Selecione

Terceiro Livro

Texto Original

Opusculum Tertium

Incipit tertium opusculum de canonizatione beati patris nostri Francisci et de miraculis eius.

 

119. 
1 Gloriosissimus igitur pater Franciscus, vicesimo conversionis suae anno, feliciorem finem felici connectens principio, felicissime caelo spiritum commendavit (cfr. Luc 23,45), ubi gloria et honore coronatus (cfr. Ps 8,6), et locum sortitus in medio lapidum ignitorum (cfr. Ez 28,14), throno Divinitatis assistens, eorum quos reliquit in terris studet efficaciter negotia pertractare. 
2 Revera quid illi poterit denegari, in cuius sacrorum stigmatum pressura forma resultat illius, qui coaequalis Patris exsistens, sedet ad dexteram maiestatis in excelsis, splendor gloriae et figura substantiae Dei, purgationem faciens peccatorum (cfr. Heb 1,3)?. 
3 Quidni exaudiatur, qui configuratus morti Christi Iesu in societate passionum eius (cfr. Phip 3,10), manuum, pedum atque lateris sacra vulnera repraesentat?. 
4 Laetificat certe iam mundum omnem novo gaudio sospitatum, et verae salutis ofert commoda universis. 
5 Miraculorum luce clarissima mundum irradiat, et veri sideris fulgore totum illustrat orbem. 
6 Lugebat olim mundus eius se fraudatum praesentia, et quadam tenebrarum voragine ad eius occasum (cfr. Ps 49,1) se viderat occupatum. 
7 Sed iam, velut in meridie (cfr. Is 16,3), in novae lucis exortu, fulgentioris radiis illustratus, sentit se universam caliginem amisisse. 
8 Cessavit iam, benedictus Deus (cfr. Ps 65,20)! omnis querimonia eius, cum quotidie ubique novis exsultationibus in sanctarum virtutum fascibus ex ipso copiosissime cumuletur. 
9 Veniunt ab oriente et occidente (cfr. Mat 8,11), veniunt a meridie et septentrione (cfr. Gen 13,3; Ez 48,31), qui eius patrocinio sublevati, haec ita fore comprobent testimonio veritatis (cfr. Ioa 5,33). 
10 Ideo utique dum vixit in carne, supernorum amator praecipuus nihil in mundo proprietatis suscepit, ut universitatis bonum plenius et iucundius possideret. 
11 Factus est proinde in toto qui noluit esse in parte, et aeternitatem pro tempore commutavit. 
12 Ubique omnibus subvenit, ubique omnibus adest, et vere unitatis amator participii detrimenta non novit.

 

120. 
1 Vivens adhuc inter peccatores (cfr. Sap 4,10) universum peragrat et praedicat orbem: regnans iam cum angelis in excelsis (cfr. Ps 148,1) facilius cogitatu volat tamquam nuntius summi Regis et populis omnibus praestat beneficia gloriosa. 
2 Tota proinde universitas populorum honorat eum, veneratur eum, glorificat et collaudat. 
3 Revera communi bono participantur omnes. 
4 Quis enumerare sufficiat quanta, quis dicere valeat qualia per eum ubique Dominus dignatur miracula operari? 
5 Quanta nempe in sola Francia Franciscus mirabilia patrat, ubi ad deosculandum et adorandum capitale, quo sanctus Franciscus in infirmitate fuerat usus, Francorum rex et regina et universi magnates accurrunt? 
6 Ubi etiam sapientes orbis et litteratissimi viri, quorum copiam super omnem terram (cfr. Ier 1,18) Parisius maximam ex more producit, Franciscum virum idiotam et verae simplicitatis totiusque sinceritatis amicum, humiliter et devotissime venerantur, admirantur et colunt. 
7 Et vere Franciscus, qui super omnes cor francum et nobile gessit. 
8 Norunt quippe qui magnanimitatem eius experti sunt, quam liber, quam liberalis in omnibus fuit, quam securus et impavidus in omnibus exstitit, quanta virtute, quanto fervore animi cuncta saecularia conculcavit. 
9 Verum quid de aliis mundi partibus loquar, in quibus per semicinctia sua morbi discedunt, fugiunt aegritudines, et ad solam nominis eius invocationem utriusque sexus frequentia multa suis a cladibus liberatur?

