Selecione

Legenda para uso coral

Texto Original

Legenda ad usum chori


1 Rogasti me, frater Benedicte, ut de Legenda beatissimi patris nostri Francisci quaedam exciperem et ea in novem lectionum seriem ordinarem, quatenus in breviariis deberent haec poni, cum ob suam brevitatem ab omnibus possent haberi. 
2 Feci quod potui, et quia vir desideriorum (cfr. Dan 9,23) es, devote, licet minus digne, tuo beneplacito satisfeci. 
3 Peto mercedem huius brevis laboris, manentem fructum sanctae orationis.

 


1 Beatus Franciscus de civitate Assisii ortus, a puerilibus annis nutritus exstitit insolenter. 
2 Qui negotiator effectus, fere usque ad vicesimum quintum aetatis suae annum, tempus suum vane vivendo consumpsit. 
3 Dum enim mundi huius implicamentis evolvi nullius virtutis expeditione curaret, infirmitatis eum Dominus flagello corripuit, sicque mutatione dexterae Excelsi (cfr. Ps 76,11) subito in virum alterum (cfr. 1Re 10,6) conversus est, et ad mercandum regnum caelorum (cfr. Mat 13,44-46), spretis mundi huius divitiis, tota deliberatione se dedit. 
4 Vendidit cuncta, quae habuit (cfr. Mat 19,21), lucratam pecuniam cuidam presbytero pauperi obtulit, quem, timore parentum illo recipere formidante, coram ipso incunctanter proiciens, tamquam pulverem vilipendit. 
5 Ligatur proinde a carnali patre, includitur, caeditur, vinculatur, sed salutem corporis pro nomine Salvatoris contemnit.

 


1 Spernitur a civibus, luto, saxis impetitur, sed animum figens in Deum, surdum his omnibus se reddit. 
2 Die quadam, cum in Evangelio audiret quae locutus est Dominus discipulis suis missis ad praedicandum, statim ad universa servanda tota virtute assurgit. 
3 Solvit calceamenta de pedibus, tunica una sed vili induitur et pro corrigia immutavit funiculum; reliqua vero summa cum diligentia, quoad vixit, ad litteram implere curavit. 
4 Relinquit patriam, mundo mortuus, intrepidus ambulat. 
5 Tempore nivis capitur a latronibus et nudus ab eis in nivem proicitur. 
6 Declinat ad quoddam coenobium, sed ibidem spretus, vacuus recedit, nudus abscedit. 
7 Interea plus ac magis se sibi vilescens, transfert se ad leprosos, et quos ante valde despexerat, omni diligentia colit; 
8 abstergit ulcera, saniem lavas, amplectitur in eis quidquid ab aliis fastiditur.

 


1 Interea Dominus aperit manum suam (cfr. Prov 31,20), ut de hac benedictione reliquos impleat. 
2 Dat sibi socios et sequaces, quos piis moribus felix pater informat; evangelicam sequi docet perfectionem, summae paupertatis apprehendere titulum et viam sanctae simplicitatis incedere. 
3 Proponit verbum poenitentiae omnibus, et verbo licet simplici, sed corde magnifico annuntiat verbum Dei (cfr. Luc 5,1). 
4 Ante omnem suum sermonem pacem praemittit et salutationis gratia in verbo pacis praevenit omnes. 
5 Propterea multi, qui pacem oderant (cfr. Ps 119,7) pariter et salutem, Domino cooperante (cfr. Mar 16,20), pacem amplexati sunt toto corde, facti et ipsi filii pacis (cfr. Luc 10,6) et aemuli salutis aeternae. 
6 Multi proinde nobiles et ignobiles, clerici et laici eius adhaerent vestigiis, et spreta saeculi pompa, iugo Dei colla submittunt (cfr. Sir 51,34).

 


1 Ardet in sancto Dei sinceriter pietatis affectus; vigilantius adhibet studium in meliora proficiendi, sui atque suorum profectum concupiscit addiscere. 
2 Orat instanter, sacra compunctione afflatur, sopitur sensus carnis, introducitur in sanctuarium Dei (cfr. Ps 72,17), luculenter inspicit futurum sui gregis augmentum. 
3 Gratias agit Deo, revelat filiis haec et his plura, quae vidit. 
4 Scribit proinde regulam evangelicam sibi et suis habitis et habendis, quem dominus papa Innocentius, operante Dei gratia, confirmavit. 
5 Fiducialius itaque exit in orbem ad opus (cfr. Ps 103,23) Evangelii, nullis utens verborum adulationibus, sermonum respuit blandimenta et in prudentiam responsionum eius viri obstupescunt (cfr. Luc 2,47) doctissimi. 
6 Binos et binos (cfr. Luc 10,1) confoederat, secundum Evangelium, fratres suos et mittit in universum mundum (cfr. Mar 16,15). 
7 Minores eos vocat, ut nominis sui professionem praecipue humilitatis virtute decorent.

