Selecione

Fragmentos da exposição da Regra de Frei Hugo de Digne - 2

Texto Original

Fragmentos em Hugo de Digne - 2

1 Unde Sanctus de huiusmodi regula nondum bulllata dicebat: Caveant sibi fratres et ministri fratrum, quod de negotiis suis nullo modo se intromittant.

2 Antequam regula bullaretur Sanctus addebat: Et licet dicantur hypocritae, non cessent bene facere.

3 Unde ante bullam regula sic habebat: Aliis autem temporibus non teneantur secundum hanc vitam nisi sexta feria ieiunare.

4 ...ut Sanctus prius in Regula dixit: Recordentur - inquit - ministri quod commissa est eis cura animarum fratrum, de quibus, si aliquis pereretur propter eorum culpam vel malum exemplum, oportebit eis reddere rationem coram domino Jesu Christo.

5 Sic Sanctus in Regula originali dicebat: Caveant fratres omnes tam ministri quam alii, quod propter peccatum alterius vel malum exemplum non conturbentur vel irascantur, quia diabolus propter peccatum unius multos vult corrumpere, sed spiritualiter, sicut possunt, adiuvent illum, qui peccaverit, quia non est opus sanis medicus, sed illis qui male habent (cf Mc 2, 17 par.).

6 ...juxta illud Domini verbum, quod et beatus Franciscus fratribus dicebat: Principes gentium dominantur eorum, et qui maiores sunt potestatem exercent inter eos; non sic erit inter vos (Mt 20,25-26a).

7 ...sic Sanctus ante bullam eos in Regula hortabatur: Per caritatem spiritus voluntarie serviant et obediant invicem (cfr Gal 5,13). Haec est, ait, vera et secura obedientia Domini nostri Jesu Christi.

8 Unde sic prius in Regula dicebatur: Fratres, in quibuscumque locis sunt, qui non possunt spiritualiter vitam nostram observare, idipsum suo ministro significent. Minister vero taliter studeat provi-dere, sicut ipse sibi fieri vel-let.

9 ... vel secundum primam, ut dictum est, Regulam: In quibuscumque locis sunt fratres.

10 Unde Regula sic prius habebat; Omnes fratres in quibuscumque locis apud alios exstiterint, non sint camerarii vel cancellarii nec praesint honoribus eorum quibus serviunt; nec recipiant aliquod officium, quod scandalum generet vel animae suae faciat detrimentum (cf Mc 8,36); sed sint minores et subditi omnibus, qui in eisdem domibus sunt.

11 Unde prius in Regula dicebatur: Fratres qui sciunt laborare, laborent et eam artem, quam noverunt exerceant, si non fuerit contra salutem animae.

12 Et post pauca: Unusquisque in ea arte et officio, in quo vocatus est, permaneat (cf 1Cor 7,24) secundum dispositionem Ministri.

13 Unde ante bullam in Regula sic ponebat: Servi Dei semper orationi vel alicui bonae operationi insistere debent.

14 Et ante bullam haec in Regula verba erant: Caveant fratres, quod nullum locum vel aliquam rem sibi approprient nec alicui defendant.

15 Sic Sanctus in Regula prius loquebatur... Et iterum: Ubicumque sunt fratres et in quocumque loco se inveniunt, spiritualiter et diligenter debeant se videre et honorare ad invicem sine murmuratione (1Petr 4,9). Et caveant sibi fratres, quod non ostendant se tristes extrinsecus et nubilosos hypocritas, sed ostendant se gaudentes in Domino et hilares et iucundos et convenienter gratiosos.

16 De pecunia inventa Sanctus dicebat: Si invenerimus pecuniam, non curemus tamquam de pulvere, quem pedibus calcamus.

17 Sustinebat [Franciscus] quod fratres leprosis in magna necessitate eleemosynam quaereret, sic tamen ut a pecunia multum caverent. Et quamvis pia loca, in quibus fratres hospitabantur vel morabantur, diligerent, non tamen patiebatur, ut pro loco aliquo pecuniam quaererent vel quaeri facerent, vel cum quaerentibus eam irent.

