Selecione

Capítulo I

Texto Original

Caput I

Quo ordine sit conversus ac sua vendiderit, et quanta a patre eum persequente sustinuit.

 

1.

1 Fuit igitur in vallis Spoletanae finibus, civitate Assisio, vir quidam nomine Franciscus, negotiator officio, praedives transitoriis opibus, sed iustitiae pauper operibus (cfr. Tit 3,5).

2 Nam a primaevo aetatis suae tempore in mundi vanitatibus indecenter nutritus, suis etiam nutritoribus insolentior est effectus.

3 Quid multa? Hic saeculi miserrimae felicitati et gloriae penitus intendebat; caeterosque in his praeire conatus, cordis inquieti lasciviam iocis et lusibus, gestu et habitu, verbis impudicis et cantibus ostentabat.

4 Et cum esset pecuniarum cautissimus conquisitor, etsi in dispensando vel retinendo largitatis medium non tenebat, plus tamen in partem prodigalitatis quam avaritiae declinabat.

5 Unde cum propter inanem suorum dissipationem videretur affabilis et humanus, multorum ob hoc sibi cohaerentium caudam post se traxit (cfr. Apoc 12,4) iniquam, qui ipsum veluti caput et ducem sequebantur praecipites ad ruinam.

6 Sic, suorum complicum stipatus agminibus, usque ad annum aetatis suae fere vigesimum quintum in via perditionis incessit;

7 donec ad declarandam mirabilium suorum (cfr. Ps 110,4) gloriam Domino complacuit, ut miranda in illo dexterae Excelsi mutatio (cfr. Ps 76,11) et in stuporis exemplum posteris fieret, respirandique in gratiam peccatoribus spem praeberet.

 

2.

1 Aggreditur itaque primum divina miseratio, ad illius multorumque salutem, corporalibus molestiis erroneum revocare, et diutinis attritum languoribus coegit iam solitis dissimilia cogitare;

2 sicque factum est ut inciperet, etsi non plene, mansuescere sub flagellis, quod antea nesciebat in prosperis.

3 Tandem namque tantillo virium resumpto, ut baculi adminiculo sustentatus incederet, totam ei circumiacentem contemplanti provinciam quodam modo taedium generabat quidquid visu pulchrum in desiderio prius habuerat; sed et talium amatores stultissimos reputabat.

4 Sed quoniam prosperitas post periculum facile consuevit incautos decipere, coepit vir iste, arridentibus iterum prosperis, adhuc sibi maiora prioribus de saeculi vanitate promittere, qui plene necdum perversae servitutis iugum excusserat de cervice (cfr. Gen 27,40).

5 Nam quodam nobili civitatis Assisii vanis laudibus augendisque pecuniis inhiante et ob hoc militaribus ornamentis ad eundum in Apuliam se parante, Franciscus, iam pristino corporis recuperato vigore, non minus divitiarum et gloriae cupidus, eidem nobili sociare se studuit, veluti qui levis animo iam iam paternae correctionis non meminit.

6 Sed in hoc satis est divini dispositio miranda consilii, quod is, qui iam pridem mansuescere coeperat per languores meritoque ad plenum corrigi flagellatus debuerat,

7 iam nunc secundo coepit inde mirabilius a suo proposito revocari, unde rationabiliter videbatur ad hoc debuisse potius animari.

 

3.

1 Nam quadam nocte, cum ad iter Apuliae consummandum tota se deliberatione dedisset, ostensa est ei per visionem domus sua militaribus apparatibus plena, quae venalium esse consueverat pannorum cumulis occupata.

2 Stupenti igitur ad eventum rei insolitum responsum est, haec omnia fore sua militumque suorum.

3 Evigilans autem, quamvis huiusmodi visionem suo proposito videret applaudere et ad illud exsequendum prosperitatis eam praesagium reputaret, subito tamen et mirabiliter circa haec eadem quae conceperat coepit tepescere,

4 ita ut ad haec explenda iam a seipso vim fieri sibimet oporteret; donec tandem, non multo post, ire in Apuliam penitus recusaret.

5 Sic novae militiae dux futurus ex hac ipsa sui mutatione perpendit, iam dictam visionem longe aliud quam crediderat importare;

6 sic armis caelestibus, quibus postmodum contra omnes tentationes viriliter utebatur, acceptis, coepit ex tunc mores pristinos ad plenum mutare.

7 Franciscus itaque iam a publicae negotiationis tumultu se subtrahens, evangelicus negotiator efficitur, et quasi bonas margaritas, donec unam pretiosam inveniat, quaerit, dum ad videndum quid Deo placentius inchoet, diversarum meditando virtutum officinas ingreditur.