 

121. 
1 Ad eius quoque tumbam assidue nova miracula fiunt, et multiplicatis intercessionibus, eo in loco animarum et corporum gloriosa beneficia impetrantur. 
2 Caecis restituitur visus, surdis reparatur auditus, claudis redditur gressus, mutus loquitur, salit podagricus, leprosus mundatur (cfr. Mat 11,5), turgens subtiliatur, et diversa variaque infirmitatum gravamina patientes desideratam obtinent sanitatem, ut mortuum corpus viva corpora sanet, sicut vivens mortuas animas suscitabat. 
3 Audit et intelligit haec Romanus Pontifex, pontificum omnium sumus, christianorum dux, dominus orbis, pastor Ecclesiae, christus Domini (cfr. 1Re 24,11), vicarius Christi. 
4 Gaudet et exsultat, tripudiat et laetatur, cum temporibus suis novis mysteriis sed antiquis mirabilibus Ecclesiam Dei videat innovari, et hoc in filio suo, quem sacro portavit in utero, fovit in gremio, lactavit verbo et educavit cibo salutis. 
5 Audiunt et caeteri custodes Ecclesiae, pastores gregis, fidei defensores, amici sponsi (cfr. Ioa 3,29), collaterales eius, mundi cardines, venerabiles cardinales. 
6 Congratulantur Ecclesiae, congaudent papae, glorificant Salvatorem, qui summa et ineffabili sapientia, summa et incomprehensibili gratia, summa et inaestimabili bonitate, stulta et ignobilia mundi elegit (cfr. 1Cor 1,27.28), ut sic ad se fortia trahat (cfr. Ioa 12,32). 
7 Audit et applaudit totalitas orbis, et universa monarchia, catholicae fidei parens, superabundat gaudio, et sancta consolatione (cfr. 2Cor 7,4) perfunditur.

 

122. 
1 Sed fit subita conversio rerum, et nova interim causa emergit in mundo. 
2 Turbatur protinus pacis iucundum, et exardescente invidiae face, domestico et intestino bello Ecclesia laceratur. 
3 Romani, seditiosum hominum genus et ferox, in vicinos ex more desaeviunt, et temerarii ad sancta manus extendunt (cfr. 1Mac 14,31). 
4 Studet egregius Papa Gregorius exortam compescere malitiam, saevitiam reprimere, impetum temperare, et velut munitissima turris Christi tuetur Ecclesiam. 
5 Multa pericula ingruunt, exitia multa crebrescunt, et adversus Deum reliquo in orbe peccatorum cervix (cfr. Ps 128,4) erigitur. 
6 Quid enim? Experientissime futura dimetiens, praesentia ponderans, seditiosis reliquit Urbem, ut orbem a seditionibus liberet et defendat. 
7 Venit proinde ad civitatem Reatinam, ubi honorifice suscipitur sicut decet; inde progrediens Spoletum ab omnibus magna cum reverentia honoratur. 
8 Ubi paucis diebus commorans, causa Ecclesiae informata, comitantibus ipsum venerabilibus cardinalibus, ad Christi famulas, mundo mortuas et sepultas, benignus advenit. 
9 Quarum conversatio sancta, paupertas altissima (cfr. 2Cor 8,2) et institutio gloriosa ipsum cum reliquis movet ad lacrimas, ad contemptum provocat saeculi, ad celibem vitam accendit. 
10 O amabilis omnium gratiarum nutrix humilitas! 
11 Princeps orbis terrarum, successor principis apostolorum visitat pauperculas mulieres, accedit ad abiectas et humiles carceratas, et licet digna iusto indicio (cfr. Deut 16,18), insueta exemplo tamen humilitas haec et multis retroactis saeculis inexperta!