 


1 Edocet eos mortificare vitia, carnis incentiva reprimere, exteriores sensus reddere insensibiles ad cuncta quae perstrepunt. 
2 Nam et ipse, quoties, ut assolet, carnis titillatione pulsatur, toties in foveam plenam glacie immergitur. 
3 Hoc etiam mortificationis exemplum imitantur et caeteri. 
4 Cauta examinatione fratrum acta perquirit, nihil impune relinquens, ipsos summe obedientes facit. 
5 Abstinentia summa praeditus, appositorum sapores immutat, vinum perraro gustans, etiam insufficienter aquam ebibit; nuda humus lectus eius, saepius sedendo quam iacendo dormitat. 
6 Ut abiectus reputaretur et vilis, plura simplicitatis ostenta effecit, fugiens in omnibus admirationem, ne incurreret vanitatem. 
7 Honorabat praecipue sacerdotes, et divinae legis doctores miro venerabatur affectu.

 


1 Amplioris gratiae munere dignus effectus, abundantius Spiritus sancti rore perfunditur. 
2 Nam in solari specie, quadriga vectus, inter medias noctis tenebras visitat fratres, conscientias discutit, occulta cordium (cfr. 1Cor 14,25) aperit, absentium acta cognoscit et merita futura praedicit. 
3 Ad summum perfectionis apicem sanctus iste pertingens, columbina simplicitate (cfr. Mat 10,16) plenus, omnes creaturas ad Creatoris hortatur amorem. 
4 Praedicat avibus, auditur ab eis, tanguntur ab ipso, nec nisi licentiatae recedunt. 
5 Garriunt hirundines, nec sinunt eum populo loqui; silentium indicit et statim quiescunt. 
6 Silvestres bestiae laesae ab aliis, ad ipsum confugiunt, experiuntur in eo pietatis amorem et inveniunt apud eum in tribulatione solatium. 
7 Quo amore erga salutem hominum flagrat, qui bestiis sic compatitur? 
8 Nam frequenter agniculos liberat et oves a nece, propter naturae simplicioris gratiam; vermiculos legit de via, ne transeuntium vestigiis laederentur.

 


1 Miro et ineffabili gaudio replebatur ob Creatoris amorem, cum solem et lunam intueretur et stellas. 
2 Revera terram et caelum, ignem et aerem sincerissima puritate ad divinum monebat amorem. 
3 Melle dulcius nomen Domini in ore suo supra hominum intellectum nominando afficitur; fastidit propterea mundum, martyrii gratia dissolvi cupit et esse cum Christo (cfr. Phip 1,23). 
4 Versus Marrochium arripit iter, ut Miramamolino Christi Evangelium praedicet; 
5 sed ad Italiam revocatus voluntate divina, tertio decimo conversionis suae anno ad partes Syriae pergit, festinat ad Soldanum, atteritur verberibus, lacessitur, praedicat Christum, remittitur tamen ab infidelibus ad fideles.

 


1 Magnificatur ab omnibus (cfr. Luc 4,15), crescit quotidie in eum, Dei nutu, fides et devotio populi; concurrit omnis homo ad videndum eum, obtruncat quandoque vestimentum eius ob devotionis amorem. 
2 Fit conversio multorum ad Deum, augetur quotidie (cfr. Act 2,47) immensus numerus fratrum. 
3 Procedunt obviam, et cum arborum ramis (cfr. Mat 21,8) solemniter ipsum recipiunt, pulsatis campanis; confunditur haeretica pravitas et catholica fides extollitur. 
4 De puritate cordis facit sibi securitatem dicendi sermonem; eadem mentis constantia multos ut paucos alloquitur. 
5 Offerunt ei panes ad benedicendum, quibus longo tempore reservatis, ad eorum gustum infirmi sanantur.