8 Cumque sic in agrum dominicum meditari secedit, thesaurum illic absconditum invenit et recondit, eumque cum agro, venditis omnibus (cfr. Mat 13,44-46), comparare proponit.

 

4.

1 Iam novi propositi novum consiliarium quaerit: Deum, quid agat, unicum consulit, nullique mortalium quid intendat exponit.

2 Solum tamen quemdam sibi prae caeteris familiarem gaudii sui participem esse desiderans, quin potius occasionem, ut verbis aliquando laetitiam mentis exprimeret, quaerens, ipsum ad loca secretiora saepius evocabat;

3 et quidem sub aenigmate loquens, sed omnino propositi sui secreta non reserans, magnum se pretiosumque thesaurum reperisse dicebat.

4 Congratulabatur sibi vir ille non modicum, laetanter cum ipso, quotiescumque vocabatur, egrediens et de thesauro utcumque loquenti libentissime colloquens.

5 Intrabat autem crebro vir novo perfusus spiritu quamdam cryptam, socio deforis exspectante et quid intus ageret penitus ignorante;

6 ibique cum lacrimis caelestem exorabat in abscondito Patrem (cfr. Mat 6.6), ut, viam ipsius dirigens, suam ei plenius ostenderet voluntatem.

7 Sic iugiter in oratione persistens, semetipsum graviter affligebat, et donec divinitus qualiter inchoandum cognosceret, affectionum sibi vicissim succedentium importunitas ipsum quiescere non sinebat.

8 Alternabantur namque in illo gaudium pro gustati dulcedine spiritus, dolor gravissimus pro peccatis praeteriti temporis, timor non modicus de futuris, fervensque desiderium super iis quae conceperat consummandis.

 

5.

1 Tandem, miseratione divina plenius invocata, pro optato meruit exaudiri, caelicoque infallibiliter indicio quid ageret edoceri.

2 Tantoque deinceps perfusus est gaudio, ut, iam se continere non valens, quaedam etiam nolens in publicum verbotenus depromeret: ire quidem in Apuliam recusaret, sed grandia se facturum in propriae nationis terra promitteret.

3 Mirantibus igitur cunctis et sciscitantibus an ducere vellet uxorem, sponsam se ducturum respondit plus sapientem, plus nobilem, plus omnibus, quem umquam viderint, amabilem et decoram.

 

6.

1 Iam vir divino munere confirmatus pium mentis desiderium complere non distulit;

2 sed facultate se temporis offerente, laetus exsurgens confidenter se crucis signo munivit, assumptisque secum pannis venalibus pretiosis, ad vicinam, quae Fulgineum dicitur, civitatem perrexit.

3 Quibus ibidem cum equo cui insederat, venditis, onustus pecunia repedavit; cum statim in opere Dei fervens, piis illam pauperum usibus, piis aliarum necessitatum obsequiis mancipare disposuit.

4 Iam tam graviter ipsa pecunia cor, a curis liberum esse procurans, offendit, quod et eius, quam velut arenam reputabat, gravamen non sustinens, quantocius illam deponere festinavit.

5 Invenit itaque prope Assisium quamdam ecclesiam, olim in honore sancti Damiani constructam, sed iam ruinae prae nimia vetustate propinquam.

6 Cuius ipse continuo necessitatem commiserans, reverenter introivit in illam.

7 Ubi invento quodam paupere presbytero, primum illi reverentiam, manibus deosculatis, exhibuit; deinde pecuniam pro resarciendis ecclesiae parietibus obtulit.

8 Videns autem sacerdos virum, quem totaliter paulo ante saeculo deditum noverat, vehementer in facto illius obstupuit; et ab eo sibi illudi existimans, pecuniam non recepit.

9 Denique propositum suum plenius exponenti vix credens, ad ultimum ut secum morari posset instanter roganti consensit, pecuniam tamen metu parentum illius omnino recipere renuit.

10 Quam ut refutari verus ille pecuniarum contemptor aspexit, in quadam fenestra deiectam veluti pulverem vilipendit.

 

7.

1 Igitur pater illius, quidnam de ipso factum esset ignorans, quam plurimum sollicitus esse non destitit, donec ei tandem post longam inquisitionem innotuit, qualiter in loco praefato filius eius misere degendo delituit.

2 Turbatus itaque non mediocriter ad subitum rei eventum, convocatis amicis (cfr. Luc 15,9) et notis, sine mora cucurrit ad locum.

3 Sed novo Christi militi, adventum minasque persequentium audienti, irae locum dare (cfr. Rom 12,19) complacuit; et ne videretur a patre, cuidam caveae, quam ad hoc ante providerat, se immersit.

