Frades Vivos

JANEIRO

02 - Frei Marcos Forcato

07 - Frei João Sirineu Morás

11 - Frei José Reimi Martins

11 - Frei Pedro Paulena Júnior

12 - Frei Sílvio Ferreira

12 - Frei Édisson Cazali

16 - Frei Fernando Cabral

23 - Frei Ramón Miranda

25 - Frei Luiz Roberto Portella

28 - Frei Cláudio Sérgio de Abreu

30 - Frei José Correia Netto

31 - Frei Marcelo Negri

FEVEREIRO

02 - Frei Manoel Noite

04 - Frei Antônio dos Santos

08 - Frei Marcus Miranda

13 - Frei Mariosvaldo Florentino

15 - Frei José Vitalino Galvan

22 - Frei Américo Vazatta

23 - Frei José Gislon

27 - Frei Marco Antônio Avelar

MARÇO

06 - Frei Almir  Spielmann

11 - Frei Ivo Lazzarotto

11 - Frei Luiz Carlos da Silva

15 - Frei Rondinele Passos

17 - Frei Luís Carlos Bemine

21 - Frei José Aguilera

22 - Frei Marco Aurélio de Lara

23 - Frei Daniel Heinzen (Sobr.)

25 - Frei Vilson José da Silva

27 - Frei Douglas Vuitik

29 - Frei José Ferreira da Silva

ABRIL

01 - Frei Nelvio David Colle

03 - Frei Darci Catafesta

04 - Frei Carlos Roberto Gozzi

05 - Frei Vicente Artuso

10 - Frei Adelino Frigo

16 - Frei Alfredo Yacq

17 - Frei Cássio Petekov

18 - Frei Luís Antônio Ceriolli

19 - Frei Messias Rodrigues

22 - Frei Bruno Lira

29 - Frei Dionízio Galvan

30 - Frei Pedro Sardo

30 - Frei Antônio de Lima

MAIO

04 - Frei Mauro Nogueira

05 - Frei Davi Barboza

07 - Frei João Elias de Oliveira

12 - Frei Cláudio Nori Sturm

14 - Frei Benedito Félix da Rocha

14 - Frei Márcio José Tessaro

21 - Frei Fabiano Zanatta

24 - Frei Euclides Bonamigo

24 - Frei Moacir Antônio Nasato

25 - Frei Camilo Frigo

25 - Frei João Paulo Cândido

JUNHO

04 - Frei Orlando Pinto Moreira

16 - Frei Emerson José Orane

19 - Frei Nelson José Camello

20 - Frei Nery Santiago Ortiz

22 - Frei Antônio Lehmkuhl

23 - Frei Daniel Laurindo dos Santos

26 - Frei Joemar Hohmann

27 - Frei Adelmo Anastácio

JULHO

01 - Frei José Maria da Silva

03 - Frei Carlos Alberto David

06 - Frei José Aparecido Tosta

07 - Frei Alvadi Pedro Marmentini

10 - Frei Rivaldo Vieira

11 - Frei Valentim Pesente

14 - Frei Dionysio Destéfani

14 - Frei Francisco da Silva

14 - Frei Euzébio Luiz Pereira

15 - Frei Roque Flauzino da Silva

15 - Frei David Naime Fioravante

15 - Frei Hermínio Acosta

19 - Frei Nelson dos Santos

20 - Frei Alessandro Farinasso

24 - Frei Luiz Fernando Alflen

26 - Frei Daniel Heinzen

30 - Frei Walter Brignardello

31 - Frei Kater dos Santos

AGOSTO

01 - Frei Ildo Perondi

03 - Frei Sílvio Ferro

04 - Frei Valdir Possamai

07 - Frei Carlos Gonzaga Vieira

14 - Frei Andrés Bogarin

15 - Frei Pedro Cesário Palma

16 - Frei Clemente Vendramim

17 - Frei Francisco Riveros

22 - Frei Osvaldo Leguizamón

23 - Frei Moacir Busarello

30 - Frei Hélio de Andrade

30 - Frei Maurício Solfa

SETEMBRO

08 - Frei João Daniel Lovato

14 - Frei Fabian Valenzuela

17 - Frei Ramón Garay Arévalos

20 - Frei Laércio Ferreira

23 - Frei Sidney Machado

27 - Frei Antônio Cândido

29 - Frei Miguel Villasanti

OUTUBRO

02 - Frei José Ângelo do Prado

03 - Frei Valdir  Fontana

08 - Frei Pedrinho Basso

15 - Frei Walter José Mitz

17 - Frei Marcelo  Silva

18 - Frei Luiz Felipe Camargo

23 - Frei Luiz Wolff

23 - Frei Rogério Goldoni Silveira

29 - Frei Luiz Antonio Frigo

NOVEMBRO

03 - Frei Evandro de Souza

07 - Frei Pedro Brondani

09 - Frei Antoninho Ferreira

12 - Frei João Batista Ferreira

21 - Frei José Carlos Gubert

21 - Frei Idacir Henrique da Silva

23 - Frei Mário Marquez

24 - Frei Victorino Prando

24 - Frei Adelino Lovatel

24 - Frei Julio González

26 - Frei João Henrique Santana

DEZEMBRO

06 - Frei Justino Stolf

07 - Frei Luizinho Marafon

08 - Frei Danilo Biasi

09 - Frei Vanderlei Sanches

10 - Frei Carlos Gerber

10 - Frei Roque da Silva

14 - Frei Atílio Galvan

15 - Frei Juarez De Bona

19 - Frei Tiago Gulmine da Silva

19 - Frei Renan Moretti

26 - Frei Edgar Helman

27 - Frei Kleber Moresco

29 - Frei Tomás Agüero

30 - Frei Inocêncio Rossa