 

123. 
1 Properat iam, properat Assisium, ubi sibi gloriosum depositum conservatur, ut in eo passio universa et tribulatio ingruens exturbetur. 
2 Ad eius ingressum tota iubilat regio, civitas exsultatione repletur (cfr. Ps 125,2), populorum turba magna gaudia celebrat, et luminosa dies novis luminaribus inclarescit. 
3 In eius occursum (cfr. 4Re 4,26) omnis homo procedit, et solemnes excubiae ab omnibus exsolvuntur. 
4 Egreditur obviam ei pauperum fratrum pia societas, et unusquisque christo Domini (cfr. 1Re 24,11) dulcia cantica promit. 
5 Applicat ad locum Christi vicarius, et in primo descensu sepulcrum sancti Francisci reverenter alacriterque salutat. 
6 Ingeminat suspiria, pectus tundit, lacrimas fundit, et uberiore devotione reverendum caput inclinat. 
7 Fit interea de sancti canonizatione solemnis collatio, et super huiusmodi negotio egregia cardinalium concio saepius convocatur. 
8 Concurrunt undique multi, qui per sanctum Dei fuerant a suis cladibus liberati, et miraculorum maxima multitudo hinc inde coruscat: approbantur, verificantur, audiuntur, recipiuntur. 
9 Urget interim officiosa necessitas, nova imminet causa, Perusium it papa beatus, ut superabundanti et singulari gratia (cfr. Rom 5,20) pro summo negotio iterum Assisium revertatur. 
10 Convenitur denique Perusii rursum, et super hanc causam in camera domini papae venerabilium cardinalium celebratur sacer conventus. 
11 Concordant pariter, et dicunt idipsum omnes; miracula legunt et plurimum venerantur, summisque praeconiis vitam beati patris et conversationem extollunt.

 

124. 
1 “Non indiget”, inquiunt, “miraculorum attestatione sanctissimi vita sanctissima, quam oculis nostris vidimus, manibus contrectavimus (cfr. 1Ioa 1,1), magistra veritate probavimus”. 
2 Tripudiant universi, laetantur, lacrimantur, et quidem in lacrimis illis benedictio (cfr. Heb 12,17) multa. 
3 Iam iamque diem constituunt benedictum, in quo totum mundum gaudio repleant salutari. 
4 Adest quoque dies solemnis, ‘toto venerabilis aevo’, non solum terras sed et caelicas officinas sublimiores tripudio spargens. 
5 Convocantur episcopi, abbates adveniunt, de remotissimis partibus praelati Ecclesiae adsunt; regalis se offert praesentia, comitum et procerum advenit nobilis multitudo. 
6 Comitantur deinde universi dominum omnis orbis, et cum ipsi Assisii civitatem felici pompa ingrediuntur. 
7 Venitur ad locum tam solemni occursui praeparatum, et beato papae gloriosorum cardinalium, episcoporum et abbatum conglomeratur frequentia tota. 
8 Ibi sacerdotum et clericorum concursus eximius, ibi religiosorum felix et sacer conventus, ibi sacri velaminis verecundior habitus, ibi omnium populorum maxima turba, et utriusque sexus (cfr. Iud 16,27) pene innumerabilis multitudo (cfr. 2Par 4,18). 
9 Accurritur undique, ac desiderantissime omnis aetas tanto se conventui repraesentat. Parvus et magnus ibi sunt, servus et liber a domino suo (cfr. Iob 3,19).