4 In hac ergo quasi per mensem integrum latitanti ab uno solo forsitan locum sciente clandestinum impendebatur obsequium;

5 et inde raro vix aliqua necessitate compulsus egrediens, divinam illic clementiam in ieiuniis et fletu (cfr. Ioel 2,12) non desiit implorare, ut a persequentium manibus ipsum dignaretur eripere (cfr. Ps 30,16).

6 Infusa est proinde in tenebris exoranti mira quaedam et inexperta laetitia, ex qua subito in tantam mentis animatur constantiam, ut non solum, persecutoribus spretis, in publicum prodeat, verum etiam, quia segniter latuerit, torporis et ignaviae se graviter arguat.

7 Videntes itaque noti eius virum a statu pristino penitus alteratum macieque et squalore confectum, non id supernae gratiae sed dementiae potius imputabant; et eidem miserabiliter insultantes, luto eum et lapidibus impetebant.

8 Sed vir Dei (cfr. Iudc 13,8) nulla fractus injuria, velut aure surda transibat et gratias illi, a quo desuper confortabatur, agebat.

9 Tandem rumor auribus patris insonuit, suum taliter filium comparuisse; qui, non paterno sed ferali modo festinus accurrens, coepit in illum plus caeteris omnibus insanire.

 

8.

1 Domi namque satis inhoneste pertractum, putans ab incepto per adversa reflectere, primo quidem contumeliis verberibusque crudeliter afficit; sed demum vinculatum in carcerem, omni miseratione subtracta, detrudit.

2 Quanto autem in Christi militem tribulationis pressura desaevit, tanto amplius validum reddit et firmum;

3 nec valet a statu rectitudinis per adversa deflecti, cui est Dominus in tribulatione refugium (cfr. Ps 31,7).

4 Accidit autem die quadam patrem eius a domo causa rei familiaris abscedere, cum mater illius factum mariti non approbans, blandis filium allocuta sermonibus, sic illum a suo attentabat proposito revocare.

5 Quod cum se non posse conspiceret materna pietate commota latenter vincula rupit, filioque soluto liberum abire permisit.

6 At ille veluti iam in tentatione probatus, solito securior est effectus, et gratias omnipotenti Domino referens, in magna animi libertate ad locum, in quo prius steterat, est reversus.

7 Quod factum ut domum rediens pater agnovit, iratus uxorem contumeliis lacessivit; nec adhuc cessans, animo post filium effrenato cucurrit.

8 Nitebatur enim ut eum saltem ab illius terrae confinio penitus elongaret, si illum a suo proposito flectere non valeret.

9 Cuius adventui se filius liber et intrepidus offerens, iam patris furiae non cedebat, ut antea fecerat; sed adhuc maiora pati pro Christo gratanter se velle clamabat.

10 Videns igitur pater inflexibilem eius constantiam, demum ad pecuniam convertitur extorquendam;

11 qua ubi vir sanctus illam proiecerat inventa pariter et sublata, iam erga filium mitius agere coepit, quia avaritiae sitis paulisper exstincta furorem simul animi temperavit.

 

9.

1 Post haec illum ad episcopum loci perduxit, ut ei cuncta coram illo quae habuit redderet, omnesque facultates suas in ipsius manibus resignaret.

2 At ille promptus et hilaris ad hoc ipsum, prius etiam quam postularetur, se offerens, omnia quae habuit indumenta, nec femoralibus quidem retentis, deponens, ea patri restituit;

3 sicque omnino nudus coram omnibus remanens, in mundo se exsulem designavit.

4 Episcopus vero, tantum viri fervorem admirans, nequaquam haec sine nutu divino fieri posse cognovit;

5 et ex tunc illi paternae caritatis affectu paratus assistere, inter brachia sua collectum pallio quo induebatur obtexit.

6 Iam se vir Dei nudus in cruce nudato conformat, iam perfecte consilium de omnibus renuntiandis impleverat, quem a divino contuitu iam nil terrenum, nisi solus carnis paries, separabat.

 

10.

1 Postquam ergo beatus Franciscus immanitatem paternae persecutionis evaserat, accidit die quadam ut ipse novae legis zelator in quodam nemore seminudus incederet, et sic Domino laudes in gallica lingua decantans, subito in latrones incideret (cfr. Luc 10,30).

2 Quibus ferali modo quisnam esset quaerentibus, nil trepidans prophetice sic respondit: “Praeco sum magni Regis! (cfr. Sl 47,3). Quid ad vos?”.

3 At illi indignantes servum Dei in foveam nivibus plenam post verbera proiecerunt, et futuro dominici gregis pastori taliter insultando dixerunt: “Iace, rustice praeco Dei!”.

