Selecione

Milagres I

Texto Original

Miraculis I

Incipiunt quaedam de miraculis ipsius post mortem ostensis.

 

I - Et primo de virtutibus sacrorum stigmatum. 

1 

1 Ad omnipotentis Dei honorem, et gloriam Beati Patris Francisci post glorificationem ipsius in caelis, aliqua ex approbatis conscripturus miracula, ab illo praecipue censui sumendum fore initium, in quo crucis Iesu virtus ostenditur et gloria innovatur. 
2 Novus igitur homo Franciscus novo et stupendo miraculo claruit, cum singulari privilegio retroactis saeculis non concesso, insignitus apparuit, sacris videlicet stigmatibus decoratus et configuratus in corpore mortis huius (cfr. Phip 3,10; Rom 7,24) corpori Crucifixi. 
3 De quo quidquid humana lingua dicatur, minus erit a laude condigna. 
4 Totum quidem viri Dei studium, tam publicum quam privatum, circa crucem Domini versabatur; 
5 et ut crucis signaculo cordi eius a principio suae conversionis impresso corpus consignaret exterius, in ipsa se cruce recludens, habitum poenitentiae sumpsit crucis imaginem praeferentem, 
6 quatenus, sicut mens eius intus Dominum crucifixum induerat, sic et corpus eius indueret arma crucis, et in quo signo Deus potestates aereas debellarat, in eodem suus exercitus Domino militaret. 
7 Sed et a principio temporis, quo Crucifixo militare coeperat, diversa circa eum crucis praefulsere mysteria, sicut vitae ipsius consideranti decursum clarius innotescit: 
8 qualiter apparitione crucis dominicae septiformi tam cogitatu quem affectu et actu totus fuit in Crucifixi effigiem per ipsius ecstaticum transformatus amorem. 
9 Digne igitur summi Regis clementia suis amatoribus ultra omnem aestimationem hominum condescendens, suae crucis vexillum ipsius corpori deferendum impressit, ut qui mirando fuerat crucis amore praeventus, mirando etiam fieret crucis honore mirificus.

 

2 
1 Ad huius stupendi miraculi irrefragabilem firmitatem non solum videntium et palpantium testimonia per omnem modum credibilia (cfr. Luc 24,39; Ps 92,5), verum etiam apparitiones mirabiles et virtutes post ipsius obitum coruscantes ad omne mentis effugandum nubilum suffragantur. 
2 Felicis namque recordationis dominus Gregorius Papa Nonus, de quo vir sanctus prophetando praedixerat, quod ad dignitatem foret apostolicam sublimandus, antequam crucis signiferum catalogo Sanctorum ascriberet, scrupulum quemdam dubitationis in corde gerebat de vulnere laterali. 
3 Nocte vero quadam sicut ipse felix antistes referebat cum lacrimis, beatus ei Franciscus, quadam faciei praetensa duritia, in somnis apparuit (cfr. Mat 1,20; 2,13.19) 
4 et haesitationem cordis ipsius redarguens, elevavit brachium dextrum, detexit vulnus phialamque poposcit ab ipso, ut scaturientem reciperet sanguinem, qui ex latere defluebat. 
5 Obtulit in visione Summus Pontifex phialam postulatam, quae usque ad summum sanguine profluente de latere videbatur impleri. 
6 Ex tunc ad illud sacrum miraculum tanta coepit devotione affici et aemulatione fervere, ut nullo modo pati posset quod aliquis praefulgentia illa signa superba praesumeret impugnatione fuscare, quin eum severa increpatione feriret.

 

3 
1 Frater quidam Ordine Minor, officio praedicator, virtutis et famae praerogativa praepollens, cui firmiter erat de Sancti stigmatibus persuasum, dum humano sensu miraculi huius apud se rationem perquireret, dubitationis coepit cuiusdam scrupulo titillari. 
2 Cum igitur per dies plurimos, sensualitate sumente vigorem, luctam huiusmodi pateretur, nocte dormienti sanctus Franciscus pedibus lutulentis apparuit, humiliter durus et patienter iratus. 
3 Et ”quae sunt”, ait, ”ista in te conflictationum certamina, quae dubitationum sordes? Vide manus meas (cfr. Ioa 20,27) et pedes meos”. 
4 Cumque ille videret manus confixas, lutulentorum pedum stigmata non videbat. 
5 ”Remove”, inquit, ”lutum a pedibus meis et cognosce loca clavorum (cfr. Ioa 20,25)”. 
6 Quos cum ille apprehendisset devote, lutum sibi videbatur abstergere locaque clavorum manibus contrectare (cfr. 1Ioa 1,1). 
7 Continuo ut evigilat, lacrimis irrigatur et priores affectus quodammodo lutulentos tam lacrimarum profluvio quam publica confessione detersit.

