,30) agnoverat. 

10 Illum quoque locum in omni reverentia et honore fratribus custodire praeceperat; 

11 hunc specialiter asserebat divinis obsequiis et orationibus congruum; hunc supernorum dicebat spirituum frequentia visitatum.

 

69. 

1 Igitur in loco sibi desiderato paucis diebus quievit, donec tandem mortis horam instare cognoscens, duos ad se fratres vocavit, quibus de transitu eius vicino Laudes alacriter Domino decantare praecepit. 

2 Ipse vero, prout potuit, in hunc psalmum prorupit: “Voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecatus sum (cfr. Ps 141,2-8)”. 

3 Unus autem e fratribus qui adstabant, pro cunctis sollicitus, dixit ad eum: “Heu, pater benigne, ecce filii tui remanent sine patre! 

4 Recordare igitur orphanorum quos deseris, et, omnibus culpis remissis, tam praesentes quem absentes tua sancta benedictione consolari digneris”. 

5 Cui piissimus pater respondit: “Ecce ego quidem iam vocor a Domino, fili! 

6 Fratribus vero meis tam absentibus quam praesentibus omnes offensas et culpas remitto, et eos sicut possum absolvo; quibus tu haec, fili, denuntians, ex parte mea omnibus benedicas”. 

7 Porro Evangelium secundum Iohannem ab eo loco ubi incipit: Ante diem festum paschae (Ioa 13,1) sibi legi poposcit; deinde se cilicio superponi cinereque conspergi praecepit. 

8 Et sic, filiis circumstantibus et lugentibus, pater sanctus in Domino feliciter obdormivit (cfr. Act 7,60).

 

70. 

1 Unus autem ex illis, specialis eius discipulus, vir fama non modicum celeber, cuius nomen ideo subticetur eo quod tanto nollet praeconio gloriari dum viveret, vidit illam gloriosam animam carne solutam in stellae grandis et radiantis effigie; 

2 vidit, inquam, veluti super aquas multas (cfr. Ps 28,3), candida subvectam nubecula (cfr. Apoc 14,14), in caelum directe conscendere (cfr. Ios 8,20). 

3 Sic nimirum, qui contemptibiliter in area vitae huius laboriosae spicam carnis terrena terendo confregerat (cfr. Deut 23,25; Mat 12,1), iam excussa palea, granum purum in horrea (cfr. Mat 3,12) summi Regis ingreditur; 

4 Sic mortali vita defunctus, aeternaliter victurus, vivo pani (cfr. Ioa 6,41) coniungitur, qui turbam Christi famelicam, ne in via deficeret (cfr. Mat 15,32), de paupertatis horreo satiarat. 

5 Et bene super aquas multas (cfr. Ps 28,3) in specie stellae, candida subvectae nubecula (cfr. Apoc 14,14), videbatur ascendere; quippe qui mundus ex aquis terrenae delectationis assumptus (cfr. Ps 17,17), multitudini populorum tam miraculis quam vita splenduerat et doctrina; 

6 quibus in lata perditionis via quasi caecis errantibus luminosum iter pandens ad gloriam, eam, quae prius stricta paucis in illa gradientibus timebatur, ampliaverat se turmatim sequentibus vitae viam (cfr. Mat 7,13.14). 

7 Regnat ergo dives in patria pro paupertatis transitoriae copia; regnat, inquam, sibi regibus huius mundi substratis, quos hic misera rerum pereuntium ditat inopia.

 

71. 

1 Factus est itaque concursus populorum (cfr. Act 21,30) civitatis Assisii Deum unanimi iucunditate laudantium (cfr. Luc 2,13), eo quod tantum illis dignaretur commendare depositum. 

2 Erat autem primitus pro tanti patris subtractione planctus filiorum non modicus, qui non multo post in laetitiae canticum est conversus. 

3 Videbant namque novam illud, quod fecerat Dominus super terram (cfr. Ier 31,22); videbant, inquam, non planctu sed plausu dignum miraculum, sacrum videlicet corpus, Christi stigmatibus decoratum. 