4 Ipse vero, recedentibus illis nefariis, de fovea laetus exsiliit, et omnium Creatori laudes alacriore voce personuit

 

11.

1 Tandem qui pretiosis uti consueverat indumentis, in sola vili camisia venit ad quoddam coenobium monachorum, ubi nimirum nec agnitus nec reputatus, cum victus penuria viliter in coquina permissus est;

2 donec, viso quod nuditatem eius miserationis oculis nemo respiceret, post plures dies sola necessitate compulsus abiret.

3 Postea tamen, cum sanctitatis eius circumquaque fama crebresceret, prior loci, graviter ob curam tanti viri neglectam compunctus usque ad illum dolens pervenit et humiliter ab eo pro se suisque veniam postulavit.

4 Progressus igitur a monasterio supradicto pauperculus Iesu Christi, veniensque in civitatem cui nomen Eugubium, illuc quemdam suum, quem noverat, amicum pristinum requisivit, qui ob veterem amicitiam tunicula nuditatem illius obtexit.

 

12.

1 Post haec humilis sui contemptor, et iam se ab hominibus contemni contemnens, ad leprosos se transtulit.

2 Quibus devotissime serviens, et eorum humiliter ulcera lavit, saniemque detergere non abhorruit.

3 Antea tamen huiusmodi in tantum despexerat, quod non solum illos e vicino, sed et eorum domos e longinquo prospiciens, nares manibus obturare consueverat.

4 At ubi sua illum Dominus gratia visitavit, adhuc in saeculari habitu constituto quidam fortuito leprosus occurrit;

5 quo etsi solito more horreret aspecto, vim tamen sibimet faciens vicit seipsum, et constanter accedens osculatus est illum.

6 Ex hoc itaque ad sui contemptum ferventius inardescens, bella sibi ipsi continua coepit ingerere, donec desuper ei daretur perfectam de se victoriam obtinere.

7 Fecit igitur, sicut ipse postmodum testatus est, misericordiam cum leprosis, quos etiam videre non poterat, cum adhuc viveret in peccatis.

8 Alios vero pauperes et afflictos, cum adhuc saeculo deditus esset, pio semper compassionis affectu respexit, et libentissime se pro Deo petentibus misericordiae manum porrexit.

9 Exprobrans autem praeter morem quadam vice pauperi se pro Deo roganti, mox super hoc compunctus gravissime doluit;

10 et nimis arbitrabatur indignum denegare quidquam pro tanti Regis nomine postulanti.

11 Itaque ex hoc a se pro Deo pauperibus aliquid petituris statuit repulsam non facere; quod et pro posse suo sollicite studuit adimplere.

12 Quo autem post conversionem erga pauperes compassionis spiritu moveretur, etsi satis perpendi valeat ex praesenti, postmodum tamen aliquantulum plenius exprimetur.

 

13.

1 Verum, cum vir sanctus adhuc, quae sibi ventura forent penitus ignoraret, primam post haec, inter alia quae fecit, operam pietatis impendit ut ecclesiam Sancti Damiani, apud quam primitus moram fecerat, resarciret.

2 Quod utique opus, sicut imminentis ruinae necessitati compassus incepit, sic et in brevi, Domino cooperante (cfr. Mar 16,20), complevit.

3 Hic est ille locus celebri memoria dignus, in quo illa tantarum virtutum plenitudine praedita, pauperum videlicet Dominarum virginumque sanctarum religio, ab eodem sancto viro quasi post sextum suae conversionis annum felix exordium sumpsit;

4 quem non modicae perfectionis praerogativa laudabilem hodie Dominus per diversas Italiae partes magnifice dilatavit.

 

14.

1 Interea Dei servus habitum mutans, ad alium non longe ab Assisio locum migravit, ubi et quamdam ecclesiam similiter ruinosam reaedificare incipiens, donec coeptum perficeret non cessavit.

2 Post haec ad locum tertium, qui Portiuncula dicitur, haud longe a praedicta civitate se transtulit, ubi quondam ecclesia fuerat in honore gloriosissimae Genitricis Dei Mariae constructa, sed tunc desolata pariter et evulsa.

3 Cuius ruinae misertus, sed et devotione quam in Beata Virgine specialiter habebat inductus, ibidem assiduus morabatur, donec annus conversionis suae tertius, reparata iam dicta ecclesia, volvebatur.

4 Non hoc arbitror absque dignioris rei mysterio gestum, quod videlicet iste sanctus tres ecclesias supradictas erexit;

5 at illud nimirum nutu Dei praevio per hoc existimo figuratum, quod et ipse vir simplex mirabiliter adimplevit, qui tres celebres Ordines, de quibus suo loco vel breviter tangendum est, inchoans, ipsos ad perfectionis statum vita verboque provexit.