 

4 
1 In urbe Roma matrona quaedam, morum claritate ac parentum gloria nobilis, sanctum Franciscum in suum elegerat advocatum, ipsius habens depictam imaginem in secreto cubiculo, ubi Patrem in abscondito exorabat (cfr. Mat 6,6). 
2 Die vero quadam cum orationi vacaret, considerans imaginem Sancti sacra illa signa stigmatum non habentem, dolere coepit non modicum et mirari. 
3 Sed non mirum, si in pictura non erat quod pictor omiserat. 
4 Cumque per plures dies, quid causae foret defectus huiusmodi mente sollicita pertractaret, ecce, subito die quadam apparuerunt signa illa mirifica in pictura, sicut in aliis ipsius Sancti imaginibus pingi solent. 
5 Tremefacta illa filiam suam Deo devotam protinus advocavit, requirens, si absque stigmatibus usque tunc imago fuisset. 
6 Affirmat illa et iurat, sic olim sine stigmatibus exstitisse et nunc vere cum stigmatibus apparere. 
7 Verum, quia mens humana semetipsam frequenter impellit ut cadat, et in dubium revocat veritatem, subintrat iterum cor mulieris dubitatio noxia, ne forte sic fuisset imago a principio consignata. 
8 At Dei virtus, ne primum contemneretur miraculum, addidit et secundum. 
9 Continuo namque disparentibus signis illis, nudata privilegiis imago remansit, ut per sequens signum fieret probatio praecedentis.

 

5 
1 In Cathalonia quoque apud Ilerdam accidit, virum quemdam nomine Ioannem, beato Francisco devotum, quodam sero per quamdam incedere viam, in qua pro inferenda morte latitabant insidiae, non quidem ipsi, qui inimicitias non habebat, sed alteri cuidam, qui videbatur similis eius et tunc erat in comitatu ipsius. 
2 Exsurgens autem quidam de insidiis, cum hostem suum hunc esse putaret, tam letaliter eum plagis pluribus gladiavit, ut nulla prorsus superesset spes recuperandae salutis. 
3 Siquidem primo inflicta percussio humerum cum brachio pene totum absciderat, et ictus alius sub mammilla tantam reliquerat aperturam, ut flatus inde procedens circa sex candelas simul iunctas exstingueret. 
4 Cum igitur iudicio medicorum ipsius impossibilis esset curatio, pro eo quod, putrescentibus plagis, ex eis foetor tam intolerabilis exhalaret, ut etiam ipsa eius uxor vehementer horreret, nullisque iam humanis iuvari posset remediis, convertit se ad beati Patris Francisci patrocinium quanta poterat devotione poscendum, quem et inter ipsos ictus una cum beata Virgine fidentissime invocarat. 
5 Et ecce, misero in lectulo calamitatis solitario decubanti, cum Francisci nomen vigilans et eiulans frequentius replicaret, adstitit quidam in habitu fratris Minoris, per fenestram, ut ei videbatur, ingressus. 
6 Qui vocans eum ex nomine cfr. Is 40,26), dixit: ”Quia fiduciam habuisti in me, ecce, Dominus liberabit te”. 
7 A quo cum aeger, quis esset, inquireret, Franciscum ille se esse respondit et statim appropians vulnerum illius ligaturas resolvit et eum unguento per omnes plagas, ut videbatur, perunxit. 
8 Statim autem, ut sensit illarum sacrarum manuum stigmatum Salvatoris virtute sanare valentium suavem contactum, expulsa putredine, restituta carne et vulneribus solidatis, restitutus est integre pristinae sospitati. 
9 Quo facto, beatus Pater abscessit. 
10 Et ipse sentiens se sanatum et in vocem divinae laudis et beati Francisci laetanter erumpens, vocavit uxorem. 
11 At illa celerius currens et stare iam videns quem sepeliendum credebat in crastino, cum esset stupore vehementer perterrita, viciniam totam clamore complevit. 
12 Accurrentes autem sui, cum illum niterentur tamquam phreneticum in lecto reponere, et ille econtra renitens assereret et ostenderet se sanatum; tanto sunt stupore attoniti, ut quasi sine mente omnes effecti, phantasticum esse crederent quod videbant, quia quem paulo ante conspexerant plagis atrocissimis laniatum et totum iam marcidum, plena cernebant incolumitate iucundum. 
13 Ad quos ille qui factus fuerat sanus: ”Nolite timere”, inquit, ”nolite credere inane quod cernitis, quia sanctus Franciscus modo a loco recessit et illarum sacrarum manuum tactu me integre ab omni plaga curavit”. 
14 Crebrescente tandem huius fama miraculi, accelerat populus omnis et videntes in tam aperto prodigio stigmatum beati Francisci virtutem, admiratione simul et gaudio replebantur Christique signiferum magnis laudum praeconiis extollebant. 
15 Digne quidem beatus Pater, carne iam mortuus et vivens cum Christo, praesentiae suae ostensione mirabili et manuum sacrarum palpatione suavi vulnerato letaliter viro sanitatem concessit, 
16 cum illius in se stigmata tulerit, qui, misericorditer moriens et mirabiliter surgens, vulneratum genus humanum et semivivum relictum IcfLuc 10,30) plagarum suarum virtute sanavit.