4 Aspiciebant membra eius, morbida prius et rigida, iam tractabiliter pro tangentis se voluntate flectentia; 

5 carnem quoque, duram prius et lividam, veluti pueruli teneritudine iam resumpta, mirando candore nitentem, et quasi carnis glorificatae speciem prae decoris magnitudine praetendentem. 

6 Gloriosum tunc erat in carne tam candida videre similitudinem fixurae clavorum (cfr. Ioa 20,25) immo, nigros ut ferrum cravos ex ipsa carne formatos in medio pedum et manuum, dextrumque latus sacro sanguine rubricatum.

7 Lacrimabantur itaque filii prae gaudio cordis (cfr. Lam 5,15), et osculabantur in patre signacula summi Regis.

 

72. 

1 Facta est igitur nox illa, in qua sanctus decessit, in divinis laudibus, in multitudine populi et luminarium claritate solemnis, donec, mane facto (cfr. Ioa 21,4), cum universis qui ex circumiacentibus locis copiose confluxerant, illic civitatis Assisii communitas tota convenit. 

2 Sublatum ergo sacrum corpus cum hymnis et laudibus tubarumque clangoribus honorifica detulerunt, et sacras exsequias solemniter exsequentes, ramos arborum nihilominus in manibus acceperunt (cfr. Ioa 12,13; Mat 21,8). 

3 Portantes autem filii pium patrem, ad ecclesiam Sancti Damiani, quem primam, ut dictum est, ipse construxerat, substiterunt; 

4 eumque filiabus ipsius, quas ibidem plantaverat, pauperibus videlicet Dominabus et sacris virginibus, ostenderunt. 

5 Et ecce pia mater illarum, prima scilicet illius religionis planta, re Clara et nomine, ad videndum corpus dilectissimi patris cum filiabus admissa, coepit miserande nimium plangere super illium (cfr. Zac 12,10), nimirum cui ex cunctis mortalibus tem irrecuperabile subtrahebatur solatium. 

6 Sed et caeterae, quantum pudori virgineo licuit, complanxerunt; 

7 tandemque singulae manus illius pretiosissimis gemmis ornatas deosculatae sunt; et sic efferendum, prout oportuit, cum dolore permaximo dimiserunt. 

8 Tunc perlatum est in civitatem corpus sanctissimum et in loco, ubi primum litteras puerulus ipse didicerat, ubique postmodum primitus praedicaverat, est sepultum, 

9 ut convenienter felix initium mediumque felicius ac felicissimam consummationem per hoc sibi confluxisse pateret in unum gloriae cumulum.

Texto Traduzido

Caput XII

O que suportou, fez e disse antes de morrer; seu fervor e sua paciência; seu trânsito e as exéquias.

 

64. 

1 Passados dezoito anos de sua conversão, o beatíssimo pai Francisco pouco ou nenhum descanso dera a seu corpo, mas circulando a pregar incansavelmente por diversas partes do mundo, jamais cessara de afligi-lo com inusitadas e sempre novas formas de disciplina; 

2 e ainda que tivesse corrido seus dias passados entre muitos infortúnios, nos dois últimos anos de vida que lhe restavam, começou a ser molestado por mais graves e mais contínuas enfermidades. 

3 Embora pressentisse que sua carne se aproximava inevitavelmente da corrupção natural e estivesse chegando ao fim, não dei­xou de mantê-la, quanto podia, sob a lei do costumeiro rigor. 

4 O respeitável homem tinha submetido tanto a si mesmo, estabelecera tanta harmonia entre corpo e espírito que sua carne mal sen­tia repugnância em tudo que o espírito mandava. 

5 Por isso o homem santo, de espí­rito sempre prontíssimo para toda boa obra, que ainda fervia de tanto zelo pelas almas, sem desistir ainda de procurar a salvação do próximo pela pregação, fez que carregassem pelas cidades e aldeias (Lc 8,1), montando num asno, o seu corpo quase morto.

 

65. 

1 Os frades o aconselhavam suplicando com toda a insistência que, em suas enfermidades, permitisse ser ajudado pelos médicos, porque viam que ele piorava dia após dia. 

2 Mas ele recusava terminantemente atender nisso aos frades, pois se nunca tivera muito cuidado pelo corpo, ago­ra, o que mais desejava era ser desatado e estar com Cristo (Fl 1,23). 