Texto Traduzido

Caput I

Como se converteu e vendeu seus bens; e quanto teve de suportar ao ser perseguido pelo pai.

 

1.

1 No vale de Espoleto e na cidade de Assis, houve um homem chamado Francisco, comerciante de profissão, muito rico de bens passageiros, mas pobre de obras de justiça (Tt 3,5).

2 Indecentemente criado desde a infância nas vaidades do mundo, veio a ser mais insolente que quem o criou.

3 Para que falar tanto? Entregava-se todo à miserável felicidade e gló­ria deste mundo; e, tentando ser nisso mais que os outros, exibia a lascívia de seu coração inquieto em jogos e brinca­deiras, nos modos e na roupa, no modo de falar e nos cânticos impudicos.

4 E como tinha muita esperteza para ganhar dinheiro, ainda que não fosse equilibrado para gastar e poupar, inclinava-se mais para a prodigalidade que para a avareza.

5 Por isso, como parecia afável e humano por esbanjar irresponsavelmente seus bens, arrastava após si uma iníqua cauda(Ap 12,4) de amigos que o seguiam como cabeça e guia pelo caminho da ruína.

6 Assim, cercado pelos bandos de seus cúmplices, andou pelo caminho da perdição até quase a idade de vinte e cinco anos,

7 quando o Senhor, querendo manifestar a glória das suas maravilhas (Sl 110,4), para os pósteros poderem admirar nele a mudança ope­rada pelo Altíssimo (Sl 76,11), e para que os pecadores tivessem esperança de respirar na graça.

 

2.

1 Ataca-o assim a divina misericórdia primeiro com doenças corporais, para a salvação dele, que estava perdido, e de muitos outros. Depois de enfraquecê-lo com longas enfermidades, constrangeu-o a pensar em coisas diferentes das que costu­mava,

2 de modo que, pelos sofrimentos, come­çou, embora não plenamente, a ser manso, o que não sabia fazer na prosperidade.

3 Por fim, recuperando um pouquinho das forças e podendo andar apoiado numa bengala, quando con­templou a paisagem circunstante teve um certo tédio por tudo que antes achava bonito e desejava; e achava que eram tolos os que o procuravam.

4 Mas como a prosperidade depois do perigo costuma enganar fácil os incautos, ele, que ainda não tinha sacudido dos ombros o jugo (Gn 27,40) da perversa escravidão, quando voltou a ficar bem começou a reprometer-se vaidades mundanas ainda maio­res.

5 Pois, preparando-se um nobre de Assis para partir armado para a Apúlia, ávido de vanglórias e de aumentar as riquezas, Francisco, que já recupe­rara o antigo vigor físico e não era menos ambicioso de riquezas e de glória, procurou associar-se ao cavaleiro, com a leviandade de quem já não se recorda da correção paterna.

6 Mas nisso é preciso admirar bastante a disposição do desígnio de Deus: porque ele que, pelos sofrimentos tinha começado a se tomar dócil bem precisava ser plenamente corrigido por castigos,

7 e pela segunda vez foi admiravelmente revocado de seu propósito, pois era razoável perceber que devia estar mais animado para isso.

 

3.

1 Pois, uma noite, inteiramente dedicado a refletir sobre a realização da viagem à Apúlia, sua casa, que costumava estar abarrotada de panos para vender, apare­ceu-lhe em visão cheia de apetrechos militares.

2 Perplexo por tão insólito fato, foi-lhe explicado que tudo aquilo seria seu e dos seus cavaleiros.

3 Mas quando acordou, ainda que a visão parecesse aplaudir seu projeto e a visse como um presságio da prosperidade com que o levaria a cabo, começou estranhamente a esfriar em seu plano;

4 de modo que já precisou forçar a si mesmo para ir adiante, até que, não muito depois, quase recusou ir para a Apúlia.

5 Assim, por causa de sua mudança, o comandante do novo batalhão compreendeu que a referida visão se referia a algo muito diferente do que pensara.

6 Assim, tendo recebido as annas celestes que usava mais tarde para combater virilmente contra todas as tentações, começou a mudar desde então plenamente os antigos costumes.

7 Por isso, afastando-se já to tumulto dos negócios públicos, tornou-se um mercador evangélico que ia em busca de boas pérolas, até encontrar uma preciosa; para ver o que era mais agradável a Deus para começar, e se entregou ao trabalho de meditar sobre as diversas virtudes.

8 Assim, quando se retirou ao campo do Senhor para meditar, lá descobriu um tesouro escondido e o guardou, resolvendo comprá-lo com o campo, depois de ter vendido tudo (Mt 13,44-46).

