Selecione

Capítulo X

Texto Original

Caput X

De fructu praedicationis illius, et de devotione populi circa ipsum; et de quibusdam miraculis eius, et de solemnitate praesaepii et visione.

 

46. 

1 Sanctus vir Dei Franciscus, eo tempore quo, ut dictum est, volucribus praedicavit, per civitates et castella longe lateque circuiens (cfr. Mat 9,35), tantorum divina virtute ad poenitentiam corda commovit, quod et aliquoties ad religionis habitum simul triginta recepit. 

2 Tanto namque desiderio turmatim populus confluebat ad ipsum, ut si quis vel eius vestimenta (cfr. Mar 5,28) contingere posset, felicem se prae devotione permaxima reputaret. 

3 Introeunte ipso civitatem aliquam vel castellum, pulsatis illum campanis solemniter exceperunt, et cum ingenti gaudio adventui eius unanimiter applaudentes, obviam sibi quandoque cum ramis arborum processerunt.

4 Confundebatur haeretica pravitas, fides extollebatur catholica, quam non solum hic sanctus vita magnificavit et verbis, sed et plurimis extulit miraculorum prodigiis. 

5 Nam et omnem languorem, divini nominis invocata virtute curavit, verbo magnifice daemones effugavit, nullaque oranti necessitatis seu periculi difficultas obsistere potuit.

6 Cuius miracula etsi prolixiori tractatui reservemus, pauca tamen huic opuscolo breviter inseremus.

 

47. 

1 In civitate Tuscanella miles quidam beatum Franciscum hospitio devote collegerat; cuius unicus filius, etsi iam annos ablactationis transierat, adhuc tamen in cunabulis claudus et toto corpore debilis decubabat. 

2 Hic beati viri pedibus humiliter se prostravit, eumque flebiliter pro filii sui sanitate rogavit. 

3 Sed Dei famulus, ad talia indignum se reputans, nequaquam primitus acquievit, donec ad ultimum victus instantia deprecantis ad orationem se contulit, factoque deinde signo crucis, in nomine Domini puerum allevavit (cfr. Act 3,6.7; 4,10). 

4 Puer autem, cunctis videntibus, incontinenti surrexit et sanus per domum huc atque illuc, prout voluit, ambulavit.

 

48. 

1 Alio tempore quidam vir Petrus nomine, in civitate quae Narnium dicitur, sic omnium membrorum fuerat officio destitutus, ut per quinque mensium spatium quasi truncus immobilis iacens, linguam saltem utcumque moveret et oculos miserabiliter aperiret. 

2 Hic audito quod beatus Franciscus illic applicuisset, mox ad episcopum loci suppliciter rogans misit, ut ad se divinae pietatis intuitu servum Dei venire rogaret, eo quod ex ipsius praesentia sanitati restituendum (cfr. Mat 12,13) se crederet. 

3 Ad quem vir Dei pietate commotus accedens, signum crucis super eum a capite usque ad pedes protraxit; et mox, omni morbo fugato, in virtute Altissimi (cfr. Luc 1,35) sanum erexit. 

4 In eadem civitate quaedam mulier oculorum lumen amiserat, quae et a beato Francisco illuminari cum gaudio meruit, statim ut ab eo super oculos signum crucis accepit. 

5 Quaedam mulier civitatis Eugubii sic ambas habebat manus contractas, ut ad omne opus agendum penitus essent inutiles. 

6 Quae cum beatum Franciscum illic advertisse cognosceret, moestitiae plena cucurrit ad illum, ut suam ei miserandam necessitatem ostenderet. 

7 Quam visam vir Dei commiserans tetigit ac sanavit, ita ut illa propriis manibus caseatam continuo praepararet, eamque famulo Dei, de que et ipse paulisper ob devotionem mulieris accepit, offerret.

 

49. 

1 Frater quidam miseranda nescio cuius infirmitatis angustia torquebatur, nisi quod pessimum a plerisque daemonium fuisse putatur. 