3 Na verdade, ainda que trouxesse no seu corpo os estig­mas do Senhor Jesus (Gl 6,17), como era necessário que nele se com­pletasse o que faltava aos sofrimentos de Cristo (Cl 1,24) começou a acrescentar aos outros males também uma gravíssima doença dos olhos. 

4 Então, o mencionado Frei Elias, que ainda em vida ele esco­lhera como sua mãe e tinha colocado como pastor à frente do seu rebanho, obrigou-o e convenceu a deixar-se medicar, temendo que, talvez, por negligência viesse a perder totalmente a vista. 

5 O santo obedeceu-lhe humildemente como a um pai e, desde então, permitiu que lhe pusessem os remédios nos olhos, ainda que de nada servissem, pois o mal se agravava. 

6 Finalmente, para cuidar desta enfermidade foi levado a Rieti, onde, nesse tempo, morava temporariamente o Papa Honó­rio III, e foi acolhido honrosa e devotamente pela Cúria Romana. 

7 Mais familiar a ele que os outros foi o senhor Hugo, en­tão bispo de Óstia, a quem o homem santo, com o consentimento de Honório, escolhera entre todos como pai e senhor, confiando à sua prote­ção ele mesmo e toda a sua Ordem, submetendo-se à sua obediência. 

8 Movido de espírito profético, tinha predito não só com palavras, mas também com fatos e de muitos outros modos, que ele receberia a honra apostólica.

 

66. 

1 Por isso ele nutria pelo santo um afeto admirável e servia o pobrezinho de Jesus Cristo como um servo ao senhor. 

2 Mais tarde, elevado à dignidade apostóli­ca, testemunhava que nunca tivera qualquer perturbação que não desaparecesse de sua mente só em ver ou em ouvir falar o homem de Deus, e que lhe voltava de repente a suavidade da serenidade e a doçura da alegria.

3 Por isso, sempre que o via, o reverenciava como a um apóstolo de Cristo (1Cor 1,1). 

4 Assim, também ele admoestou com insistência o bem-aventurado Francisco a cuidar de si mesmo; e o santo humildemente lhe obedeceu nisso como em todas as outras coisas. 

5 Entretanto, nada absolutamente ajudou-o a melhorar na saúde, apesar de terem sido feitas cauterizações na cabeça, cortadas veias, usados colírios e emplastros. Pelo contrário, por excesso de medicamentos, o mal se agravou. 

6 Mas ele mesmo suportou todos os incômodos corporais com toda paciência e ação de graças e, sem se importar com as moléstias de seus membros corporais, confortado, voltou todo o seu pensamento para Deus. 

7E para poder dedicar-se à íntima consolação com maior liberdade, confiou-se à guarda de quatro irmãos,homens de virtude (cf. 1Mc 5,50), que não só o assistiram nas suas necessidades corporais, mas também para manter a tran­quilidade de espírito.

 

67. 

1 Não mediocremente realizado pela graça de tantas virtudes, o glorioso pai julgava ter passado inutilmente os seus dias; 

2 e, em­bora estivesse incapacitado para executar qualquer movimento externo, incitava a si mesmo a triunfar na nova batalha. 

3 Pois dizia: “Irmãos, comece­mos a servir a Deus. Comecemos e continuemos, porque até ago­ra progredimos muito pouco”. 

4 Queria voltar de novo ao tempo da simplicidade, queria servir de novo humildemente os leprosos e ir para lugares muito distantes da convivência dos ho­mens. 

5 Queria eximir-se de qualquer responsabilidade de go­verno, porque, por muitos motivos, julgava perigoso, sobretudo nesse tempo, assumir o lugar de prelado; porque é muito mais útil ser governado do que governar. 

6 Numa ocasião em que fez uma parada (cf. Mt 25,5) em Sena, quase no sexto mês antes de sua morte, sofrendo em todo o corpo mais do que de costume, parecia que se aproximava do fim. 

7 Ra­pidamente Frei Elias acorreu de longe; ao chegar, encontrou-o res­pirando com dificuldade e, por isso, levou-o consigo a Celle di Cortona. 