 

6 
1 Apud Potentiam, Apuliae civitatem, erat quidam clericus Rogerus nomine, vir honorabilis et ecclesiae maioris canonicus. 
2 Hic, cum infirmitate quassatus, die quadam ecclesiam oraturus intrasset, in qua erat imago beati Francisci depicta, gloriosa stigmata repraesentans, coepit de illius sublimitate miraculi tamquam de re omnino insolita et impossibili dubitare. 
3 Subito igitur, dum mente plagatus, interius cogitaret inania, in palma sinistrae manus sub chirotheca graviter se sensit esse percussum, sonitum audiens percussurae, veluti cum spiculum prosilit de ballista. 
4 Moxque tam vulnere saucius quem sonitu stupefactus, chirothecam de manu traxit, ut visu dignosceret, quod tactu perceperat et auditu. 
5 Cumque nulla fuisset prius in palma percussio, conspexit in medio manus plagam quasi sagittae percussione inflictam, ex qua tanta vis procedebat ardoris, ut videretur ex illo deficere. 
6 Mirabile dictu! Nullum in chirotheca vestigium apparebat, ut latenti plagae cordis latenter inflicti poena vulneris responderet. 
7 Clamat exinde per duos dies et rugit, dolore gravissimo stimulatus, et increduli cordis velamen explicat universis. 
8 Credere se veraciter sacra stigmata in sancto fuisse Francisco fatetur et iurat, contestans omnis dubitationis abscessise phantasmata. 
9 Orat suppliciter Sanctum Dei per sacra sibi stigmata subvenire et multas cordis preces multo impinguat profluvio lacrimarum. 
10 Mirum certe! Incredulitate proiecta, sanationem mentis sanatio sequitur corporalis. 
11 Omnis quiescit dolor, frigescit ardor, nullum remanet vestigium percussurae, sicque factum est, ut latens mentis infirmitas per patens carnis cauterium superna providente clementia curaretur, menteque sanata, et ipsa caro pariter sanaretur. 
12 Fit homo humilis, Deo devotus, sancto et fratrum Ordini perpetua familiaritate subiectus. 
13 Huius rei tam solemne miraculum iuramentis firmatum fuit, et litteris sigilli episcopi munimine roboratis ipsius ad nos notitia delata pervenit. 
14 De sacris ergo stigmatibus nulli sit ambiguitati locus, nullius in hoc, quia Deus bonus est, nequam sit oculus (cfr. Mat 20,15) quasi huiusmodi doni largitio sempiternae bonitati non congruat. 
15 Si enim illo amore seraphico multa membra capiti cohaererent Christo (cfr. 1Cor 12,12; Eph 1,22), ut et in bello simili armatura invenirentur condigna et in regno ad similem forent gloriam subvehenda, nullus hoc sanae mentis (cfr. Mar 5,15) nisi ad Christi gloriam diceret pertinere.