2 Nam nunc allisus volutabatur spumans et aspectu horribilis, nunc autem rigidus et extensus, nunc curvus iacuit et contractus, nunc vero ad staturam hominis a terra, pedibus aequatis capiti, levabatur, miserabiliter illico relapsurus. 

3 Ad quem infirmitate illius agnita, pater sanctus accessit; primo quidem orationem pro eo fundens ad Dominum, ac deinde signum crucis exprimens super illum. 

4 Ad quod subito mirabiliter factum est, ut frater ille sic immunis a passione huiusmodi pessima fieret, ne vel motum prorsus ex tunc exiguum de illa sentiret.

 

50. 

1 Apud castellum Sancti Gemini quodam tempore beatus Franciscus praedicans regnum Dei (cfr. Luc 8,1), cum tribus fratribus domum cuiusdam viri devote receptus intravit; 

2 cuius uxorem, sicut omnibus loci illius incolis notum fuit, daemonium male vexavit (cfr. Mat 15,22). 

3 Pro qua vir sanctus, eo quod hominum timeret applausum, diu antequam acquiesceret exoratus, tandem victus prece, tres fratres suos in tribus angulis domus ad orandum pro illa constituit, et in quartum similiter oraturus ipse secessit. 

4 Post haec ad mulierem miserabiliter se gerentem confidenter accessit, et in Christi nomine (cfr. 1Pet 4,14) daemoni ut exiret per obedientiam imperavit. 

5 Qui, Domino id ad humilitatem famuli sui conservandam agente, tam subito horrende stridens egressus est, ut vir Dei sibi fuisse illusum certissime crederet, statimque a loco cum vultus suffusione recederet. 

6 Unde et alia vice per idem castellum transitum faciens, ipsam mulierem post se, ut ei loqueretur, devote currentem et vestigia pedum eius deosculantem (Est 13,13) videre vel alloqui noluit, donec vere illam daemoniacam fuisse, cunctis hoc attestantibus, tandem vix credidit. 

7 Erat quoque in Civitate de Castello quaedam mulier habens daemonium (cfr. Luc 7,33), quae, adveniente illuc beato Francisco, perducta venit ad ipsum. 

8 Aderat autem multitudo populi civitatis ad rogandum pro illa, quae se crebra ipsius daemoniacae gravatam conquerebatur insania. 

9 Quam ut audivit beatus Franciscus clamantem pro foribus et furentem, scire volens an esset vere daemonium, emisit ad illam primitus quemdam fratrem. 

10 Quem illa videns, novit non esse beatum Franciscum et nequiter subridens quasi pro modico duxit illum. 

11 Interim autem vir Dei in oratione prostratus, ea tandem completa, ad mulierem fiducialiter est egressus. 

12 Cuius illa sustinere non valens praesentiam, volutabatur coram illo cum fremitu super terram. 

13 Ipse vero per obedientiam imperavit exire spiritui; qui egrediens nec ad momentum resistere valuit imperanti.

 

51. 

1 Haec et his similia plura per beati Francisci non solum corporalem praesentiam gesta sunt, verum etiam, si que fortasse vel manu contingeret, erant in eius absentia contra diversas clades salubre remedium. 

2 Nam in finibus civitatis Aretii supra modum quaedam mulier gravida torquebatur, eo quod virtutern pariendi (cfr. Is 37,3) parturiens non haberet, ita ut omnino spes de ipsius salute non esset. 

3 Accidit autem tunc temporis beatum Franciscum propter infirmitatem corporis et debilitatem ad eremum quamdam in equo fuisse deductum, et eumdem equum reduci a quodam fratre per illum locum. 

4 Videntes autem homines loci fratrem, ipsum esse beatum Franciscum sperabant, quem qui iam aliunde transierat, illac transiturum audierant. 

5 Cumque non sine gravi dolore comperissent ipsum non esse, non tamen adhuc penitus desperantes, coeperunt rem aliquam a sancti viri manibus attrectatam diligenter inquirere. 