 

10 
1 Miraculorum luce coruscans aquam convertit in vinum (cfr. Ioa 2,9); claudo cuidam in Tuscanella gressum restituit; apud Narnium paralyticum curat; ibidem mulieri caecae, pulsis veteribus tenebris, reddit lumen; 
2 in Eugubio mulierem sanat contractam. 
3 Alium quemdam percussum a daemone incolumem reddit; 
4 mulieres quasdam alias spiritu maligno vexatas (cfr. Luc 6,18; 8,2) ad sensum revocat et salutem. 
5 Per semicinctia sua varii morbi curantur. 
6 Multiplicat in navi cibaria, naufragantes ducit ad portum. 
7 Summa devotione studet recolere cuncta quae Christus fecit in carne (cfr.Act 1,1; 1Pet 4,1) et sic ad singula intentus efficitur, ut nihil eorum eius memoriam fugiat.

 

11 
1 Duobus namque annis antequam spiritum redderet caelo servus et amicus Dei Franciscus, in visione Dei supra se vidit Seraphim crucifixum, qui crucifixionis suae signa sic in eo expresse evidenter impressit, ut crucifixus videretur et ipse. 
2 Consignantur manus et pedes et latus crucis charactere; resultant in ipso sedulo stigmata Christi. 
3 Quantum vero potest, ab oculis hominum haec studet abscondere, ne in sibi data gratia pati contingeret detrimentum (cfr. Rom 12,3; 2Cor 7,9).

 

12 
1 Per idem tempus corpus suum vehementius solito infirmitate urgebatur, et ad diem appropinquans extremum, exteriorum oculorum lumine privatus et usu, velut olim patriarcha Iacob, cancellatis manibus filios benedixit (cfr. Gen 48,14.15). 
2 Instat iam dies resolutionis eius, iubet fratres de transitu suo Laudes Domino decantare laetanter. 
3 Ipse vero in vocem psalmi prorumpit: “Voce mea”, inquiens, “ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecatus sum (cfr. Ps 141,2-8)”. 
4 Sic et reliquum psalmi prosequitur. 
5 Legitur Evangelium, cilicio superponitur, filiis valedicens. 
6 Anima illa sanctissima sic carne resolvitur et in abysso claritatis absorpta, obdormivit corpus in Domino (cfr. Act 7,60).

 

13 
1 Conspicitur anima eius a quodam caelum conscendere, a candida nubecula (cfr. Apoc 14,14) subvehi, velut stella coruscans. 
2 Catervatim ruunt undique populi, civitas Assisii gaudet et omnis accelerat regio. 
3 Lacrimantur filii prae gaudio cordis et deosculantur in patre signacula summi Regis. 
4 Tumulatur in pace sanctissimum corpus et cum hymnis et laudibus multis sanctae exsequiae terminantur.

 

14 
1 Eo igitur die quo sepultus fuit, signorum fulmina sparsit. 
2 Nam puellam parvam quamdam, curvam et valde contortam, ad condecentem statum reduxit. 
3 Deinde ubique, sed praecipue ad suam memoriam venientibus, et gravibus infirmitatibus afflictis, gratiam sanitatis impendit. 
4 Contractos multos ad statum debitum reformat: quorum quidam crura retorta usque ad nates gerebant, quidam genibus pectori iunctis et cruribus fractis conglomerati iacebant. 
5 Quidam in lectulis decubantes, non nisi tracti ab aliis movebantur, quidam vero contractis manibus et reliquis arentibus membris omni erant solatio destituti.

 

15 
1 Caecis multis restituit visum, quorum cuidam, quia numquam habuerat, dedit; alteri vero, qui fusos habebat exterius oculos, tenui venula super maxillas pendentes, ad locum suum reduxit. 
2 Surdos etiam fecit audire et mutos loqui (cfr. Mar 7,37), ex quibus cuidam linguam tribuit, quam si prius habuerit, pro sua nimia brevitate vix aut numquam videri potuit; 
3 leprosos duos mundavit (cfr. Luc 7,22), de quibus unus etiam paralyticus fuit, sed utriusque morbi consecutus est sanitatem. 
4 A pluribus obsessis daemonia expulit; hydropicos et paralyticos et passiones diversas patientes, quorum ignoratur numerus, Christi virtute sanavit. 
5 Revera in civitate Capuae a morte quemdam puerum suscitavit, qui iocando cum pueris in flumine cecidit, cuius cadaver limus fluminis diu in modum sepulchri obtexit. 
6 In civitate Suessa iuvenem quemdam domus ruens subito interfecit, qui ad vocationem sanctissimi patris Francisci non solum revixit, sed etiam illaesus apparuit.
7 In Sicilia a consimili morte iuvenem alium ad vitam gloriose reduxit. 
8 In Alamannia vero mortuum alterum suscitavit. 
9 Alios vero septem, qui iam ad exitum propinquabant, ab ipsa fauce mortis eduxit.