 

125. 
1 Adstat pontifex summus, Christi Ecclesiae sponsus, tantorum filiorum varietate circumdatus (cfr. Ps 44,10), et corona gloriae in capite suo (cfr. Is 62,3; Apoc 14,14) signo sanctitatis expressa (cfr. Sir 45,14). 
2 Adstat pontificalibus infulis decoratus, et vestibus sanctitatis (cfr. Ex 40,13) indutus, in ligatura auri et opere lapidarii sculpitilis (cfr. Sir 45,13). 
3 Adstat christus Domini (cfr. 1Re 24,11) in magnificentia gloriae deauratus (cfr. Is 4,2; Ps 44,10), et vernantibus figuratisque gemmis (cfr. Sir 45,13) coopertus, omnes sollicitat ad videntum. 
4 Circumdant eum cardinales et episcopi, splendidioribus ornati monilibus (cfr. Is 61,10) et niveis fulgoribus candidati, supercaelestium pulchritudinem imaginem praeferunt, et glorificatorum gaudium repraesentant. 
5 Exspectat universus populus (cfr. 1Re 12,19) vocem gaudii, vocem laetitiae, (cfr. Ier 25,10) vocem novam, vocem omni dulcedine plenam, vocem laudis (cfr. Ps 25,7), vocem perpetuae benedictionis. 
6 Praedicat primitus populo universo (cfr. Heb 9,19) papa Gregorius, et affectu mellifluo, voce sonora, nuntiat praeconia Dei. 
7 Sanctum quoque patrem Franciscum nobilissimo sermone collaudat, et conversationis eius recolens et annuntians puritatem, totus lacrimis madidatur. 
8 Sermo eius tale sumit exordium: “Quasi stella matutina in medio nebulae, et quasi luna plena in diebus suis, et quasi sol refulgens, sic iste effulsit in templo Dei (Sir 50,6-7)”. 
9 Completur itaque sermo fidelis et omni acceptione dignus, (cfr. 1Tim 1,15) et unus ex subdiaconibus domini papae, nomine Octavianus, miracula sancti coram omnibus voce altissima legit. 
10 Dominus Raynerius, diaconus cardinalis, perspicaci pollens ingenio, pietate ac moribus clarus, ea sacris loquelis lacrimis perfusus edisserit. 
11 Tripudiat pastor Ecclesiae, ac de intimis visceribus longa suspiria trahens et salutares singultus ingeminans, lacrimarum rivulos educit. 
12 Caeteri quoque praelati Ecclesiae lacrimarum profluvia spargunt et sacri ornatus eorum exuberantia irrorantur. 
13 Plorat denique populus (cfr. 1Re 11,5) cunctus, et desiderabili exspectatione suspensus, vehementius fatigatur.

 

126. 
1 Clamat proinde voce altisona papa beatus, et protensis ad caelum (cfr. 2Mac 3,20) manibus inquit: “Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei Patris et Filii et Spiritus sancti, et gloriosae Virginis Mariae, et beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et ad honorem gloriosae Ecclesiae Romanae, beatissimum patrem Franciscum, quem Dominus glorificavit in caelis, venerantes in terris, de consilio fratrum nostrorum et aliorum praelatorum, in catalogo sanctorum decernimus adnotandum, et festum eius die obitus sui celebrari”. 
2 Ad hanc quoque vocem coeperunt reverendi cardinales cum domino papa “Te Deum laudamus” alta voce cantare. 
3 Attollitur proinde clamor populorum multorum (cfr. Is 17,12), laudantium Deum (cfr. Luc 2,13), et immensas resonat terra voces, repletur iubilationibus aer, et tellus lacrimis madidatur. 
4 Cantantur cantica nova (cfr. Ps 32,3), et in melodia spiritus iubilant servi Dei (cfr. Iob 38,7). 
5 Audiuntur ibi organa melliflua, et carmina spiritualia modulatis vocibus decantantur. 
6 Ibi suavissimus odor (cfr. Ex 29,18) respirat, et iucundior melodia omnium movens affectus resultat ibidem; emicat illa dies et splendidioribus radiis coloratur. 
7 Ibi olivarum virentes rami et reliquarum arborum (cfr. Mat 21,8) comae recentes; ibi festivus ornatus, lucidius incandescens cunctos exornat, et pacis benedictio convenientium laetificat mentes. 
8 Descendit denique de solio excelso (cfr. Is 6,1) felix papa Gregorius, et per inferiores gradus ad offerenda vota et sacrificia (cfr. Num 29,39) sanctuarium intrat (cfr. Ps 72,17), tumbamque continentem sacrum et Deo dicatum corpus felicibus labiis osculatur. 
9 Offert et multiplicat preces (cfr. Iob 40,22; Is 1,15), celebratque mysteria sacra. 
10 Stat circa illum corona fratrum (cfr. Sir 50,3) laudans, adorans et benedicens omnipotentem Deum (cfr. Luc 24,52.53; 2Mac 3,22), qui fecit magna in omni terra (cfr. Sir 50,24). 
11 Amplificat universus populus laudes Dei (cfr. Mat 27,25; Luc 18,43), et in honore Trinitatis excelsae sancto Francisco persolvunt sacrarum munera gratiarum. Amen. 
12 Facta sunt autem haec in civitate Assisii, secundo anno pontificatus domini papae Gregorii Noni, septimo decimo die kalendarum mensis augusti.