6 Invenientes autem freni habenas, quas manu vir Dei tenuerat, ipsum frenum ab equi ore velociter extrahebant, ponentes id super mulierem quem periclitari videbant;

7 factumque est ut statim illa cum gaudio pareret et ultra periculum penitus non sentiret.

 

52. 

1 Vir quidam religiosus Gaufreducius nomine, Castrum Plebis inhabitans, quemdam penes se devote funiculum conservabat, quo se beatus Franciscus quandoque praecinxerat. 

2 Accidit autem in eodem castello plurimos utriusque sexus graviter infirmari, cum iam dictus vir aegrotantium loca circuiens ipsius funiculi partem in aqua tinxit vel eidem aquae minimum quid de illo immiscuit, et sic in aegritudinis lecto decubantibus potum dedit.

3 Sicque mirabiliter factum est ut, si qui languentium ex huiusmodi potione gustarent, optatam continuo sanitatem reciperent. 

4 Panes etiam ad benedicendum beato Francisco saepius offerebant, de quibus aegri gustantes a diverso languoris incommodo resurgebant. 

5 Crebro quoque pius pater quasi seminudus a populo derelictus est, eo quod tunicam illius per particulas cum cultellis inciderent, casque devote contra diversa pericula pro salutis remedio conservarent.

 

53. 

1 Accidit praeterea res quaedam mirabilis anno ante felicem beati Francisci transitum tertio, quem, multis aliis praetermissis, digne recolendam existimo. 

2 Ipse namque vir sanctus ea praecipue quae circa Christum gesta sunt assidua meditatione revolvens, noluit eorum quae sacris Evangelii voluminibus enarrantur pro sua possibilitate vel unicum iota vel apicem transgredi; 

3 quin in omnibus, quae de Christo scripta perpendit, super omnia quae in huius vitae volubilitate geruntur, iugum ipsius Domini suavissimum onusque levissimumn cuperet experiri. 

4 Igitur solemnitate quadam dominicae nativitatis instante, humilem nascentis in Bethlehem Salvatoris infantiae paupertatem, similitudine qua poterat, vir Dei repraesentare desiderans, ad castellum de Graecio quemdam virum religiosum et nobilem nomine Iohannem praemisit; 

5 qui ad hoc bovem sibi et asinum cum praesaepio contra venturae festivitatis gaudia praeparavit.

 

54. 

1 Advenit denique nox solemnis, aderatque beatus Franciscus, pluribus illic secum fratribus adunatis.

2 Praeparato itaque praesaepio foenum imponitur, adducti bos et asinus ad praesaepium collocantur, et sic cum gaudio vigiliae celebres inchoantur. 

3 Confluente igitur e diversis locis multitudine populi, facta est nox illa iucunditatis insolitae plena, facta est cereis et facibus luminosa, novoque ritu celebrantur Bethlehem novae solemnia. 

4 Fratres quoque laudes Domino debitas exsolvebant; sed et cuncti qui aderant novis laetitiae canticis applaudebant. 

5 Stabat autem coram praesaepio beatus Franciscus; stabat, inquam, suspiriis prae gaudio plenus; stabat indicibili suavitate perfusus. 

6 Tandem super ipsum praesaepe sacra missarum aguntur solemnia, cum et ipse sanctus Dei levita, solemnibus ornamentis indutus, Evangelium voce sonora pronuntiat, ac deinde populo de nato in Bethlehem Rege paupere melliflua praedicat. 

7 Tanta vero pietatis dulcedine circa iam dicti Regis afficiebatur infantiam, ut, si quando Iesum Christum nominare deberet, ipsum veluti balbutiens “puerum de Bethlehem” prae nimia amoris teneritudine nuncuparet.

 

55. 

1 Sed et ne facta putentur haec omnia sine nutu divino, miranda talis ibidem cuidam viro virtutis ostensa est visio. 

2 Vidit namque ad saepedictum praesaepe beatum Franciscum accedere et quemdam, qui in illo iacere videbatur exanimis, velut a somni sopore puerulum excitare. 