 

16 
1 Quosdam ab informi genitalium pondere, quorum ad illas inferiores partes intestina omnia defluebant, tam mirabiliter in momento sanavit, quod stupidi effecti, per somnium sibi putarent illudi potius quam vera suae curationis tam cito remedia experiri. 
2 Mulierem quamdam, per viginti tres annos fluxus sanguinis passam (cfr. Mat 9,10), misericorditer liberavit; aliam vero eiusdem morbi passione per septennium fatigatam sanam effecit. 
3 Clericus quidam, qui mortiferum biberat (cfr. Mar 16,18), ad eius invocationem venenum evomuit. 
4 Captivorum plurium liberator piissimus ‘aperuit carceres, vincula dissolvit’, liberos abire permisit. 
5 Sic in omnibus partibus mundi, sedula miracula patrans, a diversis cladibus liberat multos, per virtutem eius, quem semper amavit, quem tota mente dilexit (cfr. Luc 10,27) quem semper in corde portavit.

 

17 
1 Anno Dominicae Incarnationis M°CC°XXVI°, quarto nonas octobris, die dominico, expletis XX annis ex quo perfectissime adhaesit Christo, vitae mortalis compedibus absolutus, feliciter migravit ad Christum. 
2 Qui dum nova miraculorum luce claresceret, summus pontifex felix papa Gregorius cum universa Ecclesia in catalogo Sanctorum ipsum adscribit et festum eius die obitus sui mandat solemniter celebrari. 
3 Ampliat in eo beneficia multa; ecclesiam in honorem eius fieri iubet, sumptus impendit; primarium fundamenti lapidem ipse ponit, ab omni iurisdictione inferiore ecclesiam eximit. 
4 Mittit auream crucem gemmis pretiosis ornatam, in qua lignum crucis dominicae interclusum exsistit. 
5 Ornamenta quoque et vasa ad altaris ministerium pertinentia, necnon et alia sollemnia indumenta non modicum pretiosa transmittit. 
6 Clarificat etiam locum eius indulgentiis et remissionibus plurimis, per quas fides et devotio populi quotidie magis accrescit, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei (cfr. Apoc 16,14), qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen (cfr. Apoc 4,9; 11,15).

Texto Traduzido

Legenda ad usum chori

1 
1 Tu me pediste, Frei Bento, que escolhesse alguma coisa da Legenda de nosso beatíssimo pai Francisco e montasse uma série de nove leituras para serem postas nos breviários, para que, sendo breves, estivessem ao alcance de todos. 
2 Fiz o que pude, e como é um homem de desejos, dei conta de tua vontade com toda devoção, ainda que me tenha faltado dignidade. 
3 Peço como pagamento deste breve trabalho o fruto permanente da santa oração.

 

2 
1 O bem-aventurado Francisco, natural da cidade de Assis, foi educado desde a infância de maneira insolente. 
2 Tornou-se um negociante e, quase até aos vinte e cinco anos de idade, gastou seu tempo vivendo na vaidade. 
3 Pois quando, sem nenhuma virtude, nem se importava com as conseqüências de se envolver com este mundo, Deus o corrigiu com o flagelo da doença, e assim, por uma mudança da destra do Excelso, tornou-se de repente um outro homem, e se entregou de uma vez a adquirir o reino dos céus, desprezando as riquezas deste mundo. 
4 Vendeu tudo que tinha, ofereceu o dinheiro adquirido a um presbítero pobre e como este, por medo dos pais não o quis receber, jogou-o na frente dele resolutamente, desprezou como se fosse pó. 
5 Então foi amarrado pelo pai carnal, preso, castigado, acorrentado, mas desprezou a salvação do corpo pelo nome do Salvador.

