Selecione

Carta a toda a Ordem

Texto Original

Epistola toti ordini missa

1. In nomine summae Trinitatis et sanctae Unitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen! 

2. Reverendis et multum diligendis fratribus universis, fratri .A., generali ministro religionis minorum fratrum, domino suo, et ceteris ministris generalibus, qui post eum erunt, et omnibus ministris et custodibus et sacerdotibus fraternitatis eiusdem in Christo humilibus et omnibus fratribus simplicibus et obedientibus, primis et novissimis,

3. frater Franciscus, homo vilis et caducus, vester parvulus servulus, salutem in eo qui redemit et lavit nos in pretiosissimo sanguine suo (cfr. Apoc 1,5),

4. cuius nomen audientes adorate eum cum timore et reverentia proni in terra (cfr. 2Esdr 8,6), Dominus Jesus Christus, Altissimi Filius nomen illi (cfr. Luc 1,32), qui est benedictus in saecula (Rom 1,25). 

5.Audite, domini filii et fratres mei, et auribus percipite verba mea (Act 2,14). 

6. Inclinate aurem (Is 55,3) cordis vestri et obedite voci Filii Dei. 

7. Servate in toto corde vestro mandata eius et consilia eius perfecta mente implete. 

8. Confitemini ei quoniam bonus (Ps 135,1) et exaltate eum in operibus vestris (Tob 13,6);

9. quoniam ideo misit vos (cf Tob 13, 4) in universo mundo, ut verbo et opere detis testimonium voci eius et faciatis scire omnes, quoniam non est omnipotens praeter eum (cf Tob 13,4). 

10. In disciplina et obedientia sancta perseverate (Hebr 12,7) et quae promisistis ei bono et firmo proposito adimplete. 

11.Tamquam filiis offert se nobis Dominus Deus (Hebr 12, 7).

12. Deprecor itaque omnes vos fratres cum osculo pedum et ea caritate, qua possum, ut omnem reverentiam et omnem honorem, quantumcumque poteritis, exhibeatis sanctissimo corpori et sanguini Domini nostri Jesu Christi, 

13. in quo quae in caelis et quae in terris sunt, pacificata sunt et reconciliata omnipotenti Deo (cf Col 1,20). 

14. Rogo etiam in Domino omnes fratres meos sacerdotes, qui sunt et erunt et esse cupiunt sacerdotes Altissimi, quod quandocumque missam celebrare voluerint, puri pure faciant cum reverentia verum sacrificium sanctissimi corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi sancta intentione et munda non pro ulla terrena re neque timore vel amore alicuius hominis, quasi placentes hominibus (cf Eph 6,6; Col 3,22); 

15. sed omnis voluntas, quantum adiuvat gratia ad Deum dirigatur soli ipsi summo Domino inde placere desiderans quia ipse ibi solus operatur sicut sibi placet; 

16. quoniam sicut ipse dicit: Hoc facite in meam commemoratio-nem (Lc 22,19; 1Cor 11,24), si quis aliter fecerit, Judas traditor efficitur et reus fit corporis et sanguinis Domini (cf 1Cor 11,27). 

17. Recordamini fratres mei sacerdotes, quod scriptum est de lege Moysi, quam transgrediens etiam in corporalibus sine ulla miseratione per sententiam Domini moriebatur (cf Hebr l0,28). 

18. Quanto maiora et deteriora meretur pati supplicia, qui Filium Dei conculcaverit et sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo santificatus est, et spiritui gratiae contumeliam fecerit (Hebr 10,29). 

19. Despicit enim homo, polluit et conculcat Agnum Dei, quando, sicut dicit apostolus, non diiudicans (1Cor 11,29) et discernens sanctum panem Christi ab aliis cibariis vel operibus vel indignus manducat vel etiam, si esset dignus, vane et indigne manducat, cum Dominus per prophetam dicat: Maledictus homo, qui opus Dei facit fraudulenter (cf Jer 48,10). 

20. Et sacerdotes, qui nolunt hoc ponere super cor in veritate condemnat dicens: Maledicam benedictionibus vestris (Mal 2,2). 