Texto Traduzido

Miraculis I

Começam alguns de seus milagres manifestados depois da morte.

 

I – E em primeiro lugar sobre as virtudes dos sagrados estigmas. 

1 
1 Estando para narrar, para honra de Deus Onipotente e para glória do bem-aventurado pai Francisco alguns dos milagres aprovados, que realizou depois de sua glorificação no céu, julguei que devia começar por aquele que, principalmente, demonstra a virtude da cruz de Jesus e renova sua glória. 
2 Porque este homem novo, Francisco, brilhou por um novo e estupendo milagre, pois apareceu marcado por um singular privilégio não concedido aos séculos passados, pois foi ornado com os sagrados estigmas e, em seu corpo desta morte, foi configurado ao corpo do Crucificado. 
3 Sobre isto, tudo que for dito por língua humana, será sempre menos do que o louvor que merece. 
4 Pois todo o esforço do homem de Deus, tanto em público como em particular, centralizava-se na cruz do Senhor. 
5 E para que o sinal da cruz, impresso em seu coração desde o começo de sua conversão, marcasse seu corpo exteriormente, envolvendo-se na própria cruz, escolheu um hábito de penitência que apresentava a imagem da cruz. 
6 De modo que, como sua mente vestira por dentro o Senhor crucificado, também seu corpo vestisse exteriormente as armas da cruz, e para que seu exército batalhasse pelo Senhor com o mesmo sinal com que Deus debelara os poderes aéreos. 
7 Mas desde os primeiros tempos em que começou a militar pelo Crucificado, brilharam a respeito dele diversos mistérios da cruz, como fica cada vez mais claro para quem considera o decurso de sua vida. 
8 Como, por sete aparições diferentes da cruz do Senhor foi todo transformado tanto no pensamento, como no afeto e na ação na imagem do Crucificado, por seu estático amor. 
9 Pois a clemência do sumo Rei, dignamente, condescendendo acima de todo cálculo humano, imprimiu o estandarte de sua cruz no seu corpo para que o carregasse, para que aquele que tinha sido anteriormente distinguido por um admirável amor à cruz, também se tornasse maravilhoso pela honra admirável da cruz.

 

2 
1 Para a irrefragável firmeza deste estupendo milagre concorrem não só os testemunhos dos que viram e tocaram, dignos de todo crédito, mas também as admiráveis aparições e virtudes que fulguraram depois de sua morte para afugentar qualquer nuvem da mente. 
2 Pois o papa Gregório IX, de feliz memória, a respeito de quem o santo, profetizando, dissera que ia ser sublimado com a dignidade apostólica, antes de colocar o portador da cruz no catálogo dos santos, teve um certo escrúpulo de dúvida em seu coração sobre a chaga do lado. 
3 Certa noite, como o próprio bispo contava entre lágrimas, o bem-aventurado Francisco apareceu-lhe em sonhos com certa dureza no rosto. 
4 Repreendendo a hesitação de seu coração, levantou o braço direito, descobriu a chaga e lhe pediu uma taça para receber o sangue que saía do seu lado. 
5 Na visão, o sumo pontífice ofereceu a taça pedida, que viu encher-se até em cima com o sangue que corria. 
6 Desde então, começou a ser tocado por tanta devoção e a ter tamanho zelo para com aquele sagrado milagre, que de modo algum podia suportar que ninguém ousasse, com soberba contradição, procurasse ofuscar aqueles mais do que fulgentes sinais sem que o repreendesse severamente.

 

3 
1 Um irmão, menor pela Ordem, pregador de ofício, distinguido por sua virtude e pela fama, que estava firmemente convencido dos estigmas do Santo, querendo investigar com sentido humano a razão desse milagre, começou a ser atormentado por um escrúpulo de dúvida. 
2 Quando já faziam muitos dias que, tomando força a sensualidade, sofria com essa luta, estava dormindo à noite e São Francisco apareceu-lhe com os pés cobertos de barro, humildemente duro mas pacientemente irado. 
3 E disse: “Que lutas e conflitos são esses, em ti, que sujeiras de dúvidas? Vê minhas mãos e meus pés”. 
4 Viu as mãos atravessadas mas não enxergava os estigmas nos pés cheios de barro. 
5 Ele disse: “Remove o barro dos meus pés para ver o lugar dos cravos”. 
6 Tomou-os devotamente e lhe pareceu que tirava o barro e tocava o lugar dos cravos com as mãos. 
7 Logo que acordou, lavou-se em lágrimas e limpou seus afetos de algum modo cheios de barro, tanto pelas lágrimas quanto por uma pública confissão.