18 Et primae Regulae littera sic habebat: Cum necesse fuerit, vadant fratres pro eleemosyna.

19 Hoc ipse diffusius in originali Regula sic ponebat: Cum necesse fuerit, vadant fratres pro eleemosyna. Et non verecundentur, sed magis recordentur, quod Dominus noster Jesus Christus, Filius Dei vivi (Joa 11,27) omnipotentis, posuit faciem suam ut petram durissimam (Is 50,7) et neque verecundatus est. Et fui pauper et hospes et vixit de eleemosynis ipse et discipuli eius. Et quando facerent eis verecundiam homines et nollent eis dare, inde gratias Deo agant, quia de verecundiis recipient magnum honorem ante tribunal Domini nostri Jesu Christi. Et sciant, quod verecundia non patientibus, sed inferentibus imputatur; et quod eleemosyna est hereditas et iustitia, quae debetur pauperibus, quam acquisivit Dominus noster Jesus Christus. Et fratres, qui eam acquirendo laborant, magnam mercedem habebunt et faciunt lucrari et acquirere tribuentes, quia omnia, quae homines relinquunt in mundo, peribunt, sed de caritate et eleemosynis, quas fecerunt, habebunt praemium a Domino.

20 Sic Sanctus in Regula prius loquebatur: Secure manifestet unus alteri necessitatem suam, ut sibi necessaria inveniat et ministret.

21 ...ante bullam Sanctus in Regula sic monebat: Rogo fratrem infirmum, ut refe-rendo de omnibus gratias Creatori, qualem vult eum Dominus, talem esse desideret, sanum sive infirmum.

22 Et post pauca: Rogo omnes fratres meos, ut in infirmitatibus non irascantur vel conturbentur contra Deum vel contra fratres, nec multum sollicite postulent medicinam, nec nimis desiderent liberare carnem cito morituram, quae est animae inimica.

23 Raca vel fatue fratri typo contumeliae dicere nefas ducebant, cum et regula prius et verba haec evangelii exprimeret (cf Mt 5,22).

24 Porro evangelium non contendere, non repetere, non resistere malo docet quae omnia ante bullam Regula specialiter exprimebat; sed nunc concisis ac generalibus verbis omnia comprehendit.

25 Duplicem autem modum conversandi inter incredulos Sanctus in Regula prima ponens dicebat: Fratres duobus modis inter eos possunt spiritualiter conversari. Unus modus est, ut non faciant lites nec contentiones, sed subditi sint omni creaturae propter Deum (1Petr 2,13) et confiteantur esse se christianos. Alius modus est, quod cum viderint placere Deo annuntient verbum Dei, ut credant in Deum Patrem omnipotentem et Filium eius et Spiritum Sanctum, creatorem omnium, redemptorem et salvatorem omnium fidelium, et ut baptizentur et efficiantur christiani, quia salvari non possunt, nisi qui baptizarentur et sint veri et spirituales christiani, quia "nisi qui renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto non potest intrare in regnum Dei" (cf Joa 3,5).

26 Et quibusdam interpositis addebat: Et recordentur fratres, qui dederunt se et reliquerunt corpora sua propter Deum Domino Jesu Christo. Et pro eius amore debent sustinere tribulationem, persecutionem et mortem, quia dicit Dominus: "Qui perdiderit animam suam propter me, salvam faciet eam" (cf Lc 9,24). "Dico autem vobis amicis meis, ne terreamini ab iis, qui occidunt corpus" (Lc 12,4). "Si vos persequuntur in una civitate, fugite in aliam" (cf Mt 10,23).

27 ...prout Sanctus in Regula prius hortabatur dicens: Omnes fratres operibus praedicent.

28 Miro Sanctus modo personis ecclesiasticis deferri volebat. Unde prius in Regula sic dicebat: Omnes clericos et omnes religiosos habeamus pro dominis in iis, qui a nostra religione non deviant, et ordinem et administrationem eorum in Domino veneremur.