Texto Traduzido

Opusculum Tertium

Começa o terceiro livro, sobre a canonização do bem-aventurado pai São Francisco e seus milagres.

 

119. 
1 No vigésimo ano de sua conversão, dando um fecho melhor ao que começara tão bem, o glorioso Pai Francisco entregou todo feliz o seu espírito ao céu. Lá, coroado de glória e honra, tem um lugar no meio das pedras de fogo (cfr. Ez 28,14), junto ao trono da Divindade, e cuida eficazmente de atender às necessidades daqueles que deixou aqui na terra. 
2 De fato, o que poderia ser negado a quem, pela impressão dos sagrados estigmas, tornou-se uma cópia daquele que, igual ao Pai, senta-se à direita de sua majestade nas alturas, esplendor da glória e figura da substância de Deus, realizando a purificação dos pecados? 
3 Como não será atendido aquele que, configurado à morte de Jesus Cristo por ter partilhado de seus padecimentos, reapresenta as sagradas chagas das mãos, dos pés e do lado? 
4 Na realidade, ele já está inundando todo o mundo com uma alegria nova e a todos oferece os meios de verdadeira salvação. 
5 Irradia o mundo com a luz claríssima dos milagres, e com o fulgor de um verdadeiro astro ilustra o universo inteiro. 
6 Esse mundo tinha chorado havia pouco como se, privado de sua presença, tivesse caído num abismo de trevas. 
7 Mas agora já sabe que saiu das trevas, iluminado por raios mais brilhantes ao nascer de uma nova luz, como se fosse meio-dia. 
8 Graças a Deus, já deixamos de lamentá-lo, porque todos os dias e em todos os lugares nós nos vemos abundantemente cumulados de novas alegrias pelas virtudes que dele recebemos. 
9 Do oriente e do ocidente, do sul e do norte apresentam-se pessoas para testemunhar que foram socorridas por suas graças. 
10 Foi justamente por isso que Francisco, apaixonado pelos bens eternos, nunca se apropriou de nada enquanto viveu neste mundo, para possuir com maior plenitude e prazer o Bem Universal. 
11 Não quis possuir a parte e teve o todo, recebendo a eternidade em troca do tempo. Ele, que tanto amava a união, desconhece parcialidades: 
12 ajuda a todos em todo o mundo, em toda parte está junto de todos.