 

4 
1 Na cidade de Roma, uma matrona, nobre pela fama de seus costumes e pela glória dos pais, tinha escolhido São Francisco como seu advogado, e tinha uma imagem dele pintada num cubículo secreto, onde rezava ao pai no escondido. 
2 Mas um dia, quando estava rezando, vendo que a imagem do santo não tinha aqueles sagrados sinais dos estigmas, começou a ficar admirada com não pouca dor. 
3 Mas não era de admirar, porque não estava na pintura o que o pintor omitira. 
4 Ela andou preocupada, por muitos dias, pensando qual teria sido a causa da falha e eis que, de repente, um dia, apareceram na pintura aqueles sinais admiráveis, como costumam ser pintados em outras imagens do santo. 
5 A tremer, ela chamou logo sua filha, que era devota a Deus, e perguntou se até então a imagem fosse sem estigmas. 
6 Ela afirmou e jurou que antes a imagem não tinha estigmas e que agora, na verdade, estava com os estigmas. 
7 Entretanto, como a mente humana freqüentemente empurra a si mesma para cair, e transforma a verdade em dúvida, voltou outra vez ao coração da mulher a dúvida perniciosa de que talvez a imagem já tivesse os sinais desde o começo. 
8 Mas a virtude de Deus, para que o primeiro milagre não fosse desprezado, fez mais um. 
9 Desapareceram de repente aqueles sinais e a imagem ficou despida dos privilégios, para que pelo sinal seguinte ficasse provado o precedente.

 

5 
1 Na cidade de Lérida, na Catalunha, aconteceu que um homem chamado João, devoto do bem-aventurado Francisco, passava uma noite por uma rua em que, para matar, estava armada uma emboscada, não para ele, que não tinha inimizades, mas para um outro que era parecido com ele e estava então em sua companhia. 
2 Um dos que estavam na cilada levantou-se e, achando que aquele era o seu inimigo, feriu-o com muitos golpes de espada de maneira tão letal, que não havia nenhuma esperança de que recuperasse a saúde. 
3 Pois o primeiro golpe lhe cortara quase todo o ombro com o braço, e o segundo fizera uma abertura tão grande sob o mamilo que o sopro que de lá saía apagou cerca de seis velas juntas. 
4 Como, a juízo dos médicos, era impossível curá-lo, porque, apodrecendo as chagas, saía delas um fedor tão intolerável que mesmo sua esposa tinha ficado muito horrorizada, e já não podia ser ajudado por remédios humanos, converteu-se a rogar o patrocínio do bem-aventurado Pai Francisco com toda a devoção que podia. Já o tinha invocado confiantemente, junto com a bem-aventurada Virgem Maria, quando estava recebendo os golpes. 
5 E eis que, estando o coitado deitado no leito solitário da calamidade, como repetia com freqüência o nome de Francisco velando e gemendo, apareceu alguém com o hábito de frade menor, entrando pela janela, como lhe pareceu. 
6 Chamando-o pelo nome, disse: “Porque tiveste confiança em mim, o Senhor vai te libertar”. 
7 O doente perguntou-lhe quem era, e ele respondeu que era Francisco. Logo se aproximou, tirou o curativo de suas feridas e ungiu-o em todas as chagas com um ungüento, como lhe pareceu. 
8 Mas logo que sentiu o suave contato daquelas mãos sagradas, capazes de curar pela virtude dos estigmas do Salvador, expulsou-se a podridão, a carne foi recomposta, as chagas curadas e ele voltou integralmente à saúde anterior. 
9 Feito isso, o bem-aventurado pai foi embora. 
10 Ele, sentindo-se curado, prorrompendo em vozes de louvor a Deus e ao bem-aventurado Francisco, chamou a esposa. 
11 Ela correu depressa e vendo em pé aquele que achava que ia ser sepultado no dia seguinte, ficou muito assustada e ajuntou com seu grito toda a vizinhança. 
12 Os seus, acorrendo, tentavam recolocá-lo na cama como se fosse um frenético, mas ele resistia afirmando e mostrando que estava curado. Ficaram todos tão atônitos que quase perderam a cabeça e achavam que estavam vendo algo fantástico, porque aquele que um pouco antes tinham visto ferido com chagas muito atrozes, e já todo apodrecido, viam agora bonito, completamente incólume. 
13 E o que fora curado lhes disse: “Não temais, e não creiais que é falso o que vedes, porque São Francisco foi embora agora há pouco daqui, e me curou completamente de todas as feridas com o toque daquelas mãos sagradas”. 
14 Na medida em que foi crescendo a fama do milagre, acorreu o povo todo e vendo em tão aberto prodígio a virtude dos estigmas do bem-aventurado Francisco, encheram-se ao mesmo tempo de admiração e de alegria, e glorificavam com grandes manifestações de louvor o portador dos sinais de Cristo. 
15 Pois foi muito justo que o bem-aventurado pai, já morto pela carne e vivendo com Cristo, concedesse a saúde àquele homem mortalmente ferido com a admirável manifestação de sua presença e com o suave contato de suas mãos sagradas, 
16 uma vez que trazia em si os estigmas daquele que, morrendo misericordiosamente e ressuscitando admiravelmente, curou com a virtude de suas chagas o gênero humano ferido e deixado semivivo.