21. Audite, fratres mei: Si beata Virgo sic honoratur, ut dignum est, quia ipsum portavit in sanctissimo utero; si Baptista beatus contremuit et non audet tangere sanctum Dei verticem; si sepulcrum, in quo per aliquod tempus iacuit veneratur, 

22. quantum debet esse sanctus, iustus et dignus, qui non iam moriturum, sed in aeternum victurum et glorificatum, in quo desi-derant angeli prospicere (1Petr 1,12), contractat manibus, corde et ore sumit et aliis ad sumendum praebet!

23. Videte dignitatem vestram, fratres (cfr. 1Cor 1,26) sacerdotes, et estote sancti, quia ipse sanctus est (cf Lev 19,2). 

24. Et sicut super omnes propter hoc ministerium honoravit vos Dominus Deus, ita et vos super omnes ipsum diligite, revere-mini et honorate.

25. Magna miseria et miseranda infirmitas, quando ipsum sic praesentem habetis et vos aliquid aliud in toto mundo curatis. 

26. Totus homo paveat, totus mundus contremiscat, et caelum exsultet, quando super altare in manu sacerdotis est Christus, Filius Dei vivi (Joa 11,27); 

27. O admiranda altitudo et stupenda dignatio! O humilitas sublimis! O sublimitas humilis, quod Dominus universitatis, Deus et Dei Filius, sic se humiliat, ut pro nostra salute sub modica panis formula se abscondat! 

28. Videte, fratres, humilitatem Dei et effundite coram illo corda vestra (Ps 61,9); humiliamini et vos, ut exaltemini ab eo (cfr. 1Petr 5,6; Jac 4,10). 

29. Nihil ergo de vobis retineatis vobis, ut totos vos recipiat, qui se vobis exhibet totum. 

30.Moneo propterea et exhortor in Domino, ut in locis, in quibus fratres morantur, una tantum missa celebretur in die secundum formam sanctae ecclesiae. 

31. Si vero plures in loco fuerint sacerdotes, sit per amorem caritatis alter contentus auditu celebrationis alterius sacerdotis; 

32. quia praesentes et absentes replet, qui eo digni sunt, Dominus Jesus Christus. 

33. Qui, licet in pluribus locis esse videatur, tamen indivisibilis manet et aliqua detrimenta non, novit, sed unus ubique, sicut ei placet, operatur cum Domino Deo Patre et Spiritu Sancto Paraclito in saecula saeculorum. Amen. 

34. Et, quia qui est ex Deo verba Dei audit (cf Joa 8,47), debemus proinde nos, qui specialius divinis sumus officiis deputati, non solum audire et facere, quae dicit Deus, verum etiam ad insinuandam in nobis altitudinem Creatoris nostri et in ipso subiectionem nostram vasa et officialia cetera custodire, quae continent verba sua sancta. 

35. Propterea moneo fratres meos omnes et in Christo conforto, quatinus, ubicumque invenerint divina verba scripta, sicut possunt, venerentur, 

36. et, quantum ad eos spectat, si non sunt reposita bene vel inhoneste iacent in loco aliquo dispersa, recolligant et reponant honorantes in sermonibus Dominum, quos locutus est (3Reg 2,4).

37. Multa enim sanctificantur per verba Dei (cf 1Tim 4,5), et in virtute verborum Christi altaris conficitur sacramentum. 

38. Confiteor praeterea Domino Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto, beatae Mariae perpetuae Virgini et omnibus sanctis in caelo et in terra, fratri H. ministro religionis nostrae sicut venerabili domino meo et sacerdotibus ordinis nostri et omnibus aliis fratribus meis benedictis omnia peccata mea. 

39. In multis offendi mea gravi culpa, specialiter quod regulam, quam Domino promisi, non servavi, nec officium, sicut regula praecipit, dixi sive neglitentia sive infirmitatis meae ocasione sive quia ignorans sum et idiota. 

40. Ideoque per omnia oro sicut possum fratrem H. generalem dominum meum ministrum, ut faciat regulam ab omnibus inviolabiliter observari; 

41. et quod clerici dicant officium cum devotione coram Deo non attendentes melodiam vocis, sed consonantiam mentis, ut vox concordet menti, mens vero concordet cum Deo. 