 

120. 
1 Quando vivia entre os pecadores, percorreu o mundo para pregar; agora, que reina com os anjos do céu, voa mais rápido que o pensamento, mensageiro do grande Rei, para prestar a todos os povos seus benefícios gloriosos. 
2 Por isso a humanidade inteira o honra, venera, glorifica e louva: todos recebem de sua bondade. 
3 De fato, todos participam do bem comum. 
4 Quem poderia contar todos os milagres que Deus se dignou operar por meio dele em todo o mundo? 
5 São incontáveis, por exemplo, as maravilhas que São Francisco fez só na França, onde o rei, a rainha e todos os grandes acorrem para beijar e venerar o travesseiro que o santo usou quando esteve doente. 
6 Lá, até os sábios e os homens mais cultos do mundo, que são mais numerosos em Paris do que em toda a terra, veneram, admiram e cultuam Francisco, homem simples e amigo de toda verdadeira simplicidade e sinceridade. 
7 Foi um verdadeiro “Francisco” porque teve, como ninguém, um coração franco e nobre. 
8 Os que tiveram contato com o seu grande coração sabem que foi um homem livre, sempre liberal, que em tudo foi firme e corajoso, desprezando com virtude e fervor tudo que não fosse eterno. 
9 Que direi de outros países, em que o simples uso de seu cordão cura doenças, afugenta malefícios, e onde homens e mulheres estão conseguindo livrar-se de problemas só de invocar o seu nome?

 

121. 
1 Junto de seu túmulo estão acontecendo continuamente novos milagres. As preces são insistentes e são muitos os benefícios obtidos para as almas e os corpos. 
2 Os cegos vêem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mudos falam, salta o que sofria de gota, limpa-se o leproso, volta o hidrópico ao normal. Os que sofrem males das mais variadas doenças obtêm a desejada saúde. Seu corpo morto cura corpos vivos, como em vida ele ressuscitava almas mortas. 
3 Chegou tudo isso aos ouvidos do Romano Pontífice, o maior de todos os bispos, guia dos cristãos, senhor do mundo, pastor da Igreja, ungido do Senhor e Vigário de Cristo. 
4 Naturalmente, ele ficou exultante, festejando feliz essa renovação da Igreja de Deus em seu tempo por mistérios novos que são milagres antigos, e isso em um filho seu, que gerou em seu seio, acalentou em seus braços, amamentou com a palavra e educou com o alimento da salvação. 
5 Ouviram-no também os outros guardiães da Igreja, os veneráveis cardeais, que são pastores do rebanho, defensores da fé, amigos do esposo, seus colaboradores e sustentáculos do mundo. 
6 Também eles se congratularam com a Igreja, alegraram-se com o Papa, glorificaram o Salvador, que com suma e inefável sabedoria, com graça superior e incompreensível, com a maior e mais inestimável bondade escolheu o que era estulto e sem nobreza neste mundo para atrair os poderosos. 
7 Afinal, teve conhecimento e aplaudiu o mundo inteiro com todos os reinos da cristandade, e todos transbordaram de alegria e se encheram de santa consolação.

 

122. 
1 Mas, de repente, houve uma reviravolta e o mundo viu surgir um novo problema. 
2 Foi-se num momento o prazer da paz, acendeu-se a inveja e a Igreja foi ferida por uma guerra dentro da própria casa. 
3 Os romanos, povo sedicioso e feroz, atacam como de costume seus vizinhos e estendem temerariamente suas mãos para as coisas sagradas. 
4 Como uma torre bem armada, esforça-se o egrégio papa Gregório por conter o mal nascente, reprimir a crueldade e domar a violência para defender a Igreja de Cristo. 
5 Mas os males aumentam e a violência cresce. Mesmo em outras partes do mundo levanta-se contra Deus a cerviz dos pecadores. 
6 Que fazer? Avaliando a situação e prevendo o futuro com muita experiência, o Papa decide abandonar Roma aos revoltosos para livrar e defender o resto do mundo. 
7 Foi para Rieti, onde o receberam com as devidas honras. Daí passou para Espoleto, honrado por todos com grande reverência. 
8 Depois de alguns dias, atento à situação da Igreja e acompanhado pelos veneráveis cardeais, teve a bondade de ir visitar as servas de Cristo, mortas e sepultadas para o mundo. 
9 Sua vida santa, a pobreza altíssima e o gênero de vida perfeito comoveram o Papa e os outros até as lágrimas, incitando-os ao desapego do mundo e a uma vida consagrada. 
10 Ó humildade, mãe amável de todas as virtudes! O príncipe de toda a terra, sucessor do príncipe dos apóstolos, visita as pobrezinhas, desce até aquelas desprezadas e humildes encarceradas! De fato, foi uma humildade digna do maior apreço, sem exemplo anterior, jamais vista em outros tempos.