3 Creditur itaque non immerito suam Dominus Iesus Christus infantiam recolenti in huiusmodi formula non absurde monstratus; 

4 quippe qui in multorum cordibus per oblivionem quasi sopitus et mortuus, veluti per beati Francisci doctrinam et exemplum evigilans ad memoriam est reductus.

5 Finitis igitur tantis cum exsultatione solemniis, unusquisque laetus ad propria remeavit. 

6 At vero de foeno praesaepii conservato plura diversimode postmodum ab utriusque sexus hominibus sunt remota pericula, necnon et brutis animalibus morbidis sanitatis collata remedia. 

7 Porro locus praesaepii templum Domino (cfr. 3Re 8,63) consecratur, et altare super ipsum praesaepe constructum ad sancti patris honorem et facti memoriam dedicatur.

 

56. 

1 Tot et tantis refulsit beatus Franciscus, tum adhuc vivens in carne, tum post excessum vitae, miraculis, quod ea plenius explicare multo prolixioris est operis.

2 Nam praeter alia quasi innumera, quae in diversis aegritudinum, necessitatum seu periculorum generibus gessit, multos etiam mirifice mortuos suscitavit;

3 quorum, etsi de pluribus non sumus incerti, numerum tamen ad praesens certum non ponìmus, nisi quod undecim esse a viris fide dignis accepimus. 

4 Haec igitur de miraculis eius in praesentiarum utcumque tetigisse sufficiat, ne cursum vitae eius breviter audire volentes taedio miraculorum narratus afficiat. 

5 Quid enim miraculis, quae sanctitatem magis ostentant quam faciunt, immoremur, cum etiam miraculosae conversationis eius insignia, quorum pauca perstringimus, plurima propter brevitatem subticere cogamur? 

6 Paucissimas enim arbitror esse virtutes, in quarum exercitiis vir iste beatus notabilia multa non gesserit, quae ad narrandum forent utique potiora miraculis.

Texto Traduzido

Caput X

O fruto de sua pregação e a devoção do povo para com ele; alguns de seus milagres, a solenidade do presépio e a visão.

 

46. 

1 O santo homem de Deus, Francisco, no tempo que, como foi dito, pregou aos passarinhos, percorrendo as cidades e vi­las (Mt 9,35) por toda a parte, moveu por força divina os corações de tantas pessoas à penitência, que algumas vezes recebeu trinta ao mesmo tempo. 

2 O povo acorria a ele em massa com tanta vontade que, pela imensa devoção, se considerava feliz se conseguisse tocar ao menos as suas vestes (Mc 5,28). 

3 Quando ele entrava numa cidade ou vila, era recebido sole­nemente ao som dos sinos, e iam-lhe algumas vezes ao encontro com ramos de árvores, saudando unanimemente a sua chegada com grande ale­gria. 

4Confundia-se a perversidade dos hereges, exaltava-se a fé católica que o santo não só engrandecera pela vida e pelas pa­lavras, mas também enaltecera com os prodígios dos milagres. 

5 Invo­cando a força do nome divino, curava toda espécie de mal. Afugentava os demônios com a palavra e nenhuma dificuldade ou perigo podia resistir à sua oração. 

6 Embora reservemos seus milagres para um trabalho mais amplo, mas inserir uns poucos, de maneira breve, neste opúsculo.

 

47. 

1 Na cidade de Toscanella, um cavaleiro tinha hospedado devotamente o bem-aventurado Francisco. Seu filho único, embora já tivesse passado os anos do desmame, jazia ain­da no berço sem forças nas pernas e débil em todo o corpo. 

2 Ele se lançou humildemente aos pés do santo e, entre lágrimas, pe­diu a saúde do filho. 

3 O servo de Deus, que se considerava in­digno de fazer tais coisas, no começo não concordou de modo algum mas depois, vencido pela insistência do que pedia, foi orar e, depois, feito o sinal da cruz, em nome do Senhor (At 3,6.7; 4,10) ergueu a criança. 