42. ut possint per puritatem cordis placare Deum et non cum lascivitate vocis aures populi demulcere. 

43. Ego enim promitto haec firmiter custodire, sicut dederit mihi gratiam Deus; et haec fratribus, qui mecum sunt, observanda tradam in officio et ceteris regularibus constitutis. 

44. Quicumque autem fratrum haec observare noluerint, non teneo eos catholicos nec fratres meos; nolo etiam ipsos videre nec loqui, donec poenitentiam egerint. 

45. Hoc etiam dico de omnibus aliis, qui vagando vadunt, postpo-sita regulae disciplina; 

46. quoniam Dominus noster Jesus Christus dedit vitam suam, ne perderet sanctissimi Patris obedientiam (cf Phil 2,8). 

47. Ego frater Franciscus, homo inutilis et indigna creatura Domini Dei, dico per Dominum Jesum Christum fratri H. ministro totius religionis nostrae et omnibus generalibus ministris, qui post eum erunt, et ceteris custodibus et guardianis fratrum, qui sunt et erunt, ut hoc scriptum apud se habeant, operentur et studiose reponant. 

48. Et exoro ipsos, ut, quae scripta sunt in eo, sollicite custodire ac facere diligentius observari secundum beneplacitum omnipotentis Dei, nunc et semper, donec fuerit mundus iste. 

49. Benedicti vos a Domino (Ps 113, 13) qui feceritis ista et in aeternum Dominus sit vobiscum. Amen. [Oratio] 

50.Omnipotens, aeterne, iuste et misericors Deus, da nobis mi-seris propter temetipsum facere, quod scimus te velle, et semper velle, quod tibi placet, 

51.ut interius mundati, interius illuminati et igne sancti spiritus accensi sequi possimus vestigia (cfr. 1Pet 2,21) dilecti Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, 

52. et ad te, Altissime, sola tua gratia pervenire, qui in Trinitate perfecta et Unitate simplici vivis et regnas et gloriaris Deus omnipotens per omnia saecula saeculorum. Amen.

Texto Traduzido

Epistola toti ordini missa

1. Em nome da suma Trindade e da santa Unidade, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 

2. A todos os reverendos e muito amados frades: a Frei .A., ministro geral da religião dos frades menores, seu senhor, e aos outros ministros gerais, que serão depois dele; e a todos os ministros e custódios e sacerdotes da mesma fraternidade, humildes em Cristo, e a todos os frades simples e obedientes, primeiros e últimos. 

3. Frei Francisco, homem vil e caduco, vosso pequenino servozinho, [deseja] saúde naquele que nos remiu e lavou em seu precioso sangue (cfr. Ap 1,5), 

4. cujo nome, ao ouví-lo, adorai-o com temor e reverência inclinados para a terra (cfr. 2Esdr 8,6), o Senhor Jesus Cristo, cujo nome é Filho do Altíssimo (cfr. Lc 1,32), que é bendito pelos séculos (Rm 1,25). 

5. Ouvi, senhores filhos e irmãos meus, e percebei com os ouvidos as minhas palavras (At 2,14). 

6. Inclinai o ouvido (Is 55,3) de vosso coração e obedecei à voz do Filho de Deus. 

7.Guardai em todo o vosso coração seus mandamentos e cumpri perfeitamente seus conselhos. 

8. Confessai-o porque é bom (Ps 135,1) e exaltai-o em vossas obras (Tb 13,6); 

9. porque por isso vos enviou (cfr. Tb 13, 4) ao mundo inteiro, para que por palavra e por obra deis testemunho de sua voz e façais saber a todos que não há onipotente senão Ele (cf Tob 13,4).

10. Perseverai na disciplina e na obediência santa (Hb 12,7) e o que prometestes com bom e firme propósito, cumpri-o. 

11. O Senhor Deus se oferece a nós como a filhos (Hb 12, 7). 

12. Por isso, rogo a todos vós, irmãos, com o beijo dos pés e com a caridade que posso, que manifesteis toda reverência e toda honra, tanto quanto puderdes, ao santíssimo corpo e sangue do Senhor nosso Jesus Cristo. 

13. em quem as coisas que estão no céu e as que há na terra foram pacificadas e reconciliadas com o Deus onipotente (cfr. Cl 1,20). 