8 Depois de ter ficado aí pouco tempo, como a doença se agravou, pediu para ser levado a Assis. 

9Depois que chegou, uma grande ale­gria invadiu toda a cidade, e, dando graças (Ef 5,20), louvavam unanimemente o Senhor, porque esperavam guardar para si tão grande tesouro (Tb 12,8; Mt 13,44).

 

68. 

1 Levado para o palácio do bispo de Assis, pouco tempo depois, começou a perder todas as forças do corpo.

2 E sofria tão atrozmente em todos os membros que, quando lhe perguntaram se preferia sofrer o martírio por um verdugo, respondeu que a paixão daqueles três dias, embora recebida com prazer como vontade de Deus, era mais graves que qualquer martírio. 

3 Vendo que já se aproximava o último dia da vida, que por revelação ele já conhecia há dois anos, chamou a si os frades que quis (Mc 3,13) e os abençoou um a um como lhe era dado do alto (Jo 19,11). 

4 Com seus olhos escurecidos, já não podia enxergar. Então, como outrora o patriarca Jacó, cruzou os braços e pôs a direita (Gn 48,14) sobre o frade que esta­va à esquerda 

5 e perguntou quem era. Quando compreendeu que era Frei Elias (que, como se disse, ele colocara em seu lugar) res­pondeu que era assim que ele queria. 

6 Abençoou primeiro a ele e depois, na sua pessoa, todos os outros frades e, invocando sobre ele todo o bem, confirmou-o com todas as bênçãos e no fim acrescentou: 

7 “Adeus a todos, meus filhos, no temor do Senhor permanecei sempre nele (Tb 2,14), porque a tribulação se aproxima de vós e vai ser enorme a tentação que virá sobre vós. 

8 Felizes os que perse­verarem (Mt 10,22) no que iniciaram”.

9 Então, pediu para ser levado, sem demora, para Santa Maria da Porciúncula, pois queria entregar a alma ao Senhor no mesmo lugar em que, como se disse, tinha conhecido com clareza o caminho da verdade (Sl 118,30).

10 Tinha ordenado aos frades que guardassem aquele lugar com toda a reverência e honra. 

11 Dizia que aquele lugar era particularmente adaptado para os louvores divinos e para a oração e que era frequentemen­te visitado pelos espíritos celestes.

 

69. 

1 Repousou poucos dias no local desejado. Quando sentiu que a hora da morte se aproximava, chamou a si dois frades, aos quais ordenou que alegremente cantassem ao Senhor os louvores pela sua morte iminente. 

2Ele, porém, da forma que pôde, entoou este salmo: Com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz supliquei ao Senhor (Sl 141 ,2-8). 

3 Um dos frades presentes, mais solícito que os outros, disse-lhe: “Bom pai, teus filhos vão ficar sem pai! 

4 Lembra-te dos que dei­xas na orfandade e, perdoadas todas as culpas, digna-te consolar tanto os presentes quanto os futuros com tua santa bênção”. 

5 O tão piedoso pai respondeu: “Meu filho, já estou sendo chamado pelo Senhor! 

6 Perdôo todas as ofensas e culpas dos meus irmãos, presentes ou ausentes; e absolvo-os como posso. E tu, meu filho, notificando isso aos outros, de minha parte, abençoa-os todos”. 

7 Depois, pediu que se lesse o Evangelho segundo João no ponto que começa: Antes do dia da festa da Páscoa (Jo 13,11); quis tam­bém que lhe colocassem o cilício e o aspergissem com cinza. 

8 E as­sim, cercado pelos filhos que choravam, o santo pai adormeceu felizmente no Senhor (At 7,60).

 

70. 

1 Um deles, um discípulo especial, homem célebre por grande fama, cujo nome não é dito porque, como ainda está vivo, ele não gostaria de ter tanta honra, viu sua gloriosa alma livre da carne, em forma de grande e fúlgida estrela. 

2 Repito, viu-a subir diretamente até o céu (Js 8,20), sobre as muitas águas (Sl 28,3), carregada por uma nuvenzinha branca (Ap 14,14). 

3 Assim, aquele que pelo desprezo de si esmagou com as mãos a espiga (Dt 23,25; Mt 12,1) do seu corpo na eira terrena desta pe­nosa vida, livre da palha, entrou como grão puro no celeiro (Mt 3,12) do sumo Rei. 