4 O menino levantou-se e saiu logo andando, diante de todos por todos os lados da casa, como queria.

 

48. 

1 Noutra ocasião, um homem chamado Pedro, da cidade de Narni, perdera de tal modo o movimento de todos os membros que, pelo espaço de cinco meses jazia imóvel como um tronco, movendo só a língua e abrindo os olhos com dificuldade. 

2 Ouvindo dizer que o bem-aventurado Fran­cisco chegara, enviou logo alguém ao bispo do lugar, rogando que pedisse ao servo de Deus viesse por piedade divina, pois acreditava que sua presença seria suficiente para restitu­ir-lhe a saúde (Mt 12,13). 

3 Movido de compaixão, o homem de Deus foi até ele, traçou o sinal da cruz sobre ele da cabeça aos pés e, imediatamente, desa­pareceu todo o mal e, pela força do Altíssimo (Lc 1,35), ele se levantou curado. 

4 Na mesma cidade, uma mulher, que perdera a visão, teve o mérito de ser curada alegremente pelo bem-aventurado Francisco logo que recebeu dele um sinal da cruz feito sobre os olhos.

5 Na cidade de Gubbio, uma mulher tinha ambas as mãos tão contraídas, que totalmente inúteis para fazer qualquer coisa. 

6 Sa­bendo que Francisco chegara, foi ao seu encontro toda aflita para que visse sua miserável necessidade. 

7 Quando a viu, o homem de Deus compa­deceu-se, tocou-a e curou-a, de modo que ela se pôs logo a preparar com suas mãos um queijo, que ofereceu ao servo de Deus. Ele aceitou um pouquinho pela devoção da mulher.

 

49. 

1 Um frade estava angustiado por não sei que doença, que várias pessoas atribuíam a um péssimo demô­nio. 

2 Pois, ora rolava pelo chão espumando, com uma cara horrível, ora ficava rígido e estendido, ora jazia recurvado e contraído, ora era levantado à altura de um homem, com pés e cabeça unidos, caindo logo miseravelmente. 

3 Sabendo de sua doença, o santo pai foi vê-lo, fazendo primeiro uma oração ao Senhor por ele, e depois fazendo sobre ele o sinal da cruz. 

4 Imediatamente o frade sentiu-se milagrosamente livre daquele terrível sofrimento, e depois nunca mais sentiu nenhuma manifestação.

 

50. 

1 Certa ocasião, o bem-aventurado Francisco estava pregando o reino de Deus (Lc 8,1) na vila de Sangemini e entrou com outros três frades, devotamente recebido, na casa de um homem, 

2 cuja esposa, como sabiam todos os habitantes do lugar, era ator­mentada pelo demônio (Mt 15,22). 

3 Por ela, o santo, que temia o aplauso das pessoas, foi muito implo­rado antes de aceitar. Vencido finalmente pelos pedidos, colocou os três frades a rezar em três cantos da casa, e ficou, ele mesmo, rezando no quarto canto. 

4 Depois disso, aproximou~se con­fiante da mulher, que passava tão mal, e, em nome de Cristo (1Pd 4,14), mandou que o demônio saísse por obediência. 

5 Este, por obra do Senhor, que assim agiu para conservar a humildade do seu servo, saiu na hora, dando gritos tão horrendos que o homem de Deus achou que tinha sido seguramente iludido e foi embora do lugar, com o rosto abatido. 

6 Por isso, quando passou outra vez pela mesma vila, não quis ver nem a falar com aquela mulher, que vinha correndo devotamente atrás para falar com ele e beijava os vestígios de seus pés (Est 13,13). Até que, diante do testemunho de todos, acreditou que ela era mesmo a que tinha sido endemoninhada. 