14. Rogo também no Senhor a todos os meus irmãos sacerdotes, os que são e serão e desejam ser sacerdotes do Altíssimo, que todas as vezes que quiserem celebrar a missa, puros com pureza façam com reverência o verdadeiro sacrifício do santíssimo corpo e sangue do Senhor nosso Jesus Cristo, com intenção santa e limpa, não por alguma coisa terrana nem por temor ou amor de alguma pessoa, como para agradar aos homens (cfr. Ef 6,6; Cl 3,22); 

15. mas que toda a vontade, quanto ajuda a graça, seja dirigida a Deus, desejando agradar só ao próprio sumo Senhor, porque ali é Ele sozinho que age, como lhe agrada; 

16. porque, como Ele mesmo diz: Fazei isto em minha comemoração (Lc 22,19; 1Cor 11,24), se alguém o fizer de outra maneira, converte-se em Judas, o traidor, e se torna réu do corpo e do sangue do Senhor (cfr. 1Cor 11,27). 

17. Recordai, meus irmãos sacerdotes, o que está escrito na lei de Moisés, cujo transgressor, mesmo em coisas corporais, morria sem misericóordia alguma por sentença do Senhor (cfr. Hb l0,28). 

18. Quanto maiores e piores suplícios merece padecer quem conclucar o Filho de Deus e julgar poluído o sangue da aliança, em que foi santificado, e fizer um ultraje ao espírito da graça (Hb 10,29). 

19. Pois o homem despreza, polui e conculca o Cordeiro de Deus quando, como diz o Apóstolo, não distinguindo (1Cor 11,29) nem discernindo o santo pão de Cristo dos outros alimentos e obras, ou come-o sendo indigno ou mesmo, se fosse digno come-o de maneira vã e indigna,, quando o Senhor disse pelo profeta: Maldito o homem que faz a obra do Senhor fraudulentamente (cfr. Jr 48,10). 

20. E na verdade condena os sacerdotes que não querem por isso sobre seu coração, dizendo: Amaldiçoarei vossas bênçãos (Ml 2,2). 

21. Ouvi, irmãos meus: Se a bem-aventurada Virgem é assim honrada, como é digno, porque o carregou em seu santíssimo útero; se o Batista bem-aventurado estremeceu e não ousa tocar a santa cabeça de Deus; se o sepulcro em que esteve por algum tempo é venerado, 

22. como deve ser santo, justo e digno quem toca com as mãos, toma com o coração e com a boca e dá aos outros para tomar, aquele que já não há de morrer, mais vai viver para sempre é glorificado, em quem os anjos querem olhar (1Pd 1,12)! 

23. Vede vossa dignidade, irmãos (cfr. 1Cor 1,26) sacerdotes, e sede santos, porque Ele é santo (cfr. Lv 19,2). 

24. E assim como o Senhor Deus os honrou acima de todos por causa desse ministério, assim também vós amai-o, reverenciai-o e honrai-o sobre todos. 

25. Grande miséria e miserável debilidade, quando o tendes tão presente e vós buscais alguma outra coisa em todo o mundo. 

26.Pasme o homem inteiro, estremeça todo o mundo e exxulte o céu quando, sobre o altar, na mão do sacerdote, está Cristo, Filho do Deus vivo (Jo 11,27);

27. Ó admirável alteza e estupenda condescendência! Ó humildade sublime! Ó sublimidade humilde, pois o Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, de tal maneira se humilha que, por nossa salvação, se esconde sob uma pequena forma de pão! 

28. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações (Sl 61,9); humilhai-vos também vós, para serdes exaltados por Ele (cfr. 1Pd 5,6; Tg 4,10). 

29. Por isso não retenhais nada de vós para vós mesmos, para que vos receba inteiros aquele que a vós se dá inteiro. 

30. Admoesto, por isso, e exorto no Senhor, que nos lugares em que os frades moram celebre-se apenas uma missa no dia, segundo a forma da santa Igreja. 

31. Mas se houver vários sacerdotes no lugar, fique contente cada um, por amor da caridade, de ouvir a celebração de outro sacerdote. 