 

6 
1 Em Potenza, cidade da Apúlia, havia um clérigo chamado Rogério, homem honrado e cônego da igreja catedral, 
2 Atormentado pela enfermidade, entrou um dia para rezar numa igreja em que havia um quadro de São Francisco, representando os gloriosos estigmas, e começou a duvidar da sublimidade daquele milagre, achando que era uma coisa absolutamente insólita e impossível. 
3 Mas, de repente, enquanto sua mente ferida pensava interiormente em coisas descabidas, sentiu que tinha sido gravemente ferido em sua mão esquerda, por baixo da luva, sentindo o barulho do ferimento como quando um dardo é lançado da besta. 
4 Logo, tão lacerado pela ferida quanto assustado pelo barulho, tirou a luva da mão para ver com os olhos o que tinha percebido com tato e os ouvidos. 
5 E como não havia antes nenhuma ferida na mão, viu no meio dela uma chaga como se fosse um ferimento de flecha, da qual saía um ardor tão violento que pensou que, por causa de, ia desmaiar. 
6 Coisa admirável! Na luva não aparecia nenhum vestígio, para que a chaga escondida do coração correspondesse à pena da ferida infligida escondidamente. 
7 Por causa disso ficou gritando e rugindo por dois dias, levado por uma dor gravíssima, e explicava a todos o véu de seu incrédulo coração. 
8 Confessou e jurou que acreditava que Francisco tinha de verdade os sagrados estigmas, afirmando que todos os fantasmas da dúvida se haviam retirado de seu coração. 
9 Orou suplicantemente ao Santo de Deus para que o ajudasse por seus sagrados estigmas e enriqueceu as muitas preces do coração com um rio de lágrimas. 
10 Coisa admirável! Lançando fora a incredulidade, a cura da mente seguiu à cura do corpo. 
11 Acalmou-se toda a dor, esfriou o ardor, não ficou nenhum vestígio do ferimento e assim se fez que, por providência da superna providência, a doença escondida da mente fosse curada pelo cautério patente da carne e, curada a mente, ficasse curado também o corpo. 
12 O homem ficou humilde, devoto a Deus, submisso por perpétua familiaridade ao santo e à Ordem dos frades. 
13 O caso desse milagre tão solene foi assinado sob juramento e, corroborado por uma carta com o selo do bispo, chegando até nós a informação. 
14 Por isso, a ninguém seja lícito duvidar da autenticidade dos sagrados estigmas. Ninguém, porque Deus é bom, tenha um olho malvado nesta questão, como a dádiva deste dom não combinasse com a bondade sempiterna. 
15 Porque se foram muitos membros que, com aquele amor seráfico, uniram-se a Cristo-cabeça para que fossem julgados dignos de ser revestidos na batalha com semelhante armadura, e dignos de ser elevados no reino a uma glória semelhante, ninguém de são juízo deixaria de afirmar que isto pertence à glória de Cristo.