29 ...cuius interdum pro aedificatione ac maioris contextus per originem elucidatione recordor omnes fratres tenorem et spiritum eorum quae in ipsa regula scripta erant, docentes, discentes, inspicientes orabat a Domino benedici.

Texto Traduzido

Fragmentos em Hugo de Digne - 2

1 Pelo que, dizia o santo sobre isso na regra ainda não bulada: Guardem-se os frades e seus ministros de não se intrometerem de modo algum em seus negócios.

2 Antes da regra ser bulada, juntava o santo: E mesmo que sejam chamados de hipócritas não deixem de fazer o bem.

3 Por isso, antes da bula, a regra tinha assim: Mas nos outros tempos não sejam obrigados segundo esta vida senão a jejuar na sexta feira.

4 ...como o santo disse antes na Regra: Lembrem-se - diz - os ministros que lhes foi confiado o cuidado das almas dos frades, das quais, se algum perecesse por sua culpa ou mau exemplo, deveriam eles prestar contas diante do senhor Jesus Cristo.

5 Assim dizia o santo na Regra original: Guardem-se os frades, tanto ministros quanto os outros, de por causa do pecado de outro ou mau exemplo não se perturbem nem se irem, porque o diabo quer corromper a muitos por causa do pecado de um, mas, espiritualmente, como podem, ajudem o que pecar, porque não são os sadios que precisam de médico mas os que estão mal (cfr. Mc 2,17 par.).

6 ...conforme aquela palavra do Senhor, que também o bem-aventurado Francisco dizia aos frades: Os príncipes dos povos os dominam, e os que são maiores exercem poder entre eles; não será assim entre vós (Mt 20,25-26).

7 ...assim o santo os exortava na Regra antes da bula: Pela caridade do espírito sirvam voluntariamente e obedeçam uns aos outros (cfr. Gl 5,23). Esta é, diz, a verdadeira e segura obediência de nosso Senhor Jesus Cristo.

8 Por isso antes assim se dizia na Regra: Os frades, em quaisquer lugares e encontrem, que não podem observar espiritualmente nossa vida, comuniquem isso a seu ministro. Mas o ministro busque providenciar de tal forma, como quereria que fosse feito para ele.

9 ...ou segundo a primeira Regra, como se disse: Em quaisquer lugares estejam os frades.

10 Por isso a Regra tinha antes: Todos os frades em quaisquer lugares em que estejam na casa de outros, não sejam camareiros ou chanceleres nem presidam às honras daqueles a quem servem; nem recebam algum cargo que produza escândalo ou cause detrimento para sua alma (cfr. Mt 8,36); mas sejam menores e submissos a todos que estão na mesma casa.

11 Por isso antes dizia-se na Regra: Os Frades que sabem trabalhar trabalhem e exerçam a arte que aprenderam, se não for contra a salvação da alma.

12 E depois de um pouco: Cada um permaneça na arte ou ofício em que foi chamado (Cfr. 1Cor 7,24) segundo a dis-posição do Ministro.

13 Por isso punha assim na Regra antes da bula: Os servos de Deus devem estar sempre ocupados na oração ou em alguma obra boa.

14 E, antes da bula, estas eram as palavras na Regra: Cuidem os frades de não se apropriar de nenhum lugar ou alguma coisa e nem de defender para alguém.

15 Assim dizia o Santo na Regra antes... E ainda: Onde quer que os frades estão e em qualquer lugar que estejam devem ver-se espiritual e diligentemente e honrar uns aos outros sem murmuração (1 Pd 4,9). E guardem-se os frades de se mostrar exteriormente tristes e carrancudos hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor e festivos e agradáveis e convenientemente amáveis.

16 Sobre a pecúnia achada, o Santo dizia: Se encontrarmos pecúnia, não cuidemos, como se fosse pó que pisamos com os pés.

17 Sustinha [Francisco] que em grande necessidade devia pedir esmola para os irmãos leprosos, mas de tal forma que tomassem muito cuidado com a pecúnia. E embora amassem os lugares piedosos, em que os frades se hospedavam ou moravam, não suportava que pedissem pecúnia por algum lugar ou fizessem pedir, ou fossem com os que pediam.