32. Porque o Senhor Jesus Cristo preenche os presentes e os ausentes que são dignos dele. 

33. O qual, embora se veja que está em vários lugares, todavia permanece indivisível e não conhece detrimento algum, mas, sendo um em toda parte, age, como lhe agrada, com o Senhor Deus pai e o Espírito Santo Paráclito nos séculos dos séculos. Amém. 

34. E porque aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus (cfr. Jo 8,47), por isso devemos nós, que mais especialmente estamos dedicados aos ofícios divinos, não só ouvir e fazer o que Deus diz mas também guardar os vasos e as outras coisas oficiais que contêm suas santas palavras, para insinuar em nós a alteza de nosso Criador e nossa submissão a Ele. 

35. Por isso admoesto a todos os meus frades e os conforto em Cristo para que, onde quer que encontrarem palavras divinas escritas, venerem como puderem 

36. e, no que diz respeito a eles, se elas não estiverem bem colocadas ou estiverem indecorosamente espalhadas em algum lugar, que as recolham e guardem, honrando ao Senhor nas palavras que disse (3Rs 2,4). 

37. Pois muitas coisas se santificam pelas palavras de Deus (cfr. 1Tm 4,5), e em virtude das palavras de Cristo realiza-se o sacramento do altar. 

38. Confesso, além disso, ao Senhor Deus Pai e Filho e Espírito Santo, à bem-aventurada Maria, Virgem perpétua, e a todos os santos no céu e na terra, a Frei H., ministro de nossa religião, como a venerável senhor meu, e aos sacerdotes de nossa Ordem e a todos os outros meus frades benditos todos os meus pecados. 

39. Em muitas coisas ofendi por minha grande culpa, especialmente porque não guardei a regra, que prometi ao Senhor, nem disse o ofício, como a regra prescreve, ou por negligência ou por ocasião de minha enfermidade, ou porque sou ignorante e iletrado. 

40. E por isso, por causa de todas essas coisas, rogo, como posso, a Frei H., meu senhor ministro geral, que faça com que a regra seja observada inviolavelmente por todos; 

41. e que os clérigos digam o ofício com devoção na presença de Deus, não atendendo à melodia da voz mas à consonância da mente, de forma que a voz concorde com a mente, e a mente concorde com Deus, 

42.para que possam pela pureza do coração aplacar a Deus e não recrear os ouvidos do povo pela sensualidade da voz. 

43. Pois eu prometo guardar firmemente essas coisas, como Deus me der a graça; e transmitirei aos frades, que estão comigo, essas coisas, para que sejam observadas no ofício e nas outras constituições regulares.

44. mas quaisquer dos frades que não quiserem observar estas coisas, não os tenho como católicos nem como frades meus; também não os quero ver nem falar com eles, até que façam penitência.

45. Também digo isso de todos os outros que andam vagando, deixando de lado a disciplina da Regra; 

46. porque nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida para não perder a obediência de seu santíssimo Pai (cfr. Fl 2,8). 

47. Eu, Frei Francisco, homem inútil e indigna criatura do Senhor Deus, digo pelo Senhor Jesus Cristo a Frei H., ministro de toda a nossa religião, e a todos os ministros gerais, que o serão depois dele, e aos demais custódios e guardiães dos frades, que o são e serão, que tenham consigo este escrito, ponham-no em prática e o guardem cuidadosamente. 

48. E lhes suplico que, o que nele está escrito, guardem-no solicitamente e o façam observar mais diligentemente, segundo o beneplácito de Deus onipotente, agora e sempre, enquanto existir este mundo. 

49. Abençoados sejais pelo Senhor (Sl 113,13) os que fizerdes estas coisas, e o Senhor esteja convosco eternamente. Amém. [Oração] 

50. Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dá a nós, miseráveis, fazer, por ti mesmo, o que sabemos que tu queres, e sempre querer o que te apraz,

51. para que, interiormente purificados, interiormente iluminados, e acesos no fogo do santo espírito, possamos seguir os vestígios de teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, 

52. e chegar só por tua graça a ti, Altíssimo, que na Trindade perfeita e na Unidade simples vives e reinas e és glorificado, Deus onipotente, por todos os séculos dos séculos. Amém.