 

123. 
1 Mas tem pressa de chegar a Assis, onde está o tesouro para ele precioso, onde espera livrar-se dos sofrimentos e desgraças que o ameaçam. 
2 Sua chegada foi um júbilo para toda a região. Exultou a cidade, festejaram as multidões, e o dia claro ficou ainda mais luminoso com a presença dos ilustres visitantes. 
3 Foram todos ao seu encontro em solene cortejo. 
4 Veio também o grupo piedoso dos pobres frades, e todos entoavam belos cânticos para o ungido do Senhor. 
5 Assim que chegou, o Vigário de Cristo foi saudar com alegre reverência o sepulcro de São Francisco. 
6 Suspirou, bateu no peito, chorou e inclinou sua cabeça veneranda com a maior devoção. 
7 Cuidou-se então solenemente da canonização do santo, e começou a haver muitas reuniões de uma ilustre comissão de cardeais para tratar do assunto. 
8 Vieram de toda parte muitas pessoas que tinham sido livradas de seus achaques pelo santo, e uma multidão enorme de milagres começou a brilhar: foram todos examinados, discutidos, acolhidos e aprovados. 
9 Nesse ínterim, os negócios reclamam a presença do Papa em Perusa, mas ele volta a Assis com maior e especial benevolência por tão importante causa. 
10 Tem que ir outra vez a Perusa, onde se realiza uma reunião dos cardeais em seus aposentos. 
11 Todos estão unanimente de acordo. 
12 Lêem os milagres e sua veneração aumenta. Enaltecem a vida e a conversão do bem-aventurado pai com os maiores elogios.

 

124. 
1 “A santidade deste homem - dizem - não precisa do testemunho dos milagres, pois nós mesmos a vimos com nossos olhos, tocamos com nossas mãos e comprovamos sua verdade”. 
2 Todos se comovem, aplaudem, choram lágrimas carregadas de paz. 
3 Tratam de marcar logo o dia abençoado em que encheriam todo o mundo de gáudio salutar. 
4 E chega finalmente o dia solene, para sempre memorável, estendendo a mais sublime comemoração não só a todos os países mas até às moradas lá do céu. 
5 Foram convocados os bispos, acorreram abades e vieram prelados dos lugares mais distantes. Havia até um rei e se reuniu uma nobre multidão de condes e cavalheiros. 
6 Acompanhavam todos ao senhor de todo o mundo e entraram com ele na cidade de Assis em triunfal cortejo. 
7 Chegando ao local preparado para o solene acontecimento, juntaram-se ao santo Padre todos os cardeais, bispos e abades. 
8 Houve grande concorrência de sacerdotes e clérigos, reuniu-se um grupo sagrado e feliz de religiosos, estiveram presentes as religiosas, humildes e recatadas, juntou-se uma multidão quase incontável de homens e mulheres. 
9 Pessoas de todas as idades se fizeram animadamente presentes a tão extraordinário encontro, juntando-se lado a lado pequenos e grandes, servos e livres.