 

4.

1 Depois, procurou para o novo plano um conselheiro novo: Deus, consultando só a ele e a nenhum mortal para saber o que tinha que fazer, e explicou o que pretendia.

2 Mas, desejando partilhar sua felicidade só com um amigo mais familiar que os outros, chamava-o frequentemente para os lugares mais secretos para expressar de vez em quando em palavras a alegria de seu coração.

3 Sem desvendar totalmente o projeto, falava-lhe em enigmas, dizendo que tinha descoberto um grande e precioso tesouro.

4 Esse homem se congratulava muito com ele e, sempre que era chamado, saía e conversava sobre o tesouro em toda parte, com a maior boa vontade.

5 Movido por um espírito novo, ele entrava muitas vezes numa gruta, enquanto seu companheiro esperava fora, sem saber absolutamente saber o que se passava lá dentro;

6 ali, chorando, pedia ao Pai celeste em segredo (Mt 6,6) que, mostrando-lhe o caminho, revelasse melhor a sua vontade.

7 Persistindo em contínua oração, infligia-se a si mesmo pesadas penitências e, enquanto não soubesse divinamente por onde devia começar, afetos inoportunos que se sucediam uns aos outros não lhe davam sossego.

8 Pois nele se alternavam a alegria pela doçura do espírito que experimentava, uma bem pesada dor pelos pecados passados, não pouco medo dos futuros e um fervoroso desejo das coisas que decidira levar a cabo.

 

5.

1 Finalmente, tendo invocado mais plenamente a misericórdia divina, mereceu ser ouvido no que queria e ser instruído com segurança por um indício do céu.

2 Por isso, foi depois preenchido por tanta alegria que, não podendo mais conter-se, deixou transparecer verbalmente alguma coisa, mesmo sem querer: que não queria ir mais para a Apúlia mas realizaria grandes coisas em sua própria terra natal.

3 Por isso, estando todos admirados e querendo saber se queria casar-se, respondeu que se casaria com a esposa mais sábia, mais nobre, mais amável e bonita que alguém jamais tinha visto.

 

6.

1 Uma vez confirmado pelo dom divino, ele não adiou o cumprimento do piedoso desejo,

2 mas, na primeira oportunidade que se ofereceu, ergueu-se alegre, armou-se confiantemente com o sinal da cruz e, tomando consigo tecidos preciosos para vender, foi para a cidade vizinha, chamada Foligno.

3 Tendo lá vendido tudo que o que levara, inclusive o cavalo que montara, voltou a pé, carregado de dinheiro que , imediatamente fervoroso na obra de Deus, resolveu destinar aos piedosos usos dos pobres e a piedosas esmolas para outras necessidades.

4 Mas aquele dinheiro já lhe machucava o coração que estava livre de cuidados: não agüentando mais o peso de uma coisas que para ele era areia, teve pressa de largá-lo quanto antes.

5 Encontrou perto de Assis suma igreja, construída havia tempo em honra de São Damião, mas já quase arruinada de tão velha.

6 Logo, comovido por sua necessidade, entrou nela reverentemente.

7 Lá encontrou um pobre presbítero: mostrou-se primeiro reverente para com ele, beijando-lhe as mãos, e depois lhe ofereceu o dinheiro para restaurar as paredes da igreja.

8 Vendo o sacerdote quem era o homem, que até pouco antes sabia que se entregava totalmente ao mundanismo, ficou muito admirado com o fato e, achando que estava sendo enganado por ele, não recebeu o dinheiros.

9 De­pois que ele explicou melhor seu propósito, mal acreditando, aceitou seus insistentes pedidos de morar com ele; mas, por medo dos pais, recusou absolutamente rece­ber o dinheiro.

10 Vendo que ele não aceitava, o verdadeiro desprezador do dinheiro atirou-o numa janela, desprezando-o como pó.

 

7.

1 Seu pai, não sabendo o que acontecera, ficou muito preocupado, até que, depois de muito pro­curar, descobriu que o filho fora morar misera­velmente naquele lugar.

2 Então, não pouco perturbado diante do repentino acontecimento, convocou os amigos e os conhecidos (Lc 15,9) e, sem demora, correu para o local.

3 Mas ao ouvir a chegada e as ameaças dos perseguidores, o novo soldado de Cristo permitiu que dessem lugar à ira (Rm 12,9) e, para não ser visto pelo pai, escondeu-se numa cova que preparara antes para isso.

4 Nela ficou quase um mês inteiro, recebendo talvez de uma única pessoa que conhecia o lugar uma ajuda clandestina.

5 Só saía de lá raramente e só por necessidade, e não cessava de implorar a divina clemência com jejuns e lágrimas (Joel 2,12), para que se dignasse livrá-lo das mãos dos perseguidores (Sl 30,16).