18 E a letra da primeira Regra tinha assim: Quando for necessário, os frades vão pela esmola.

19 Isso ele mesmo punha mais difusamente na regra original assim: Quando for necessário, vão os frades pela esmola. E não se envergonhem, mas antes se recordem que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo (Jo 11,27) onipotente pôs sua cara como uma pedra duríssima (Is 50,7) e não se envergonhou. E foi pobre e forasteiro e viveu de esmolas ele e seus discípulos. E quando os homens lhes causassem vergonha e não lhes quisessem dar, dêem graças a Deus por isso, porque das vergonhas receberão uma grande honra diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que a vergonha não é imputada aos que a sofrem mas aos que a causam, e que a esmola é herança e justiça que de deve aos pobres, que foi adquirida por nosso Senhor Jesus Cristo. E os frades que trabalham para adquiri-la terão uma grande recompensa e farão os que dão lucrar e ganhar, porque todas as coisas que os homens deixam no mundo vão perecer, mas pela caridade esmolas que fizerem vão receber o prêmio do Senhor.

20 Assim dizia o Santo antes na Regra: Manifeste um ao outro com segurança sua necessidade, para que encontre e sirva o que lhe necessário.

21 ...antes da bula o Santo assim admoestava na Regra: Rogo o irmão doente que dando graças por tudo ao Criador, deseje ser tal qual o Senhor o quer, são ou enfermo.

22 E depois de um pouco: Rogo todos os meus frades, que nas enfermidades não se irem nem perturbem contra Deus ou contra os frades, nem peçam muito solicitamente o remédio, nem desejem demais libertar a carne que logo vai morrer, que é inimiga da alma.

23 Achavam que não podiam dizer raca ou louco a um irmão como ofensa, pois era expresso antes pela regra e por essas palavras do evangelho (cfr. Mt 5,22).

24 Além disso o evangelho ensina a não fazer contendas, não exigir de volta, não resistir ao mal, coisas essas que a regra antes expressava especialmente; mas agora resume tudo em palavras concisas e gerais.

25 Mas o Santo, apresentando dois mo-dos de comportar-se entre os incrédulos, dizia na primeira Regra: Os frades podem comportar-se de dois modos entre eles: Um modo é que não façam disputas nem contendas, mas sejam submissos a toda criatura por Deus (1Pd 2,13) e confessem que são cristãos. Outro modo é que, quando virem que agrada a Deus, anunciem a palavra de Deus, para que creiam em Deus Pai onipotente e no seu Filho e no Espírito santo, criador de tudo, redentor e salvador de todos os fiéis, e que se batizem e se façam cristãos, porque não podem salvar-se se não forem batizados e não forem cristãos verdadeiros e espirituais, porque "se alguém não renascer pela água e pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus" (cfr. Jo 3,5).

26 E depois de algumas interposições, dizia: E recordem-se os frades que se deram e deixaram sua corpos por Deus Se-nhor Jesus Cristo. E por seu amor devem suportar tribulação, perseguição e morte, porque diz o Senhor: "Quem perder a sua alma por mim, vai salvá-la" (cfr. Lc 9,24). "Digo porém a vós meus amigos, não vos aterrorizeis com aqueles que matam o corpo" (Lc 12,4). "Se vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra" (cfr. Mt 10,23).

27 ...como o Santo exortava antes na Regra dizendo: Todos os frades preguem com obras.

28 De modo admirável o santo queria que se respeitasse as pessoas religiosas: Tenhamos todos os clérigos e todos os religiosos como senhores naquelas coisas que não desviam da nossa religião, e veneremos no Senhor sua ordem e administração.

29 ...para cuja edificação e maior esclarecimento do contexto pela origem, recordo entretanto a todos os meus frades o teor e espírito daquelas coisas que estavam escritas na própria regra. Orava para que fossem abençoados pelo Senhor os que ensinavam, aprendiam, olhavam.