4 Dessa forma, morto para a vida mortal a fim de viver eternamente, uniu-se ao pão vivo (Jo 6,41) aquele que sa­ciara a.esfomeada turba de Cristo no celeiro da pobreza para que não desfalecesse no caminho (Mt 15,32). 

5 Era justo que fosse visto subir em forma de estrela sobre as muitas águas (Sl 28,3), carregado por uma nuvem branca (Ap 14,14); pois afinal, aquele que era retirado das águas (Sl 17,17), livre dos prazeres terrenos, iluminara multidões de pessoas tanto com os milagres quanto com a sua vida e doutrina. 

6 Ele abrira o caminho luminoso que conduz à glória para os que, como ce­gos, vagavam pelo amplo caminho da perdição e alargara o caminho da vida (Mt 7,13.14), para que o seguissem juntos aqueles poucos que antes o percorriam e o temiam porque era estreito. 

7 Por isso, agora reina rico na pátria conquistada com uma pobreza transitória; reina tendo abaixo de si os reis deste mundo, que têm como riqueza apenas o miserável vazio das coisas que perecem.

 

71. 

Houve, então, um grande ajuntamento do povo (At 21,30) da cidade de Assis, louvando a Deus (Lc 2,13) em unânime alegria, porque confiava a eles tão grande tesouro. 

2 De início, era grande o pranto dos filhos pela perda de tão grande pai; mas, logo depois, mu­dou-se em canto de alegria. 

3 Pois viam a novidade criada pelo Senhor sobre a terra (Jr 31,22). Viam um milagre digno de alegria e não de choro: o sagrado corpo ornado com as chagas de Cristo. 

4Viam seus membros, antes doentes e rígi­dos, agora facilmente flexíveis, conforme a vontade de quem os tocasse. 

5 E também a carne, antes dura e lívida, reassumiu a de­licadeza de uma criança, mostrando um admirável candor, como se, com sua grande beleza, apresentasse uma imagem do corpo glorificado. 

6 Era uma glória ver na carne tão branca os sinais da abertura dos cravos (Jo 20,25): cravos negros como o ferro, formados de carne, no meio dos pés e das mãos, e o lado direito marcado pelo sagrado sangue. 

7 Os filhos choravam pela alegria do coração (Lm 5,15) e beijavam no pai os sinais do sumo Rei.

 

72. 

1 Ficou solene a noite em que o santo morreu pelos louvores divinos, pela multidão de pessoas e pela claridade das tochas. Chegada a manhã (Jo 21,4), unindo-se a todos os que tinham acorrido em grande número das localidades vizinhas, reuniu-se naquele lugar toda a comunidade da cidade de Assis. 

2 Tomaram, então, o sagrado corpo e, entre hinos e louvores e ao som de trombetas, o carregaram em triunfo para realizar solene­mente as exéquias, tomando nas mãos ramos de árvores (Jo 12,13; Mt 21,8). 

3 Carregando o piedoso pai, os filhos pararam primeiro na igreja de São Da­mião, que, como foi dito, foi a primeira a ser reconstruída 

4 e o mostraram às suas filhas, as Senhoras Pobres e santas virgens que ele havia plantado ali. 

5 E eis que a piedosa mãe dela, a primeira planta dessa religião, Clara de fato e de nome, admitida para ver o corpo do tão amado pai com suas filhas, começou a chorar sobre ele (Zc 12,10) abatida demais, porque, entre todos os mortais, perdia um consolo tão irrecuperável. 

6 Choraram também as outras, quanto lhes permitiu o pudor virginal; depois, cada uma beijou suas mãos ornadas com as mais preciosas jóias. 

7 Afinal, tendo que levá-lo embora, como era preciso, separa­ram-se com enorme dor. 

8 O santíssimo corpo foi, então, levado para a cidade e, por fim, sepultado no lugar em que ele estudara quando era criança, e, mais tarde, pregara pela primeira vez, 

9 para que o feliz início, o meio mais feliz e o felicíssimo final pudessem con­venientemente confluir em um ponto alto de glória.