 

3 
1 Foi desprezado pelos concidadãos, atacado com barro e pedras, mas fixou o coração em deus e se fez surdo a tudo isso. 
2 Certo dia, ouvindo no Evangelho o que o Senhor disse a seus discípulos enviados a pregar, tratou imediatamente de observar tudo com toda força. 
3 Tirou os calçados dos pés, vestiu uma só túnica, mas vil, e no lugar do cinto improvisou uma corda; e enquanto viveu tratou de cumprir todas as outras coisas com a maior diligência. 
4 Abandonou a pátria, morto para o mundo, e andava sem medo. 
5 No tempo de neve foi preso por ladrões e jogado nu por eles na neve. 
6 Foi para um mosteiro mas aí o desprezaram, foi embora sem nada, saiu despido. 
7 Nesse tempo, diminuindo-se cada vez mais, foi morar com os leprosos e cuidou com diligência daqueles que antes tinha desprezado; 
8 limpava feridas, lavava o pus, abraçava neles tudo que horrorizava os outros.

 


1 Então o Senhor abriu sua mão para encher também a outros de bênção. 
2 Deu-lhe companheiros e seguidores, que o pai formou nos costumes piedosos, ensinou a seguir a perfeição evangélica, a assumir o título da mais alta pobreza e a avançar pelo caminho da santa simplicidade. 
3 Propôs a todos a palavra da penitência e, mesmo falando com simplicidade, anunciou a palavra de Deus com um coração aberto. 
4 Começava todos os seus sermões falando da paz e ia ao encontro de todos usando a palavra da paz para saudar. 
5 Por isso muitos, que odiavam a paz e também a salvação, pela cooperação do senhor abraçaram a paz de todo coração, tornando-se também eles filhos da paz e êmulos da salvação eterna. 
6 Foram muitos, nobres e plebeus, clérigos e leigos que aderiram a seus passos e, desprezando toda pompa do mundo, dobraram o pescoço ao jugo de Deus.

 


1 Ardia sinceramente no santo de Deus o afeto da piedade; assumiu um esforço vigilante para progredir em coisas melhores, quis aprender o que era proveitoso para si e para os seus. 
2 Rezava sem cessar, era inspirado por uma sagrada compunção, sofreava os impulsos da carne, foi introduzido no santuário de Deus, viu muito bem como seu rebanho haveria de aumentar. 
3 Deu graças a Deus, revelou aos filhos essas coisas que viu e muito mais. 
4 Por isso escreveu uma regra evangélica para si e para os seus, que tinha e que teria, e ela foi confirmada pelo papa Inocêncio, por obra da graça de Deus. 
5 Assim saiu com a maior confiança para realizar no mundo a obra do Evangelho, sem usar nenhuma adulação, rejeitou as palavras aduladoras e pela prudência de suas respostas homens doutíssimos ficaram pasmados. 
6 Juntou seus irmãos dois a dois, segundo o Evangelho, e os enviou por todo o mundo. 
7 Chamou-os de menores para adornarem de maneira principal a profissão de seu nome com a virtude da humildade.

 


1 Ensinou-os a mortificar os vícios, a reprimir os impulsos da carne, a tornar insensíveis os sentidos exteriores para tudo que ressoa. 
2 Pois ele mesmo, todas as vezes em que, como acontece, sentia os ímpetos da carne, mergulhava numa fossa cheia de gelo. 
3 Outros também imitaram esse exemplo de mortificação. 
4 Pesquisava os atos dos irmãos com cautela, não deixando nada impune, tornando-os sumamente obedientes. 
5 Dotado da maior abstinência, alterava o sabor das comidas, raramente provava vinho, mesmo água bebia menos do que o suficiente; sua cama era o chão nu, e dormia mais vezes sentado do que deitado. 
6 Para ser tido como abjeto e vil, deu muitas demonstrações de simplicidade, fugindo em tudo de ser admirado, para não cair na vaidade. 
7 Honrava de maneira especial os sacerdotes, e tinha admirável afeição pelos doutores da lei divina.