7 Também em Città di Castello, havia uma mulher possuída de um demônio (Lc 7,33), que foi trazida ao bem-aventurado Francisco, quando ele chegou à cidade. 

8 Estava presente uma multidão de pessoas da cidade para intercediam por ela, queixando-se de que eram muito molestadas pela loucura da endemoninhada. 

9 Quando o bem-aventurado Francisco a ouviu gritando furiosa pelas pra­ças, querendo saber se era mesmo um demônio, mandou primeiro a ela um frade. 

10 Vendo-o, a mu­lher soube que não era o bem-aventurado Francisco e, sorrindo maldosamente, fez pouco dele. 

11 Enquanto isso, o ho­mem de Deus estava prostrado em oração. Quando a terminou, aproximou-se da mulher com confiança. 

12 Não conseguindo su­portar sua presença ela se revolvia no chão, berrando diante dele. 

13 Então, em nome da obediência, ele mandou o espírito sair. Ele saiu, e não pôde resistir à sua or­dem nem um momento.

 

51. 

1 Estas e muitas outras coisas semelhantes aconteceram não só pela presença corporal do bem-aventurado Francisco, mas até coisas em que ele tinha apenas tocado com a mão eram remédio salutar contra diversas desgraças mesmo na sua ausência. 

2 Na região da cidade de Arezzo, uma mulher grávida não tinha força para dar à luz (Is 37,3), sofria terrivelmente e já não havia esperança alguma de que pudesse se salvar. 

3 Mas aconteceu, nessa ocasião, que o bem-aventurado Francisco tinha sido levado a cavalo para um eremitério por causa de sua enfermidade e fraqueza, e um frade estava levando o cavalo de volta por aquele lugar. 

4 Vendo o frade, as pessoas do lugar supuseram que fosse o próprio bem-aventurado Francisco, por­que, tendo ouvido que ele passara, pensavam que estivesse re­gressando. 

5 Com muita dor descobriram que não era ele; mas de modo algum desesperaram; antes, começaram a procurar com atenção alguma coisa que pudesse ter sido tocada pelas mãos do santo. 

6Encontraram as rédeas dos arreios, que a mão do homem de Deus tinham segurado. Tiraram logo até o freio da boca do cavalo, para colocá-lo sobre a mulher que viam em perigo. 

7 Aconteceu que ela deu à luz na mesma hora e daí em diante não sofreu mais o perigo.

 

52. 

1 Um homem religioso, chamado Goffreduccio, morador de Città della Pieve, conservava devotamente consigo uma cor­da com que o bem-aventurado Francisco já se cingira. 

2 Aconteceu que na mesma vila adoeceram gravemente muitas pessoas, de ambos os sexos. Quando o homem, ao visitar as casas dos doentes, imergia uma parte da corda na água ou então misturava um pedacinho dela na água e assim dava de beber aos que jaziam doentes. 

3 Assim, admiravelmente, os que bebiam a água recuperavam imediata­mente a desejada saúde. 

4 Muitas vezes, também ofereciam pães para o bem-aven­turado Francisco benzer, e os doentes que os provavam levantavam-se livres do incômodo de vários males. 

5 Freqüentemente o piedoso pai ficou quase seminu pelo povo que, com facas, cortavam pedacinhos de seu hábito para conservá-los devotamente como remédio contra diversos perigos.

 

53. 

1 No terceiro ano antes do feliz trânsito do bem-aventurado Francisco, aconteceu uma coisa admirável, que julgo digno de ser lembrado deixando outros de lado. 

2 Pois santo homem, revirando em assídua meditação o que foi feito por Cristo, não queria, quanto lhe era possível, transgredir nem uma vírgula ou um ponto (Mt 5,18) do que é narrado nos livros do santo Evange­lho. 

3 Ao contrário, em tudo que meditou do que foi escrito sobre Cristo, mais que tudo que acontece na instabilidade desta vida, desejava carregar o jugo tão suave e o peso levíssimo (Mt 11,30) do Senhor. 