6 Enquanto assim rezava em trevas, foi-lhe infundida uma ale­gria admirável e jamais experimentada, de modo que de repente se sentiu animado por tal constância de espírito que saiu a pú­blico, não só desprezando os perseguidores, mas tam­bém se censurando severamente pela indolência e covardia de ficar tanto tempo.

7 Quando os conhecidos o viram tão mudado, pálido e emagrecido, não atribuíram isso à graça, mas à loucura e, insultando-o de forma miserável, come­çaram a atirar-lhe barro e pedras.

8 Mas o homem de Deus (Jz 13,8) sem se abater por nenhuma injúria, passou entre eles como se tivesse os ouvidos tapados e dando graças àquele que do alto o confortava.

9 Por fim, chegou aos ouvidos do pai que o filho aparecera naquelas condições, e ele acorreu depressa, não como pai, mas como uma fera, começando a endoidecer contra ele mais do que os outros.

 

8.

1 Depois, arrastou-o para casa de forma muito humilhante, querendo fazê-lo desistir do projeto por meio de castigos: primeiro, aplicou insultos e açoites com crueldade e, a seguir, lan­çou-o sem dó e acorrentado no cárcere.

2 Mas, quanto mais o peso da tribulação oprime o soldado de Cristo, tanto mais forte e firme ele se torna;

3 e as adversidades não adiantam para afastar do caminho da retidão quem tem o Senhor como refúgio nas tribu­lações (Sl 31,7).

4 Um dia, aconteceu que, por causa de afazeres familiares, seu pai se ausentou de casa. Então a mãe, que não aprovava o com­portamento do marido, com palavras suaves tentou demover o filho do seu propósito.

5 Quando viu que nada conseguiria, movida de materna compaixão, soltou secretamente as correntes e deixou o filho ir embora livre.

6 Ele, já provado em sua tentação, ficou mais seguro que de costume e, dando graças ao Senhor onipotente, com grande liberdade de espírito voltou ao lugar onde estivera antes.

7 Quando voltou para casa e ficou sabendo disso, o pai, irado, injuriou a esposa; e não contente, transtor­nado, correu atrás do filho.

8 Queria que ele, se não conseguisse fazê-lo mudar de idéia, pelo menos se afastasse de uma vez dos confins daquela terra.

9 Mas, quando ele chegou, o fi­lho foi-lhe ao encontro, livre e corajoso, já sem ce­der à da fúria do pai, como fizera antes, mas declarando que, por Cristo, estava alegremente disposto a sofrer ainda mais. ­

10 Diante de sua inflexível constância, o pai passou finalmente a exigir o dinheiro;

11 depois que o encontrou, e retirou de onde o santo homem o jogara, começou a tratar o filho com maior man­sidão, pois, tendo satisfeito um pouco a sede da avareza, acalmou também o furor do espírito.

 

9.

1 Depois disso, levou-o ao bispo do lugar, para que na sua presença lhe restituísse tudo que tinha e entregasse em suas mãos todos os seus bens.

2 Pronto e alegre, ele se ofereceu a fazer isso e, antes mesmo que lhe fosse pedido, despiu todas as roupas que tinha, sem guardar nem os calças, e entregou-as ao pai.

3 Desse modo, ficando completamente nu diante de todos, mostrou que era um exilado no mundo.

4 O bispo, porém, admirando todo o seu fervor, reconheceu que aquilo não podia acontecer sem a vontade de Deus.

5 E daí por diante, disposto a ajudá-lo com paterno amor, acolheu-o entre seus braços, cobrindo-o com o manto que vestia.

6 Já então, nu, o homem de Deus imitou àquele que estava nu na cruz, cumprindo perfeitamente o conselho de renunciar a tudo: nada de terreno, a não ser a parede da carne, separava-o da visão de Deus.

 

10.

1 Um dia, depois que o bem-aventurado Francisco se livrou da cruel perseguição paterna, ele, zeloso por uma nova lei, andava seminu por um bosque, cantan­do os louvores do Senhor em língua francesa e, de repente, caiu nas mãos dos ladrões (Lc 10,30).

2 Perguntaram-lhe, ferozes, quem ele era. Sem medo, ele respondeu profeticamente: “Eu sou o arauto do grande Rei! (Sl 47,3). Que vos importa?”

3 Mas eles, indignados, depois de açoitá-lo, lançaram o servo de Deus numa cova cheia de neve e, insultando o futuro pastor do rebanho do Senhor, disseram: “Fica ali, mísero arauto de Deus!”