 


1 Tornando-se digno de receber uma graça mais ampla, foi mais abundantemente banhado pelo orvalho do Espírito Santo. 
2 Pois, parecendo o sol, levado por uma quadriga, visitou os frades no meio das trevas da noite, deslindou as consciências, abriu as coisas ocultas dos corações, teve conhecimento do que faziam os ausentes e predisse os méritos futuros. 
3 Este santo, chegando ao cume mais alto da perfeição, estava cheia da simplicidade de uma pomba, exortava todas as criaturas ao amor de Deus. 
4 Pregava para as aves, era escutado por elas, que, mesmo tocadas por ele, não iam embora a não ser quando lhes permitia. 
5 Chilreavam as andorinhas e não o deixavam falar ao povo; mandou fazer silêncio e obedeceram na mesma hora. 
6 Os animais silvestres feridos pelos outros corriam para ele, sentiam nele o amor da piedade e nele encontravam consolo na tribulação. 
7 Que amor não teria pela salvação das pessoas quem tinha toda essa compaixão pelos animais? 
8 Muitas vezes libertou cordeiros e ovelhas da morte, por causa de sua natureza mais simples; recolhia os insetos do caminho para que não fossem pisados pelos que passavam.

 


1 Transbordava de inefável gozo de amor pelo Criador quando contemplava o sol, a lua e as estrelas. 
2 Na verdade, exortava terra e céu, fogo e ar, ao amor divino com a mais sincera pureza. 
3 Era tocado mais do que se pode compreender quando dizia o nome do Senhor, mais doce do que o mel em sua boca; por isso tinha fastio pelo mundo, queria ser dissolvido e estar com Cristo pela graça do martírio. 
4 Tomou o caminho de Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo ao Miramolim; 
5 mas chamado de volta à Itália pela vontade divina, no décimo terceiro ano de sua conversão foi para a região da Síria, correu para o Sultão, foi triturado por chicotadas, agredido, pregou Cristo, mas foi mandado de volta para os fiéis pelos infiéis.

 


1 Foi engrandecido por todos, crescia nele cada dia, por vontade de Deus, a fé devota do povo; todos corriam para vê-lo, às vezes rasgavam suas roupas por devoção. 
2 Houve a conversão de muitas pessoas para Deus, aumentava cada dia o número imenso dos frades. 
3 Iam ao seu encontro e, com ramos de árvores, recebiam-no solenemente, tocando os sinos; confundia-se a maldade dos hereges e crescia a fé católica. 
4 Na pureza de coração encontrava a segurança para pregar, dirigindo-se com a mesma firmeza a muitos como se fossem poucos. 
5 Ofereciam-lhe para benzer pães que eram guardados por muito tempo e curavam os doentes que os provavam.

 

10 
1 Brilhando pela luz dos milagres, converteu água em vinho; restituiu a capacidade de caminhar a um coxo em Toscanella; curou um paralítico em Narni; aí também devolveu a visão a uma mulher cega, afastando as antigas trevas; 
2 em Gúbio curou uma mulher contraída. 
3 Deixou incólume um outro atacado pelo demônio; 
4 devolveu à saúde e ao bom senso algumas mulheres atacadas pelo espírito maligno. 
5 Vários foram curados por suas ataduras. 
6 Multiplicou a comida em um navio, conduziu ao porto os que estavam naufragando. 
7 Procurava reverenciar com a maior devoção tudo que Cristo fez na carne e assim prestava atenção em tudo, para que nada lhe escapasse da memória.

 

11 
1 Dois anos antes de entregar o espírito ao céu, o servo e amigo de Deus Francisco, numa visão de Deus, viu em cima dele um Serafim crucificado que marcou os sinais de sua crucifixão nele de uma maneira tão evidente, que também ele parecia crucificado. 
2 Mãos, pés e lado foram assinalados pelo caráter da cruz; ficaram nele com clareza os estigmas de Cristo. 
3 Mas procurou esconder isso quanto pôde dos olhos das pessoas, para não vir a perder nada da graça que lhe fora dada.

 

12 
1 Nesse mesmo tempo, seu corpo foi mais atormentado do que habitualmente pela doença e, chegando ao dia extremo, privado da luz e do uso dos olhos, como outrora o patriarca Jacó, juntando as mãos abençoou os filhos. 
2 Estando já próximo o dia da sua dissolução, mandou aos frades que cantassem com alegria os Louvores pela sua passagem. 
3 Ele mesmo iniciou o Salmo: “Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor” (cfr. Sl 141,2-8). 
4 E continuou o resto do Salmo. 
5 Leu-se o Evangelho, foi colocado em cima de um cilício, despedindo-se dos filhos. 
6 Assim aquela carne santíssima soltou-se do corpo e foi absorvida no abismo da claridade; o corpo adormeceu no Senhor.