4 Por isso, uma vez, já perto da solenidade do Natal do Senhor, querendo o homem de Deus representar o melhor que podia a pobreza humilde da infância do Salvador nascendo em Belém, mandou à sua frente para a vila de Grécio um homem devoto e nobre, chamado João.

 5 Ele lhe preparou para isso um boi e um asno com o presépio para a alegria da festa que estava para chegar.

 

54. 

1 Finalmente. chegou a noite solene, e lá estava o bem-aventurado Francisco, reunindo consigo vários frades.

2 Preparada a manjedoura, colocaram o feno, trouxeram para o seu lado o boi e o burro e começaram com alegria as celebrações da vigília. 

3 Tendo acorrido muita gente de diversos lugares, aquela noite ficou cheia de uma insólita alegria, iluminada por velas e fachos, e as solenida­des da nova Belém foram celebradas com um novo rito. 

4 Os frades cantavam os louvores devidos ao Senhor, e todos os que es­tavam presentes aplaudiam com novos cantos de alegria. 

5 O bem-aventurado Francisco estava diante do presépio, cheio de suspiros pelo júbilo, estava ali inundado de indizível suavidade. 

6 Finalmente, celebrou-se o rito da missa em cima do presépio, e o próprio santo de Deus, vestindo os solenes para­mentos como levita, proclamou com voz sonora o Evangelho e depois pregou ao povo doces coisas sobre o Rei que nasceu pobre em Belém.

7 Sentia tanta doçura e piedade pelo nascimento desse Rei que, quando tinha que dizer o nome de Jesus Cristo, pela enorme ternura de amor chamava-o de “menino de Belém”, como se estivesse balbuciando.

 

55. 

1 Mas para que não se pense que todos esses fatos tenham acontecido sem permissão divina, foi aí mostrada uma visão admirável a um homem virtuoso. 

2 Pois viu o bem-aventurado Francis­co aproximar-se daquele presépio e despertar do sono um menininho que nele parecia jazer exânime. 

3 Por isso, não é sem razão que se acredita que foi desse jeito, sem absurdo, que o Senhor Je­sus Cristo se mostrou ao que estava recordando sua infância; 

4 isto é, se pelo esquecimento ele estava como que adormeci­do e morto nos corações de muitos, assim, pela doutrina e pelo exemplo do bem-aventurado Francisco, foi outra vez recordado. 

5 Terminadas com alegria tão grandes solenidades, cada qual voltou feliz para a sua casa. 

6 Mas o feno do presépio foi conservado e serviu depois para, de diversos modos, afastar muitos males de homens e mulheres e também para preparar remédios para ani­mais doentes. 

7 No lugar do presépio foi consagrado um templo ao Senhor (1Rs 8,63), e o altar sobre o presépio foi dedicado à honra do santo pai e à memória do fato.

 

56. 

1 O bem-aventurado Francisco refulgiu por tantos e tais mi­lagres quando ainda vivia na carne e depois da morte que seria necessária uma obra muito mais extensa para contá-los melhor. 

2 De fato, além de outros quase incontáveis que realizou em diversos tipos de doenças, necessidades ou perigos, ele também ressuscitou maravilhosamente muitos mortos. 

3 Ainda que não tenhamos dúvida de muitos deles, não queremos determinar o número exato a não ser de onze que recebemos de pessoas dignas de fé. 

4 Por isso, sobre seus milagres, por ora basta termos alguma coisa,  para que os que querem ouvir logo o restante de sua vida não fiquem entediados com a narração dos milagres. 

5 Pois, por que deveríamos demorar-nos nos milagres que mais mostram do que constituem a santida­de, se, por amor à brevidade, somos constrangidos a expor em poucas palavras muitos fatos insignes de seu comportamento admirável? 

6 Pois eu creio que tenham sido muito poucas as virtudes em cujo exercício este santo homem não tenha realizado coisas dig­nas de nota; que são mais importantes para a narração do que os milagres.