4 Quando os criminosos se afastaram, ele saltou alegre do buraco e continuou a louvar o Criador de tudo com voz mais alegre.

 

11.

1 Por fim, ele, acostumado a vestir roupas preciosas, apresentou-se à porta de uma casa de monges, ves­tindo apenas uma camisa pobre. Ali, nem reconhe­cido nem considerado, deixaram-no ir à cozi­nha tomar um pobre alimento;

2 até que, visto que ninguém olhava com compaixão para a sua nudez, depois de alguns dias, forçado pela necessidade, teve que ir embora.

3 Mais tarde, porém, quando a fama da sua santidade se espalhou por toda parte, o prior daquele lugar, gravemente arrependido por terem cuidado mal de um homem daqueles, procurou-o e humildemente pediu perdão para si e para seus companheiros.

4 Saindo do referido mosteiro, o pobrezinho de Jesus Cristo chegou à cidade de Gubbio, onde encontrou um antigo amigo que, em nome da velha amizade, cobriu-lhe a nudez com uma tú­nica pequena.

 

12.

1 Depois disso, o humilde desprezador de si mesmo, já não se importando com o desprezo dos outros, foi morar com os leprosos.

2 Servindo-os com grande devoção, lavava-lhes as feridas e não se aborrecia por limpar o seu pus.

3 Antes disso, detestava tanto essas coisas que ao vê-los de perto ou mesmo deparando de longe com as suas casas, costumava tapar o nariz com as mãos.

4 Mas quando o Senhor o visitou com a graça, estando ainda em vestes seculares, apareceu de repente um leproso.

5 Embora, costumasse ficar horrorizado com seu aspecto, fez força contra si mesmo, venceu-se e, aproxi­mando-se com decisão, o beijou.

6 A partir de então, ardendo mais fervorosamente por se despre­zar, começou a fazer uma guerra constante contra si mes­mo, até que do alto lhe foi dado obter a completa vi­tória.

7 Por isso, como ele mesmo testemunhou mais tarde, teve misericórdia com os leprosos que, quando ainda estava em pecados, nem podia ver.

8 Mas sempre olhou com um piedoso sentimento de compaixão os outros pobres e aflitos quando ainda entregue ao mundo, e aos que lhe pediam por amor de Deus, estendia com prazer a mão da misericórdia.

9 Uma vez, repreendendo contra seu costume um pobre que lhe pediu por Deus, ficou logo compungido e sentiu grande dor,

10 porque achava indigno demais negar alguma coisa a alguém que pedia em nome de tão grande Rei.

11 Por isso, fez o propósito de jamais negar algo que os pobres pedissem por Deus. E tratou de cumprir isso quanto esteve ao seu alcance.

12 Ainda que, com isso, já dê para avaliar quanto era movido pelo espírito de compaixão pelos pobres, depois de sua conver­são, mais adiante vamos mostrar isso um pouquinho melhor.

 

13.

1 Embora o santo ainda ignorasse completamente o que lhe aconteceria no futuro, a primeira entre outras obras de piedade que empre­endeu foi a restauração da igreja de São Damião, onde já tinha morado.

2 Com a cooperação do Senhor (Mc 16,20), concluiu em pouco tempo esse trabalho, que iniciara sob a urgência de uma iminente ruína.

3 Esse era o lugar justamente memorável em que, por obra do mesmo santo, pouco depois de seis anos depois de sua conversão, teve seu feliz início a religião das senhoras virgens e santas, tão rica de tantas virtudes;

4 a qual, louvável pela prerrogativa de não pouca santidade, o Senhor estendeu hoje magnificamente por diversas partes da Itália.

 

14.

1 Nesse meio tempo, mudando de hábito, o servo de Deus mudou-se para outro lugar, não longe de Assis, onde começou a reconstruir outra igreja, também em ruínas, e não parou, en­quanto não terminou o trabalho.

2 Depois, passou a um terceiro lugar, chamado Porciúncula, não longe da mesma cida­de, onde havia uma igreja construída em honra da gloriosíssima Mãe de Deus Maria, então abandonada e igualmente em ruínas.

3 Com­padecido por sua ruína, mas levado também pela devoção especial que tinha pela Bem-aventurada Virgem, ficou morando ali até o terceiro ano de sua conversão, quando a igreja já estava reparada.

4 Não creio que o santo tenha construído essas três igrejas, sem um mistério de algo mais importante.

5 Creio que, por permissão de Deus, foi figurado previamente o que mais tarde esse homem simples fez tão maravilhosamente, iniciando suas três célebres Ordens, que levou à perfeição com sua vida e palavra. Sobre isso falaremos brevemente quando for a hora.