 

125. 
1 Presidia o Sumo Pontífice, esposo da Igreja de Cristo, cercado pela variedade de tantos filhos, com a coroa de glória em sua cabeça, sinal expresso da santidade. 
2 Estava ornado com os paramentos pontificais e revestido das vestes de santidade, com faixas bordadas a ouro e pedras preciosas. 
3 Refulgente na magnificência da glória, coberto de pedras brilhantes e preciosas, o ungido do Senhor chamava a atenção de todos. 
4 Rodeavam-no os cardeais e bispos, ornados com os adereços mais esplêndidos e refulgindo de brancura, dando uma ideia da beleza celeste e representando a alegria dos glorificados. 
5 O povo inteiro aguardava a voz do gáudio, a voz da alegria, a voz nova, a voz cheia de toda doçura, a voz do louvor, a voz da bênção perene. 
6 Falou em primeiro lugar o Papa Gregório, dirigindo-se a todo o povo com voz vibrante e afetuosa para anunciar as maravilhas de Deus. 
7 Depois, fez um nobilíssimo elogio do pai Francisco, cobrindo-se de lágrimas ao recordar sua conversão e proclamar sua simplicidade. 
8 Foi assim que começou: “Como a estrela da manhã por entre as nuvens, como a lua resplandecente no plenilúnio, como o sol a brilhar, assim refulgiu este homem no templo de Deus”. 
9 Terminado o sermão, fiel e digno de todo louvor, um dos subdiáconos do senhor Papa, chamado Otaviano, leu para todos em voz bem alta os milagres do santo. 
10 Comentou-os, depois, todo comovido e com sagrada eloquência, o senhor Rainério, cardeal diácono, homem de inteligência perspicaz, honrado por seus costumes e virtude. 
11 Estava feliz o pastor da Igreja e, profundamente comovido, soltava grandes suspiros, entre soluços e abundantes lágrimas. 
12 Também os outros prelados da Igreja choravam banhando de lágrimas os paramentos. 
13 Chorava afinal o povo todo, bastante fatigado na ansiosa espera.

 

126. 
1 Clamou afinal o Papa em voz alta e, estendendo as mãos para o céu, disse: “Para louvor e glória de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, da gloriosa Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e para honra da gloriosa Igreja Romana, venerando na terra o bem-aventurado pai Francisco, a quem Deus glorificou no céu, tendo ouvido o conselho de nossos irmãos e de outros prelados, decretamos que ele seja incluído no catálogo dos santos e que sua festa seja celebrada no dia de sua morte”. 
2 Ouvidas essas palavras, os reverendos cardeais começaram a cantar em voz alta, com o senhor Papa, o Te Deum laudamus. 
3 Juntou-se o clamor de todo aquele povo, louvando a Deus. Reboou a terra, encheu-se o ar de júbilo, molhou-se o chão de lágrimas. 
4 Entoavam cânticos novos e os servos de Deus se rejubilavam com a melodia do espírito. 
5 Os hinos espirituais eram cantados com voz melodiosa, acompanhados por maviosos instrumentos musicais. 
6 Respirava-se um agradável perfume e pairava no ar uma doce melodia, que a todos deixava comovidos. O dia era esplêndido e radiante com as cores mais maravilhosas. 
7 Verdes estavam as oliveiras e cobertas todas as árvores de folhagem renovada. A ornamentação festiva refulgia no rosto das pessoas e a bênção da paz alegrava os corações de todos os presentes. 
8 No fim, o feliz Papa Gregório desceu do trono e entrou no santuário pela escadaria inferior, para oferecer os votos e sacrifícios. Beijou com alegria a tumba que encerrava o corpo sagrado e dedicado ao Senhor. 
9 Fez repetidas preces, celebrou os mistérios sagrados. 
10 Rodeava-o a coroa dos irmãos, louvando, adorando e bendizendo a Deus onipotente, que realizou portentos em toda a terra. 
11 O povo inteiro repetia os louvores de Deus e em honra da Trindade excelsa rendeu graças a São Francisco. Amém. 
12 Tudo isso aconteceu na cidade de Assis, no segundo ano do pontificado do Senhor Papa Gregório IX, a 16 de julho de 1228.