 

13 
1 Sua alma foi vista por alguém subindo ao céu como que carregada por uma nuvenzinha branca, como uma estrela brilhando. 
2 As pessoas chegavam aos grupos de toda parte, a cidade de Assis se alegrou e toda a região deu-se pressa. 
3 Os filhos choravam pelo gozo do coração e beijavam no pai as marcas do sumo Rei. 
4 O corpo santíssimo foi enterrado em paz e completaram-se as santas exéquias com hinos e muitos louvores.

 

14 
1 No mesmo dia em que foi sepultado, esparramou raios de sinais. 
2 Pois uma menininha, curva e muito retorcida, foi devolvida por ele ao estado normal. 
3 Depois, de a graça da cura por toda parte, mas principalmente para os que vinham recordá-lo, e para os que estavam afligidos por doenças graves, 
4 Ajudou muitas pessoas aleijadas a voltarem ao estado normal: uns tinham as pernas retorcidas até as nádegas, alguns tinham os joelhos ligados ao peito e, com as pernas quebradas, ficavam enrolados no chão. 
5 Alguns, deitados em macas, só se moviam se outros os ajudassem, alguns tinham as mãos contraídas e os outros, com os membros enrijecidos, ficavam sem nenhuma consolação.

 

15 
1 Restituiu a visão a muitos cegos e a um até a deu, porque nunca enxergara; a outro, que tinha os olhos derramados para fora, pendendo no rosto por uma tênue veiazinha, fê-los voltar ao lugar. 
2 Também fez surdos ouvirem e mudos falarem, sendo que a um deles deu língua pois, se é que a teve antes, era tão curta que apenas ou nunca pôde ser vista; 
3 curou dois leprosos, um dos quais também era paralítico, mas conseguiu a cura das duas doenças. 
4 Expulsou os demônios de muitos obsessos, curou pela virtude de Cristo hidrópicos, paralíticos e pessoas com diversos outros males, cujo número nem conhecemos. 
5 De fato, na cidade de Cápua ressuscitou um menino que tinha caído no rio quando brincava com as outras crianças, e cujo cadáver o lodo do rio tinha coberto por muito tempo como um túmulo. 
6 Na cidade de Suessa, uma casa caiu de repente e matou um moço que, quando se invocou o santíssimo pai Francisco, não só reviveu mas se mostrou ileso. 
7 Na Sicília libertou um outro moço de uma morte semelhante e o devolveu gloriosamente à vida. 
8 Na Alemanha também ressuscitou outro morto. 
9 E há mais outros sete, que já estavam próximos do fim e ele arrancou da boca da morte.

 

16 
1 Curou de maneira tão admirável, na hora, alguns em que todas as entranhas tinham descido para as partes inferiores, causando um peso informe dos genitais, que eles acharam que estavam sendo iludidos por um sonho e não que tinham recebido tão rápido remédio. 
2 Libertou misericordiosamente uma mulher que sofria de hemorragia fazia vinte e três anos; e curou mais uma que tinha sofrido essa doença por sete anos. 
3 Um clérigo que tinha bebido alguma coisa mortal, invocou-o e vomitou o veneno. 
4 Libertador piedosíssimo dos presos, “abriu cárceres, quebrou correntes”, soltou-os. 
5 Assim, realizando milagres contínuos em todas as partes do mundo, libertou muita gente de danos por virtude daquele a quem sempre amou, a quem estimou de todo coração, a quem sempre levou no coração.

 

17 
1 No ano de 1226 da Encarnação do Senhor, no dia 3 de outubro, um domingo, tendo cumprido vinte anos desde que aderiu da maneira mais perfeita a Cristo, solto das amarras da vida mortal, migrou todo feliz para Cristo. 
2 Como começou a brilhar por uma luz nova de milagres, o feliz papa Gregório, com toda a Igreja, colocou-o no catálogo dos santos e mandou que se celebrasse solenemente a sua festa no dia de sua morte. 
3 Fez tudo de bom que pôde para ele; mandou construir uma igreja em seu nome, gastou o que foi preciso; colocou ele mesmo a pedra fundamental, isentou a igreja de toda jurisdição inferior. 
4 Enviou uma cruz de ouro ornada de pedras preciosas em que estava embutida madeira da cruz do Senhor. 
5 Deu também paramentos e vasos destinados ao ministério do altar, assim como outras roupas solenes bastante preciosas. 
6 Distinguiu também o seu lugar com numerosas indulgências e remissões, pelas quais aumentou cada vez mais a fé e a devoção do povo, para louvor e glória de Deus onipotente, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.